Gradsko vijeće Makarske: Dječjem vrtiću “Biokovsko zvonce” na korištenje predano prizemlje zgrade u Velikom Brdu

Gradsko vijeće Makarske: Dječjem vrtiću “Biokovsko zvonce” na korištenje predano prizemlje zgrade u Velikom Brdu
Na desetoj sjednici Gradskog vijeća održanoj danas pod predsjedanjem dr. Marka Ožića- Bebeka vijećnici su usvojili Odluku o suglasnosti za davanje na korištenje, izravnom pogodbom, prizemlja zgrade izgrađene na čest. zem. 258/1 k.o.Veliko Brdo, Dječjem vrtiću “Biokovsko zvonce” Makarska.

- Grad Makarska je vanknjižni vlasnik zgrade u kojoj je ove godine otvoren vrtić, a koja je nekada bila Područna škola Veliko Brdo. Grad Makarska je osigurao ovaj prostor za rad Dječjeg vrtića te ga ovom Odlukom daje na korištenje Dječjem vrtiću “Biokovsko zvonce” za djelatnost odgoja i obrazovanja djece na razdoblje od 5 godina bez naknade – uvodno je iznio Matko Lovreta, pročelnik Odjela za komunalne djelatnosti.

Usvojena je na ovoj sjednici Gradskog vijeća i Odluka o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Makarske. Radi se o čestici zemlje od 175 metara četvornih koju Grad prema usvojenoj odluci prodaje tvrtki Vinc-Mornar kako je obrazložila Tea Botica, savjetnica za opće i pravne poslove i zastupanje Grada. Predmetno zemljište se nalazi unutar ograđenog parkinga i predstavlja dio gradske zemljišno- knjižne čestice čija je cijela površina 341 metar četvorni. Međutim, predmet ove kupoprodaje je samo dio te površine od 175 m2 koji se upravo nalazi unutar ograđenog parkinga restorana Riva.Većina vijećnika je podržala ovu prodaju gradske imovine tim prije što i onako Grad ne koristi navedenu zemljište i nema nikakve koristi od njega.-Restoran Riva je istodobno zatražio građevinsku dozvolu za rekonstrukvciju restorana koja podrazumijeva proširenje postojećeg objekta i nadogradnju na površini od 175 m2 na gradskoj čestici. Nema zapreka da se ovo zemljište proda bez javnog natječaja javnom pogodbom – istaknula je Botica.Vijećnik Siniša Srzić nije se pak složio s tom idejom istaknuvši kako se o ovome trebalo dobro raspraviti te da po njemu Grad prodaje zlato za srebro. No većina vijećnika je ocijenila kako ovom prodajom grad ništa ne gubi, a prema sadašnjim saznanjima tvrtka Vinc-Mornar koja drži poznati restoran Rivu želi na toj čestici proširiti objekat prilikom gradnje hotela. A gradnja hotela u srcu grada svakako je gradski interes, rečeno je.

Jednoglasno su gradski vijećnici donijeli Odluku o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za rekonstrukciju postojećeg oborinskog ispusta „Biokovka“ u Makarskoj. Istaknuto je kako se rekonstrukcijom postojećeg oborinskog ispusta Biokovka planira niveletu spustiti tako da na dijelu trase preko plaže ispust bude potpuno ukopan i na plaži tako neće biti nikakvih naznaka da se tu nalazi nekakva građevina, a sam izlijev će biti ispod površine na dubini od oko 4 metra gdje je utjecaj valova znatno manji nego na površini mora.

Donesen je Zaključak o davanju suglasnosti na Sporazum o provedbi postupka zajedničke javne nabave. Obrazloženo je da se radi o zajedničkoj javnoj nabavi Splitsko- dalmatinske županije i Grada Makarske. Ovom javnom nabavom Grad će dobiti novo vatrogasno vozilo, odnosno jednu cisternu što će plaćati u tri godine. – Sredstva za nabavu vatrogasnih vozila za potrebe DVD grada Makarske planira su u gradskom Proračunu za 2018. i projekciji za 2019. i 2020., a ukupno iznose 1.415.000 kn, od čega je 1.050.000 kn iz kapitalnih donacija Grada Makarske i podijeljena su u tri dijela kroz tri godine, dok je 365.000 kn planirano od kapitalnih donacija Županije splitsko- dalmatinske – izvijestio je Dražen Kuzmanić, pročelnik Odjela za društvene djelatnosti.

 

J.Glučina / IvoR

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh