Vi ste ovdje:Početna » Vijesti » PROLJETNI SAJAM ‘DOMAĆE JE NAJBOLJE’ Prijave se primaju do 26. travnja

PROLJETNI SAJAM ‘DOMAĆE JE NAJBOLJE’ Prijave se primaju do 26. travnja

PROLJETNI SAJAM ‘DOMAĆE JE NAJBOLJE’ Prijave se primaju do 26. travnja
Grad Makarska tradicionalno organizira Proljetni sajam ‘Domaće je najbolje’, a koji će se održati od 4. do 12. svibnja. Tim povodom gradonačelnik Jure Brkan uputio je izlagačima Javni poziv za sudjelovanje. Prijave se primaju do 26. travnja.

 

Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske, br. 8/18 i 14/18), Gradonačelnik Grada Makarske dana 12. travnja 2019. godine, objavljuje

 

 

JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE NA

PROLJETNOM SAJMU

„Domaće je najbolje“

 

 

Grad Makarska (u daljnjem tekstu: Organizator sajma) poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da iskažu interes za sudjelovanjem na PROLJETNOM SAJMU „Domaće je najbolje“ u Makarskoj, koji će se održati od 4. do 12. svibnja 2019.g. na Trgu 156. brigade Hrvatske vojske u Makarskoj.

 

Svrha sajma je poticanje proizvodnih djelatnosti, promocija autohtonih i tradicionalnih proizvoda, rukotvorina i ostalog kulturnog i tradicionalnog sadržaja grada Makarske i ostalih dijelova Hrvatske.

 

O rasporedu štandova i dodjele istih izlagačima na korištenje odlučuje isključivo Organizator sajma.

Organizator sajma osigurava promotivno – prodajni prostor i medijsku promociju.

Radno vrijeme sajma je od 8 sati do 21 sat.

Broj izlagača je ograničen, te će se isti popunjavati po redu dospijeća prijava.

Podnositelj prijave dužan u istoj naglasiti za koju namjenu i vrstu štanda se prijavljuje.

U ponudi imamo ukupno 22 štanda različitih dimenzija:

 

Veliki – 2,00 m x 0,90 m – ukupna cijena 1.000,00 kn + PDV (6 komada)

Srednji – 1,5 m x 0,90 m – ukupna cijena 800,00 kn + PDV (14 komada)

Mali – 1,2 m x 0,90 m – ukupna cijena 600,00 kn + PDV (2 komada)

 S obzirom na ograničeni broj štandova, podnositelj prijave može u prijavi, osim vrste štanda za koju se prijavljuje, navesti i štand druge vrste (dimenzija) kao opciju, kako bi osigurao promotivno-prodajno mjesto na sajmu ako ne uspije s prijavom za vrstu štanda koju je naveo kao prvi izbor.

 

Prijava:

Svi zainteresirani proizvođači, udruge, umjetnici i ostali, svoje sudjelovanje na sajmu mogu prijaviti putem ispunjene prijave do petka 26. travnja 2019.g., zaključno do 13 sati, bez obzira na način dostave:

-  elektronskim putem na e-mail adresu

gradski.porezi1@makarska.hr

-  osobno ili putem pošte na adresu: Grad Makarska, Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska (ured br. 7 – Pisarnica) s naznakom „Prijava za Proljetni sajam Domaće je najbolje“.

 

Informacije na tel.: 021/608-442, 608-428

 

Pravo na sudjelovanje:

Pravo na sudjelovanje na sajmu imaju sve fizičke i pravne osobe sa registriranom djelatnošću, koje nemaju nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Gradu Makarskoj. Prijave osoba koje ne ispunjavaju navedene uvjete neće se uzeti u razmatranje.

Prijavitelj je dužan uredno popuniti i dostaviti Prijavu za sudjelovanje i uplatiti jamčevinu u visini cijene najma štanda sa PDV-om, na račun Proračun Grada Makarske, kod Hrvatske poštanske bake, broj:HR4123900011824900000 (Model: HR 68 i Poziv na broj:7706-OIB-411).

 

Uz ispunjenu prijavu potrebno je dostaviti i dokaz o registriranoj djelatnosti (izvod iz sudskog registra, izvod iz obrtnog registra, izvod iz upisnika obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, izvod iz registra udruga i slično), kao i dokaz o uplaćenoj jamčevini.

Lista s odabranim izlagačima Sajma objavit će se na web stranici Grada Makarske www.makarska.hr

Organizator sajma će sa svakim izlagačem koji je ostvario pravo sudjelovanja na Sajmu sklopiti Ugovor o zakupu štanda.

Jamčevina podnositelja prijave koji nije ostvario pravo sudjelovanja na Sajmu vraća se istom u nominalnom iznosu bez kamata na žiro račun naveden u prijavi.

Svaki izlagač dužan je voditi računa o poštivanju pozitivnih pravnih propisa Republike Hrvatske te u slučaju kršenja istih sam snosi sankcije.

 

 

Klasa: 610-02/19-01/4

Ur.broj: 2147/01-03/3-19-1

Makarska, 12. travnja 2019.g.

 

Gradonačelnik

Jure Brkan, dipl.oec.

 

PRIJAVU ZA SUDJELOVANJE NA PROLJETNOM SAJMU ”DOMAĆE JE NAJBOLJE” MOŽETE PREUZETI NA POVEZNICI
makarska.hr/hr/otvoreni-natjecaji-i-pozivi/46

 

 

Print Friendly

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh