UPU Dugiš 2: Prometnica kojom će se opskrbljivati poslovna zona izmještena u podnožje Osejave

Ponovljeno javno izlaganje o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja(UPU) poslovne zone Dugiš 2 održano je danas u zgradi Grada u nazočnosti samo petoro građana, ne računajući predstavnike medija. Iako se radi o komercijalnim sadržajima u ‘zaštićenom’ pojasu poluotoka Osejava u sobi za sastanke nije bilo ni gradskih vijećnika, ni predstavnika političkih stranaka, ali ni aktivista iz građanskih udruga koji su se proteklih godina na sličnim raspravama redovno pojavljivali.

Predstavnik izrađivača plana tvrtke Arching d.o.o. iz Splita Srđan Šegvić ukratko je, u desetak minuta, iznio osnovne parametre vezane za plan objasnivši zašto su se javni uvid i rasprava trebali ponoviti, a na čemu je, kako je više puta naglasio Šegvić, insistirao i novi gradonačelnik Tonći Bilić.

- Riječ je o planu čije je obuhvat 6,4 hektara i poslovnoj zoni komercijalnih sadržaja u kojoj nema stanova. Kako je minimalna parcela za trgovačku namjenu 800 kvadrata to znači da će svi oni koji imaju manje parcele, a takvih u ovom slučaju ima, ukoliko budu htjeli graditi, trebat udruživati. Za objekte preko 8000 kvadrata, kao što je poznato, poput velikih trgovačkih centara, važe povoljniji koeficijenti za gradnju. Ono što je važno za naglasiti jest da se ova javna rasprava ponavlja iz razloga što je u odnosu na karte s prvog javnog uvida došlo do značajne promjene: na osnovu primjedbi građana postigli smo dogovor s Gradom da se planirana trasa ceste, koja je prema prvom prijedlogu presijecala privatne parcele izmjesti u podnožje Osejave. Ta cesta trebala bi služiti za opskrbu budućih poslovnih objekata, obrazložio je Šegvić dodajući kako nacrt konačnog prijedloga prvo trebat proći filter Gradskog vijeća.

Nekolicina okupljenih nije imala ključnih primjedbi osim što ih je zanimala daljnja procedura oko izrade prijedloga do usvajanja na Gradskom vijeću. – Možemo li mi kao vlasnici imati uvid u primjedbe i na neki način imati uvid u daljnje izmjene ovog prijedloga, zanimalo je Žarka Čovića koji nam je kazao kako predstavlja vlasnike koji zajedno imaju 10.000 metara četvornih u obuhvatu plana. – Plan se može mijenjati isključivo na osnovu primjedbi koji su dane za vrijeme javnog uvida, a sukladno zakonskoj proceduri, nitko ne može imati uvid u primjedbe koje je dao netko drugi. Ako bi se nakon ove javne rasprave išlo u neke bitne izmjene onda bi to značilo da moramo održati još jednu javnu raspravu jer bismo o tome trebali obavijestiti javnost, objasnila je Jadranka Selak, stručna savjetnica u gradskom Odjelu za gospodarenje prostorom dodavši kako ne očekuje da će na planu više biti važnijih izmjena. Također je, odgovarajući na pitanja pojasnila kako se na sklapanje ugovora o otkupu s privatnim vlasnicima može ići tek nakon dobivanja lokacijske dozvole, a u slučaju da netko od vlasnika uskrati suglasnost, slijedi postupak izvlaštenja.

Prema kartama izloženim na današnjem javnom uvidu,  granice obuhvata plana su Prometove garaže sa zapadne strane, Jadranska magistrala sa sjeverne, potok ispod bivših pogona AD Plastika sa istočne i šumsko zemljište poluotoka Osejava s južne strane. Trasa prometnice planirana je u rubnom dijelu obuhvata plana, u kontakt zoni s park šumom Osejava.

I.Pleić/IVor

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh