GIP MAKARSKE Biračko mjesto u gradskoj vijećnici

GIP MAKARSKE Biračko mjesto u gradskoj vijećnici
   Na osnovi članka 51. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 25/19), Gradsko izborno povjerenstvo Grada MAKARSKE na sjednici održanoj 18.04.2019.     donijelo je
R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU BIRAČKOG MJESTA
NA PODRUČJU Grada MAKARSKE
Na području Grada MAKARSKE određuje se biračko mjesto:
Biračko mjesto broj 1. u: ZGRADA GRADA MAKARSKA – GRADSKA VIJEĆNICA, MAKARSKA , OBALA KRALJA TOMISLAVA   1
na kojem će glasovati birači albanske, bošnjačke, crnogorske, mađarske, makedonske, ruske, slovenske, srpske i talijanske nacionalne manjine
s prebivalištem u gradu/općini: MAKARSKA, VRGORAC, BAŠKA VODA, BRELA, TUČEPI
KLASA:     013-01/19-01/1URBROJ:  2147/01-04/1-19-4MAKARSKA, 18. travnja 2019.

 

PredsjednicaMARIJANA VISKOVIĆ 

____________________

(ime i prezime i potpis)

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh