OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE PODGORA Biračko mjesto u zgradi Općine Podgora

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE PODGORA

 

Klasa: 016-01/19-01/1,

Ur.broj: 2147/05-01/01-19-2

Podgora, 18. travnja 2019. god.

 

Na osnovi članka 51. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 25/19), Općinsko izborno povjerenstvo Općine PODGORA na sjednici održanoj 18. travnja 2019. godine, donijelo je

 

R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU BIRAČKOG MJESTA
NA PODRUČJU Općine PODGORA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na području Općine PODGORA određuje se biračko mjesto:

  1. Biračko mjesto broj 1. u: ZGRADA OPĆINE PODGORA, Andrije Kačića Miošića 2, PODGORA,

 

na kojem će glasovati birači albanske, bošnjačke, crnogorske, mađarske, makedonske, ruske, slovenske, srpske i talijanske nacionalne manjine,

 

s prebivalištem u općini: Podgora.

 

 

 

PREDSJEDNICA OIP

OPĆINE PODGORA

 

BARBARA MENDEŠ

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh