FORUM ŽENA SDP-a MAKARSKE Na Dan borbe protiv nasilja nad ženama zapitajmo se kako ga spriječiti

FORUM ŽENA SDP-a MAKARSKE Na Dan borbe protiv nasilja nad ženama zapitajmo se kako ga spriječiti
Socijaldemokratski forum žena SDP-a Makarske povodom 22. rujna nacionalnog Dana borbe protiv nasilja nad ženama, oglasilo se priopćenjem za javnost u kojem podcrtavaju koliko je važno biti senzibiliziran za žrtve nasilja i ne šutjeti o njemu.

Podsjetimo, odlukom Sabora RH od 2004. u spomen na tri ubijene žene ’99. na zagrebačkom Općinskom sudu obilježava se 22. rujna kao nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

Nasilje nad ženama nije samo privatna stvar pojedinca i nešto što se dešava iza zatvorenih vrata, već je to prvenstveno javno i političko pitanje koje se tiče društva u cjelini.Iako se obiteljsko nasilje sve više prijavljuje, dobrim dijelom ono još uvijek ostaje skriveno te je teško utvrditi prave razmjere koje ima na žrtve, ali i na društvo u cjelini jer upravo ne prijavljivanje nasilja perpetuira novo nasilje. Žrtve najčešće ne prijave počinjeno nasilje iz straha od prijetnji, pritiska okoline, stigme i nepovjerenja u zaštitu koju moraju dobiti. Prema očitovanju Visokog prekršajnog suda objavljenog prije nekoliko mjeseci u zastaru su pala čak 153 predmeta prekršaja iz područja obiteljskog nasilja. 153 predmeta i isto toliko ili i više žrtava. Nedavno smo svjedočili suspenziji sutkinje Visokog prekršajnog suda Antonije Kovačić zbog čijeg su nerada u zastaru otišli mnogi predmeti iz područja nasilja u obitelji. Postavlja se logično pitanje kako na taj nerad nitko nije reagirao sve ove godine, već se dozvolilo da velik broj počinitelja nasilja nikada ne dočeka kaznu zbog zastare, a njihove žrtve nikada ne dočekaju bar nekakvu satisfakciju. Promptno rješavanje predmeta i sankcioniranje počinitelja, ali i stalan nadzor onih koji na predmetima rade – tako bi trebalo biti u zemlji koja je ratificirala Istanbulsku konvenciju prije skoro godinu i pol a na čijoj primjeni se još uvijek malo ili ništa nije učinilo, dok istodobno stopa rodno utemeljenog nasilja i dalje raste, stoji u priopćenju za javnost .Istanbulska konvencija jasno propisuje da na svakih 20 000 stanovnika imamo 1 krizni centar za skrb o žrtvama seksualnog nasilja. U ovom trenutku u Hrvatskoj imamo samo jedno sklonište koje prima žrtve silovanja. Dostupnost servisa za žrtve nasilja važna je ne samo iz humanih razloga nego i zbog osnaživanja i podržavanja žrtava da prijave nasilje. U suprotnom, bez odgovarajućih servisa i osiguranja zaštite, najčešće se odluče na šutnju.

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama je ujedno i prilika da se svatko od nas zapita koliko smo i sami svojim djelovanjem pridonijeli suzbijanju svih oblika nasilničkog ponašanja i najoštrijoj osudi takvog ponašanja. Jer nasilje nije privatna stvar pojedinca, nije nešto što se dešava nekom drugom pa mi možemo mirno okretati glavu od problema. Nasilje nad ženama i u obitelji je ozbiljan problem koji se titiče društva u cjelini, a samim tim i svakog pripadnika tog društva. Naučimo prepoznati nasilje, ohrabrimo se prijaviti ga, natjerajmo institucije da odrade svoj posao, promovirajmo toleranciju kao temelj zdravog društva, pokažimo ljudskost kada je drugi nemaju i budimo odgovorni prema sebi i drugima. Ponajviše prema onima kojima je naša podrška najpotrebnija.

Rastuća netolerancija i netrpeljivost spram različitosti u hrvatskom društvu su tendencije koje nas trebaju zabrinuti i kojima se najoštrije suprostavljamo. Socijaldemokratski forum žena SDP-a ostaje dosljedan u borbi i podršci za razvoj boljeg, sigurnijeg i ravnopravnijeg društva u kojem će se poštovati temeljna ljudska prava, sloboda i dostojanstvo svake pojedinke i pojedinca, navodi se u priopćenju, koje potpisuje Jagoda Martić, predsjednica Foruma žena SDP-a Makarske.

 

J.G.

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh