GRADSKO VIJEĆE ZASJEDA 15. LISTOPADA Gradonačelnik podnosi polugodišnje Izvješće o radu

GRADSKO VIJEĆE ZASJEDA 15. LISTOPADA Gradonačelnik podnosi polugodišnje Izvješće o radu
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Makarske Marko Ožić-Bebek sazvao je za 15. listopada u 10 sati u gradskoj vijećnici 17. sjednicu makarskog Gradskog vijeća.

Prijedlog zaključka o izvješću o radu gradonačelnika Grada Makarske za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. g. prva je točka dnevnog reda nakon prihvaćanja Zapisnika s 16. sjednice.

U nastavku sjednice pred vijećnicima je Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Makarske za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine, Prijedlog odluke o prijenosu prihoda i primitaka ostvarenih u 2018. godini i raspodjeli prihoda (viška) ostvarenog u 2018. godini te Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Makarske za 2019. godinu.

Gradski vijećnici će odlučivati o Prijedlogu odluke o osnivanju trgovačkog društva „Makarska obala“ d.o.o. Makarska kao i Prijedlogu odluke o davanju suglasnosti gradonačelniku za sklapanje Sudske nagodbe između Grada Makarske i Abacus d.o.o.

Na ovoj sjednici Gradskog vijeća na dnevnom redu je Prijedlog odluke o suglasnosti za otkup zemljišta (dio Šibenske ulice), Prijedlog III. Izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske broj 10/16, 8/18, 9/18 i 20/18) i Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Makarske.

 

 

J.M./IvoR

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh