Vi ste ovdje:Početna » Naglaseno » Javni uvid o novom Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske: Prijedlozi se zaprimaju i 23.srpnja

Javni uvid o novom Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske: Prijedlozi se zaprimaju i 23.srpnja

Javni uvid o novom Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske: Prijedlozi se zaprimaju i 23.srpnja
Do 21. srpnja,odnosno u ponedjeljak 23. srpnja u gradskoj vijećnici traje Javna rasprava s javnim uvidom u novi Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske koja je otpočela 6. srpnja. Građani svaki dan od 10 do 14 sati imaju priliku napraviti uvid u Plan.

Kako je i najavljeno, u gradskoj vijećnici 17. srpnja upriličeno je i javno izlaganje o novom Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske.

Na javnom uvidu izložen je tekstualni i grafički dio Prijedloga plana. Tekstualni i grafički dio Prijedloga plana objavljeni su i na službenim stranicama Grada Makarske.

Na samom javnom izlaganju koje je potrajalo više od četiri sata, a koji je vodio Tonči Vuković, voditelj Odsjeka za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja u nazočnosti; gradonačelnika Jure Brkana, dogradonačelnika Joze Vranješa i Dražena Nemčića, predstavnice izrađivača Izmjena i dopuna Plana, arhitektice Ivana Bojić i Gorana Barbarić iz Geoprojekta Split podsjetile da su ovo druge izmjene i dopune PPU Grada Makarske.

Tijekom javnog izlaganja na koje je došao veći broj građana, osobito predstavnika SOS Osejava, zatim vijećnici Grada Makarske, predstavnici Turističke zajednice, mogla su se postavljati pitanja te davati prijedlozi i primjedbe u zapisnik.

Radi se o novom Prijedlogu izmjena i dopuna PP Grada Makarske. Ovaj postupak je započeo još u travnju 2015. Postavljeni su programski ciljevi i zadaci koje treba postići kroz ove izmjene PP. Prijedlog iz lipnja prošle godine, odnosno prva javna rasprava na kojoj je prikupljeno oko 120 primjedbi koje su obrađene i odlučeno da je potrebno raditi na novom prijedlogu PP-a, istaknuto je.

 

Poticanje gradnje hotela visoke kategorije

 

- Zbog velikog broja primjedbi, ali ne samo njih nova vlast se odlučila na novi prijedlog izmjenjena PP-a i Odlukom su dali programske zadatke izrađivaču. Nova vlast izmjenama želi postići sljedeće ciljeve: redefinirati ugostiteljsko- turističke zone kao i provedbene odredbe o uvjetima gradnje hotela, a sve radi poticanja izgradnje hotela visoke kategorije, a restriktivnije odrediti uvjete gradnje stambenih objekata. To se postiglo i proširenjem ugostiteljsko turističkih zona za hotele, ali i omogućavanjem liberalnijih uvjeta za izgradnju hotela i u mješovitoj građevinskoj zoni na području Makarske – istaknuo je Vuković.

- Važna je ova nova Izmjena u odnosu na lipanj prošle godine i podjela nekad jedinstvene zone Biloševca na nove 4 zone što se i onako trebalo uraditi prema Županijskom PP-u, a ujedno i zbog pojave dva nova investitora za gradnju hotela s 5 zvjezdica i luksuznog kampa, u prvoj zoni Biloševca zapadno od granice naselja, odnosno zapadno od hotela Romana – naglasila je Ivana Bojić.

- Jedna od izmjena prema prethodnim odlukama GV-a je i smanjenje obuhvata UPU Platno za 2,5 hektara! Novost je i određena prenamjena unutar građevinskog područja naselja grada Makarske od kojih je najvažnija prenamjena prostora bivše Metalplastike iz namjene sportsko- rekreacijske zone u mješovitu zonu kako bi se prije privelo svrsi i saniralo taj devastirani prostor.

U izmjenama su određena proširenja uglavnom na rubnim dijelovima naselja Veliko Brdo kao i njegovih izdvojenih djelova Baškovići, Rusendići, Matići, zatim izdvojenih dijelova naselja Makarska kao što su Puharići, Makar, Mlinice i Kotišina, a sve to po zahtjevima građana. To su važne odrednice po zahtjevima javno -pravnih tijela koja su prikupljena u postupku prikupljanja smjernica, a i postupku prve javne rasprave. Važno je također istaknuti mogućnost izgradnje eventualnog reciklažnog dvorišta na samom istoku, na granici naselja gradaMakarska, na kraju Volicije, južno od planiranog budućeg groblja ispod crkve sv. Andrije na zemljištu u državnom vlasništvu – naglasio je Tonči Vuković, najveće novosti u novom prijedlogu Izmjena i dopuna PPU-a grada Makarske .

Naglašeno je kako tijekom trajanja javnog uvida u ove Izmjene i dopune PP prijedlozi i primjedbe se mogu upisati i u knjigu primjedbi, a najbolje je da sve primjedbe u pisanom obliku dostavite na protokol. – Sve primjedbe će se razmotriti i donijeti izvješće na temelju kojeg gradonačelnik donosi konačan prijedlog. Ukoliko ne treba nova javna rasprava ide prijedlog u završnicu, što znači da treba ishoditi suglasnosti Zavoda za prostorno uređenje Županije te Ministarstva prostornog uređenja – pojasnio je proceduru Tonči Vuković.

Dakako, razmotrit će se i primjedbe iznesene na javnom izlaganju. No valja reći da su predstavnici SOS Osejave i dalje iznosili svoj prijedlog da se iz plana anulira bilo kakva gradnja na Platnu te kako je nedopustivo izdvajati Platno od ostatka Osejave, ali i kako treba grad u svojim planovima jasno i dugoročno odrediti infrastrukturu, isplanirati promet, gradnju garaža, odrediti kakvu gradnju grad može podnijeti jesu li to mastodonti koji su prazni ili pak urbane vile, na što je posebno upozorio arhitekt Miljenko Franić, koji se založio za ukidanje stambenih višekatnih zgrada.

Rečeno je kako je veliki broj izmjena bio predložen u prvoj fazi. Građani, pravne osobe, udruge i dr., svoje prijedloge i primjedbe mogu uputiti odnosno dostaviti najkasnije u ponedjeljak budući da je zadnji dan toga roka u subotu odnosno u neradni dan, pojasnio je Vuković.

 

J.Glučina / Ivor

 

 

 

Print Friendly

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh