Udruga Milan Ožić Mike – Natječaj za dodjelu stipendija

Temeljem članka 7. Statuta Udruge Milan Ožić Mike i Odluke Upravnog odbora Udruge Milan Ožić Mike od dana 6. veljače 2013. godine, Udruga Milan Ožić Mike raspisuje:

 

NATJEČAJ

 

za dodjelu stipendije učeniku/ci s područja grada Makarske za upis na visoka učilišta u akademskoj godini 2013./2014.

 

Udruga Milan Ožić Mike raspisuje javni natječaj za dodjelu jedne stipendije učeniku/ci s područja grada Makarske za upis na visoka učilišta u akademskoj godini 2013./2014. (u daljnjem tekstu: Natječaj).
Godišnji iznos studentske stipendije iznosi 10.000,00  kuna (1.000,00 kuna mjesečno).

 

Pravo na sudjelovanje u Natječaju imaju učenici/ice koji/e ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • učenici/ce koji su državljani/ke Republike Hrvatske;
  • učenici/ce koji imaju prebivalište na području grada Makarske najmanje pet godina;
  • učenici/ce srednjih škola koji su završili/le prethodne razrede srednje škole s prosjekom najmanje 4,00.

 

Prijavi na Natječaj potrebno je priložiti:

-        osobnu iskaznicu (presliku) za sebe i za barem jednog roditelja/staratelja,

-        popunjenu i potpisanu prijavnicu (koja se preuzima na internetskoj stranici Udruge (www.udrugamilanozic.hr),

-        životopis,

-        preslik domovnice,

-        potvrdu o prebivalištu,

-        preslik svjedodžbi ranijih razreda srednje škole (1. – 4.) (na uvid originale),

-        preslik svjedodžbe o Završnom ispitu (na uvid originale),

-        diploma odnosno priznanje s državnih natjecanja iz znanja iz prethodne školske odnosno akademske godine, ukoliko kandidat/kinja iste posjeduje,

-        potvrdu o nekažnjavanju,

-        dokaz o upisu na visoko učilište – potvrdu/uvjerenje o redovitom upisu na visoko učilište.

 

Pravo na stipendiju imaju kandidati/kinje koji temeljem bodovanja po kriterijima za dodjelu stipendija ostvare potrebni broj bodova.

 

Kriteriji za dodjelu stipendija su:

  1. ocjena prijavnice stručne ocjenjivačke komisije – 30 bodova,
  2. intervju sa stručnom ocjenjivačkom komisijom – 20 bodova,
  3. osvojene nagrade na državnim natjecanjima iz znanja – 20 bodova,
  4. prosječan opći uspjeh u dosadašnjem srednjoškolskom školovanju – 15 bodova,
  5. upis na visoko učilište koje predstavlja deficitarno zanimanje, a prema preporuci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – 15 bodova.

 

 

* Deficitarna zanimanja

Stručni studij: Elektrotehnika, Strojarstvo, Brodogradnja, Građevinarstvo, Sestrinstvo, Fizioterapija, Turističko poslovanje.

Sveučilišni studij: Medicina, Medicinska biokemija, Stomatologija, Farmacija, Veterinarstvo, Rehabilitacija, Socijalna pedagogija, Logopedija, Povijest, Geografija, Germanistika, Matematika, Fizika, Informatika, Socijalni rad, Šumarstvo, Prehrambeni, Geodezija, Strojarstvo, Građevinarstvo, Arhitektura, Računarstvo, Brodogradnja, Psihologija, Engleski jezik i književnost, Biologija / kemija, Elektrotehnika.

 

V.

 

Prijave na javni Natječaj podnose se zaključno do 30. rujna 2013. godine.
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu:

Udruga Milan Ožić Mike

Zrinsko-frankopanska 20, 21 300 Makarska

 (s naznakom- natječaj za stipendije).

 

Dokumenti pristigli na natječaj, po završetku istog, ne vraćaju se kandidatima/kinjama.

 

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, neovjerene prijave i neovjerene preslike kao i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

VI.

Korištenje stipendije odobrava se korisniku/ci za akademsku godinu 2013./2014., a isplaćuje se mjesečno u obliku 10 redovitih isplata, u razdoblju od listopada 2013. godine do srpnja 2014. godine.

 

Predsjednik Udruge Milan Ožić-Mike:

                                                                                          Dragan Ožić

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh