VIJEĆNICI MAKARSKE ODLUČILI Ulica Zorana Lendića, hrvatskom branitelju u čast

VIJEĆNICI MAKARSKE ODLUČILI Ulica Zorana Lendića, hrvatskom branitelju u čast
Određene makarske gradske ulice na područjima mjesnih odbora Veliko brdo, Ratac-Zelenka i Bili brig-Gorinka su dobile nova imena. Jedna ulica na području Mjesnog odbora Bili brig- Gorinka (od Starog velikobrdskog puta, sjeverno od zgrada POS-a, pa sjeveroistočno do spoja s Lulićevom ulicom) odlukom vijećnika Gradskog vijeća dobila je ime hrvatskog branitelja, Zorana Lendića. Zoran Lendić rođen je 28. studenoga 1969. u Rašćanima, a poginuo je 20. svibanja 1992. u mjestu Liscu. Bio je pripadnik 4. gardijske brigade HV-a i poginuo u Domovinskom ratu braneći slobodu Hrvatske, rečeno je na sjednici Gradskog vijeća kada su vijećnici donijeli odluku da ulica gdje je proveo djetinjstvo, nosi ime Zorana Lendića. Usvojenim Rješenjem o određivanju naziva ulica i trgova u Gradu Makarskoj na istoj sjednici, izmijenjeni su nazivi još nekih ulica na prijedlog Odbora za nazive ulica i trgova, o čemu je na Gradskom vijeću izvijestio predsjednik Odbora Ante Škrabić. „Šibenska ulica (ulica paralelna sa Splitskom i Zadarskom ulicom, a presijeca Đakovačku ulicu)“ mijenja se i glasi: „Šibenska ulica (od kat. čest.zem. 453 k.o. Makarska – Makar na zapadu, prema istoku do raskrižja sa Starim velikobrdskim putom, a sukladno koridoru određenim Prostornim planom uređenja Grada Makarske)“ Trg sv. Jerolima (javna površina oko crkve sv. Jerolima u Velikom Brdu) ;Ulica Grebenac (od Ulice Mate Vladića (kod kuće Klarić) zapadno do raskrižja s Putom vodenica);  Put vodenica (od Trga sv. Jerolima južno do raskrižja sa Ulicom Grebenac) ; Put masline (od Ulice Mate Vladića (kod crpne stanice Vodovoda) u pravcu sjevera do križanja s Ulicom Mate Vladića, Ulice Grebenac i Puta Prodana); Put Prodana (od raskrižja Ulice Mate Vladića, Ulice Grebenac i Puta masline istočno prema zaseoku Prodanima); Put Gojaka (od Trga sv. Jerolima istočno prema zaseoku Gojacima); Riječka ulica (od Ulice Mate Vladića (kod bravarije Čepo) istočno do granice naselja Veliko Brdo), Ulica Zorana Lendića (od Starog Velikobrdskog puta, sjeverno od zgrada POS-a, pa sjeveroistočno do spoja sa Lulićevom ulicom). Osječka ulica (od raskrižja sa Slavonskom ulicom (od kuće Radoš) do raskrižja sa Šibenskom ulicom. Vijećnici su podsjetili kako građani nisu dužni mijenjati osobne dokumente do njihova isteka valjanosti zbog ovih promjena, a da ovo Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja o određivanju naziva ulica i trgova u Gradu Makarskoj stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Gada Makarske. J.Glučina/IvoR
Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh