Vi ste ovdje:Početna » Naglaseno » Grad Makarska brine o mladima: Raspisan natječaj za dodjelu 35 studentskih stipendija

Grad Makarska brine o mladima: Raspisan natječaj za dodjelu 35 studentskih stipendija

Grad Makarska brine o mladima: Raspisan natječaj za dodjelu 35 studentskih stipendija
Gradonačelnik Grada Makarske Jure Brkan je 29. listopada 2018. godine raspisao natječaj za dodjelu studentskih stipendija za studente s područja grada Makarske za akademsku godinu 2018./2019. Grad će dodijeliti po tisuću kuna stipendije mjesečno, a dobit će je 8 studenata iz obitelji slabijeg imovnog stanja, 8 uspješnih studenata, 4 studenta koja pohađaju umjetničke studije te najviše 15 stipendija za studente u deficitarnim fakultetima.

Pozivaju se zainteresirani studenti da podnesu prijave na natječaj u roku od 15 dana od

dana njegove objave na stranicama Grada Makarske

 

Natječaj za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja 2018./2019.

Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“ br. 8/18 i 14/18) i članka 21. Pravilnika o stipendiranju i dodjeli studentskih novčanih potpora studentima s područja Grada Makarske (“Glasnik Grada Makarske”, br. 13/15) Gradonačelnik Grada Makarske dana 29. listopada 2018. godine raspisuje

 

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja

grada Makarske za akademsku godinu 2018./2019.

 

I. Grad Makarska će dodijeliti osam (8) studentskih stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja grada Makarske za akademsku godinu 2018./2019.

 

II. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji:

- su državljani Republike Hrvatske,

- su redoviti studenti upisani na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,

- koji imaju prebivalište na području grada Makarske najmanje pet (5) godina prije

raspisivanja natječaja za stipendije,

- koji nemaju novčane potpore po osnovi studiranja odobrene od drugog subjekta i

- studenti koji ispunjavaju uvjet prihoda iz članka 8. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“, br. 10/16, 8/18 i 9/18).

 

III. Iznos stipendije koji će se dodijeliti za studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja –

1.000,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz).

 

IV. Pozivaju se zainteresirani studenti da podnesu prijave na natječaj u roku od 15 dana od

dana njegove objave na stranicama Grada Makarske: www.makarska.hr i Oglasne ploče

Grada Makarske. Prijave se podnose na adresu: Grad Makarska, Upravni odjel za

društvene djelatnosti, Obala kralja Tomislava br. 1, 21300 Makarska.

 

V. Uz prijavnicu za natječaj (obrazac prijavnice dostupan je u Upravnom odjelu za društvene

djelatnosti Grada Makarske odnosno na službenim stranicama grada Makarske,

www.makarska.hr) kandidati trebaju dostaviti slijedeće isprave i dokaze:

 

1. Domovnicu (presliku),

2. Potvrdu o prebivalištu,

3. Potvrdu o redovnom upisu na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,

4. Isprave kojima kandidati dokazuju svoj socijalni i materijalni položaj:

- dokaz o primanjima ostvarenim tri mjeseca prije podnošenja zamolbe za sve zaposlene

članove zajedničkog kućanstva,

- potvrda HZZ-a o statusu nezaposlenih osoba zajedničkog kućanstva,

- dokaz da kandidat nema jednog ili oba roditelja,

- dokaz o nekom od oblika invalidnosti kandidata,

- dokaz o ostvarivanju jednog od oblika pomoći Centra za socijalnu skrb,

- izjavu da je kandidat dijete samohranog roditelja (koji ne prima nikakvu financijsku potporu

od drugog roditelja),

- dokaz da je kandidat iz obitelji više djece i

- svjedodžbe posljednje četiri godine školovanja u srednjoj školi – za studente prve godine

fakulteta (preslike), odnosno prijepis ocjena za studente koji već studiraju.

VI. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir i odbacit će se.

 

VII. Kriteriji na temelju kojih će se izvršiti odabir prijavljenih kandidata su:

1. socijalni položaj i

2. opći uspjeh u prethodnom školovanju (student prvog semestra), odnosno prosječna ocjena

svih položenih ispita (student višeg semestra).

 

VIII. Temeljem podnesene dokumentacije i gore spomenutih kriterija u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, objavit će se bodovanje i napraviti prijedlog liste kandidata za dobivanje stipendije. Svaki kandidat može u roku od 8 dana putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti, gradonačelniku Grada Makarske podnijeti pisani prigovor na prijedlog liste.

 

Gradonačelnik Grada Makarske donijet će zaključak o dodjeli stipendija koji će se objaviti na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske.

 

IX. Ovaj natječaj objavit će se na Oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr.

 

 

GRAD MAKARSKA

Gradonačelnik

Jure Brkan, dipl. oec.

KLASA: 602-01/18-01/9

URBROJ: 2147/01-06/1-18-1

Makarska, 29. listopada 2018.

 

Obrazac za prijavu dostupan je na poveznici makarska.hr/hr/otvoreni-natjecaji-i-pozivi/46

 

 

 

 

Natječaj za dodjelu stipendija uspješnim studentima 2018./2019.

 

Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“ br. 8/18 i 14/18) i članka 21. Pravilnika o stipendiranju i dodjeli studentskih novčanih potpora studentima s područja Grada Makarske (“Glasnik Grada Makarske”, br. 13/15) Gradonačelnik Grada Makarske dana 29. listopada 2018. godine raspisuje

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija uspješnim studentima s područja

grada Makarske za akademsku godinu 2018./2019.

 

I. Grad Makarska će dodijeliti osam (8) studentskih stipendija uspješnim studentima s područja grada Makarske za akademsku godinu 2018./2019.

 

II. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji:

- su državljani Republike Hrvatske,

- su redoviti studenti upisani na treći ili viši semestar sveučilišnog ili stručnog studija u

Republici Hrvatskoj,

- koji imaju prebivalište na području grada Makarske najmanje pet (5 godina prije

raspisivanja natječaja za stipendije i

- koji nemaju novčane potpore po osnovi studiranja odobrene od drugog subjekta.

 

III. Iznos stipendije koji će se dodijeliti za uspješne studente – 1.000,00 kuna mjesečno (osim

za mjesece srpanj i kolovoz).

 

IV. Pozivaju se zainteresirani studenti da podnesu prijave na natječaj u roku od 15 dana od

dana njegove objave na stranicama Grada Makarske: www.makarska.hr i Oglasne ploče

Grada Makarske. Prijave se podnose na adresu: Grad Makarska, Upravni odjel za

društvene djelatnosti, Obala kralja Tomislava br. 1, 21300 Makarska.

 

V. Uz prijavnicu za natječaj (obrazac prijavnice dostupan je u Upravnom odjelu za društvene

djelatnosti Grada Makarske odnosno na službenim stranicama grada Makarske,

www.makarska.hr) kandidati trebaju dostaviti slijedeće isprave i dokaze:

 

1. Domovnicu (presliku),

2. Potvrdu o prebivalištu,

3. Potvrdu o redovnom upisu na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj (prosjek

ocjena svih prethodnih semestara minimalno 4,50),

4. Isprave kojima kandidati dokazuju svoj socijalni i materijalni položaj (nije obvezno):

- dokaz o primanjima za sve članove zajedničkog kućanstva,

- dokaz da kandidat nema jednog ili oba roditelja,

- dokaz o invalidnosti kandidata,

- dokaz o ostvarenju jednog oblika pomoći Centra za socijalnu skrb i

- dokaz da je kandidat iz obitelji s troje i više djece.

 

VI. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir i odbacit će se.

 

VII. Kriteriji na temelju kojih će se izvršiti odabir prijavljenih kandidata su:

1. prosječna ocjena svih položenih ispita i

2. socijalni položaj.

 

VIII. Temeljem podnesene dokumentacije i gore spomenutih kriterija u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, objavit će se bodovanje i napraviti prijedlog liste kandidata za dobivanje stipendije. Svaki kandidat može u roku od 8 dana putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti, gradonačelniku Grada Makarske podnijeti pisani prigovor na prijedlog liste.

 

Gradonačelnik Grada Makarske donijet će zaključak o dodjeli stipendija koji će se objaviti na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske.

 

IX. Ovaj natječaj objavit će se na Oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr.

 

 

GRAD MAKARSKA

Gradonačelnik

Jure Brkan, dipl. oec.

 

KLASA: 602-01/18-01/8

URBROJ: 2147/01-06/1-18-1

Makarska, 29. listopada 2018.

 

 

Natječaj za dodjelu stipendija studentima umjetničkih sveučilišnih studija 2018./2019.

Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“ br. 8/18 i 14/18) i članka 21. Pravilnika o stipendiranju i dodjeli studentskih novčanih potpora studentima s područja Grada Makarske (“Glasnik Grada Makarske”, br. 13/15) Gradonačelnik Grada Makarske dana 29. listopada 2018. godine raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima umjetničkih sveučilišnih studija s područja

grada Makarske za akademsku godinu 2018./2019.

 

I. Grad Makarska će dodijeliti četiri (4) studentske stipendije studentima umjetničkih sveučilišnih studija s područja grada Makarske za akademsku godinu 2018./2019.

 

II. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji:

- su državljani Republike Hrvatske,

- su redoviti studenti upisani na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,

- koji imaju prebivalište na području grada Makarske najmanje pet (5) godina prije

raspisivanja natječaja za stipendije i

- koji nemaju novčane potpore po osnovi studiranja odobrene od nekog drugog subjekta.

 

 

III. Iznos stipendije koji će se dodijeliti za studente umjetničkih sveučilišnih studija –

1.000,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz).

 

IV. Pozivaju se zainteresirani studenti da podnesu prijave na natječaj u roku od 15 dana od

dana njegove objave na stranicama Grada Makarske: www.makarska.hr i Oglasne ploče

Grada Makarske. Prijave se podnose na adresu: Grad Makarska, Upravni odjel za

društvene djelatnosti, Obala kralja Tomislava br. 1, 21300 Makarska.

 

V. Uz prijavnicu za natječaj (obrazac prijavnice dostupan je u Upravnom odjelu za društvene

djelatnosti Grada Makarske odnosno na službenim stranicama grada Makarske,

www.makarska.hr) kandidati trebaju dostaviti slijedeće isprave i dokaze:

 

1. Domovnicu (presliku),

2. Potvrdu o prebivalištu,

3. Potvrdu o redovnom upisu na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,

4. Isprave kojima kandidati dokazuju svoj socijalni i materijalni položaj (nije obvezno):

- dokaz o primanjima za sve članove zajedničkog kućanstva,

- dokaz da kandidat nema jednog ili oba roditelja,

- dokaz o invalidnosti kandidata,

- dokaz o ostvarenju jednog oblika pomoći Centra za socijalnu skrb,

- dokaz da je kandidat iz obitelji s troje i više djece i

- svjedodžbe posljednje četiri godine školovanja u srednjoj školi – za studente prve godine

fakulteta (preslike), odnosno prijepis ocjena za studente koji već studiraju.

 

VI. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir i odbacit će se.

 

VII. Kriteriji na temelju kojih će se izvršiti odabir prijavljenih kandidata su:

1. opći uspjeh u prethodnom školovanju (student prvog semestra), odnosno prosječna ocjena

svih položenih ispita (student višeg semestra) i

2. socijalni položaj.

 

VIII. Temeljem podnesene dokumentacije i gore spomenutih kriterija u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, objavit će se bodovanje i napraviti prijedlog liste kandidata za dobivanje stipendije. Svaki kandidat može u roku od 8 dana putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti, gradonačelniku Grada Makarske podnijeti pisani prigovor na prijedlog liste.

 

Gradonačelnik Grada Makarske donijet će zaključak o dodjeli stipendija koji će se objaviti na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske.

 

IX. Ovaj natječaj objavit će se na Oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr.

 

 

GRAD MAKARSKA

Gradonačelnik

Jure Brkan, dipl. oec.

 

KLASA: 602-01/18-01/7

URBROJ: 2147/01-06/1-18-1

Makarska, 29. listopada 2018.

 

Obrazac za prijavu dostupan je na poveznicimakarska.hr/hr/otvoreni-natjecaji-i-pozivi/46

 

 

 

 

Natječaj za dodjelu stipendija studentima u deficitarnim fakultetima 2018./2019.

Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“ br. 8/18 i 14/18) i članka 21. Pravilnika o stipendiranju i dodjeli studentskih novčanih potpora studentima s područja Grada Makarske (“Glasnik Grada Makarske”, br. 13/15) Gradonačelnik Grada Makarske dana 29. listopada 2018. godine raspisuje

 

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima u deficitarnim fakultetima s područja

grada Makarske za akademsku godinu 2018./2019.

 

I. Grad Makarska će dodijeliti petnaest (15) studentskih stipendija studentima u deficitarnim

fakultetima s područja grada Makarske za akademsku godinu 2018./2019.

 

II. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji:

- su državljani Republike Hrvatske,

- su redoviti studenti upisani na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,

- koji imaju prebivalište na području grada Makarske najmanje pet (5) godina prije

raspisivanja natječaja za stipendije,

- koji nemaju novčane potpore po osnovi studiranja odobrene od drugog subjekta i

- studenti koji su se opredijelili za jedan od deficitarnih fakulteta za Grad Makarsku i to:

 

Edukacijsko – rehabilitacijski (smjerovi: logoped i edukator – rehabilitator),

Farmaceutsko – biokemijski (smjerovi: farmacija i medicinska biokemija),

Medicinski,

Prirodoslovno-matematički (smjerovi: fizika, informatika i matematika) i

 

III. Iznos stipendije koji će se dodijeliti za studente u deficitarnim fakultetima – 1.000,00 kuna

mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz).

 

IV. Pozivaju se zainteresirani studenti da podnesu prijave na natječaj u roku od 15 dana od

dana njegove objave na stranicama Grada Makarske: www.makarska.hr i Oglasne ploče

Grada Makarske. Prijave se podnose na adresu: Grad Makarska, Upravni odjel za

društvene djelatnosti, Obala kralja Tomislava br. 1, 21300 Makarska.

V. Uz prijavnicu za natječaj (obrazac prijavnice dostupan je u Upravnom odjelu za društvene

djelatnosti Grada Makarske odnosno na službenim stranicama grada Makarske,

www.makarska.hr) kandidati trebaju dostaviti slijedeće isprave i dokaze:

 

1. Domovnicu (presliku),

2. Potvrdu o prebivalištu,

3. Potvrdu o redovnom upisu na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,

4. Isprave kojima kandidati dokazuju svoj socijalni i materijalni položaj (nije obvezno):

- dokaz o primanjima za sve članove zajedničkog kućanstva,

- dokaz da kandidat nema jednog ili oba roditelja,

- dokaz o invalidnosti kandidata,

- dokaz o ostvarenju jednog oblika pomoći Centra za socijalnu skrb,

- dokaz da je kandidat iz obitelji s troje i više djece i

- svjedodžbe posljednje četiri godine školovanja u srednjoj školi – za studente prve godine

fakulteta (preslike), odnosno prijepis ocjena za studente koji već studiraju.

 

VI. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir i odbacit će se.

 

VII. Kriteriji na temelju kojih će se izvršiti odabir prijavljenih kandidata su:

1. deficitarnost fakulteta sukladno odluci Gradonačelnika Grada Makarske,

2. opći uspjeh u prethodnom školovanju (student prvog semestra), odnosno prosječna ocjena

svih položenih ispita (student višeg semestra) i

3. socijalni položaj.

 

VIII. Temeljem podnesene dokumentacije i gore spomenutih kriterija u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, objavit će se bodovanje i napraviti prijedlog liste kandidata za dobivanje stipendije. Svaki kandidat može u roku od 8 dana putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti, gradonačelniku Grada Makarske podnijeti pisani prigovor na prijedlog liste.

 

Gradonačelnik Grada Makarske donijet će zaključak o dodjeli stipendija koji će se objaviti na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske.

 

IX. Ovaj natječaj objavit će se na Oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr.

 

 

GRAD MAKARSKA

Gradonačelnik

Jure Brkan, dipl. oec.

 

KLASA: 602-01/18-01/6

URBROJ: 2147/01-06/1-018-1

Makarska, 29. listopada 2018.

 

Obrazac za prijavu dostupan je na poveznici makarska.hr/hr/otvoreni-natjecaji-i-pozivi/46

 

 

www.makarska.hr/arhiva MP

 

Print Friendly

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh