GRAD MAKARSKA RASPISAO NATJEČAJ ZA STUDENTSKE STIPENDIJE Po tisuću kuna mjesečno dobivat će 35 studenata tijekom akademske godine

GRAD MAKARSKA RASPISAO NATJEČAJ ZA STUDENTSKE STIPENDIJE Po tisuću kuna mjesečno dobivat će 35 studenata tijekom akademske godine
Grad Makarska nastavlja s projektom dodjele studentskih stipendija studentima s područja grada Makarske. Raspisan je natječaj i za akademsku godinu 2019./2020. bit će osigurano 35 stipendija i to 5 za umjetničke sveučilišne studije, 7 stipendija za studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja, 15 za studente koji se školuju na deficitarnim fakultetima, a 8 stipendija namijenjeno je uspješnim studentima. Pozivaju se zainteresirani studenti da podnesu prijave na natječaj u roku od 15 dana od dana njegove objave (11. listopada) na stranicama Grada Makarske: www.makarska.hr i Oglasne ploče Grada Makarske. Prijave se podnose na adresu: Grad Makarska, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Obala kralja Tomislava br. 1, 21300 Makarska.

 

 

 

Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“ br. 8/18 i 14/18) i članka 21. Pravilnika o stipendiranju i dodjeli studentskih novčanih potpora studentima s područja Grada Makarske (“Glasnik Grada Makarske”, br. 13/15) Gradonačelnik Grada Makarske dana 11. listopada 2019. godine raspisuje

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima umjetničkih sveučilišnih studija s područja

grada Makarske za akademsku godinu 2019./2020.

 

I. Grad Makarska će dodijeliti pet (5) studentskih stipendija studentima umjetničkih sveučilišnih studija s područja grada Makarske za akademsku godinu 2019./2020.

 

II. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji:

- su državljani Republike Hrvatske,

- su redoviti studenti upisani na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,

- koji imaju prebivalište na području grada Makarske najmanje pet (5) godina prije

raspisivanja natječaja za stipendije i

- koji nemaju novčane potpore po osnovi studiranja odobrene od nekog drugog subjekta.

 

III. Iznos stipendije koji će se dodijeliti za studente umjetničkih sveučilišnih studija –

1.000,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz).

 

IV. Pozivaju se zainteresirani studenti da podnesu prijave na natječaj u roku od 15 dana od

dana njegove objave na stranicama Grada Makarske: www.makarska.hr i Oglasne ploče

Grada Makarske. Prijave se podnose na adresu: Grad Makarska, Upravni odjel za

društvene djelatnosti, Obala kralja Tomislava br. 1, 21300 Makarska.

 

V. Uz prijavnicu za natječaj (obrazac prijavnice dostupan je u Upravnom odjelu za društvene

djelatnosti Grada Makarske odnosno na službenim stranicama grada Makarske,

www.makarska.hr) kandidati trebaju dostaviti sljedeće isprave i dokaze:

 

1. Domovnicu (presliku),

2. Potvrdu o prebivalištu,

3. Potvrdu o redovnom upisu na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,

4. Svjedodžbe posljednje četiri godine školovanja u srednjoj školi – za studente prve godine

fakulteta (preslike), odnosno prijepis ocjena za studente koji već studiraju,

5. Isprave kojima kandidati dokazuju svoj socijalni položaj (nije obvezno):

- dokaz da kandidat nema jednog ili oba roditelja,

- dokaz o invalidnosti kandidata,

- dokaz o ostvarenju jednog oblika pomoći Centra za socijalnu skrb i

- dokaz da je kandidat iz obitelji s troje i više djece (predškolsko dijete, dijete na

školovanju u mjestu prebivališta i dijete na školovanju izvan mjesta prebivališta – potvrde).

 

VI. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir i odbacit će se.

 

VII. Kriteriji na temelju kojih će se izvršiti odabir prijavljenih kandidata su:

1. opći uspjeh u prethodnom školovanju (student prvog semestra), odnosno prosječna ocjena

svih položenih ispita (student višeg semestra) i

2. socijalni položaj.

 

VIII. Temeljem podnesene dokumentacije i gore spomenutih kriterija u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, objavit će se bodovanje i napraviti prijedlog liste kandidata za dobivanje stipendije. Svaki kandidat može u roku od 8 dana putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti, gradonačelniku Grada Makarske podnijeti pisani prigovor na prijedlog liste.

 

Gradonačelnik Grada Makarske donijet će zaključak o dodjeli stipendija koji će se objaviti na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske.

 

IX. Ovaj natječaj objavit će se na Oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr.

 

GRAD MAKARSKA

Gradonačelnik

Jure Brkan, dipl. oec.

 

KLASA: 602-01/19-01/12

URBROJ: 2147/01-06/1-19-1

Makarska, 11. listopada 2019.

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“ br. 8/18 i 14/18) i članka 21. Pravilnika o stipendiranju i dodjeli studentskih novčanih potpora studentima s područja Grada Makarske (“Glasnik Grada Makarske”, br. 13/15) Gradonačelnik Grada Makarske dana 11. listopada 2019. godine raspisuje

 

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja

grada Makarske za akademsku godinu 2019./2020.

 

I. Grad Makarska će dodijeliti sedam (7) studentskih stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja grada Makarske za akademsku godinu 2019./2020.

 

II. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji:

- su državljani Republike Hrvatske,

- su redoviti studenti upisani na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,

- koji imaju prebivalište na području grada Makarske najmanje pet (5) godina prije

raspisivanja natječaja za stipendije,

- koji nemaju novčane potpore po osnovi studiranja odobrene od drugog subjekta i

- studenti koji ispunjavaju uvjet prihoda iz članka 8. Odluke o socijalnoj skrbi Grada

Makarske („Glasnik Grada Makarske“, br. 10/16, 8/18 i 9/18).

 

III. Iznos stipendije koji će se dodijeliti za studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja –

1.000,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz).

 

IV. Pozivaju se zainteresirani studenti da podnesu prijave na natječaj u roku od 15 dana od

dana njegove objave na stranicama Grada Makarske: www.makarska.hr i Oglasne ploče

Grada Makarske. Prijave se podnose na adresu: Grad Makarska, Upravni odjel za

društvene djelatnosti, Obala kralja Tomislava br. 1, 21300 Makarska.

 

V. Uz prijavnicu za natječaj (obrazac prijavnice dostupan je u Upravnom odjelu za društvene

djelatnosti Grada Makarske odnosno na službenim stranicama grada Makarske,

    www.makarska.hr) kandidati trebaju dostaviti sljedeće isprave i dokaze:

 

1. Domovnicu (presliku),

2. Potvrdu o prebivalištu,

3. Potvrdu o redovnom upisu na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,

4. Svjedodžbe posljednje četiri godine školovanja u srednjoj školi – za studente prve godine

fakulteta (preslike), odnosno prijepis ocjena za studente koji već studiraju,

5. Isprave kojima kandidati dokazuju svoj socijalni i materijalni položaj:

- dokaz o primanjima ostvarenim tri mjeseca prije podnošenja zamolbe za sve zaposlene

članove zajedničkog kućanstva,

- potvrda HZZ-a o statusu nezaposlenih osoba zajedničkog kućanstva,

- dokaz da kandidat nema jednog ili oba roditelja,

- dokaz o nekom od oblika invalidnosti kandidata,

- dokaz o ostvarivanju jednog od oblika pomoći Centra za socijalnu skrb,

- izjavu da je kandidat dijete samohranog roditelja (koji ne prima nikakvu financijsku potporu

od drugog roditelja),

- dokaz da je kandidat iz obitelji s troje i više djece (predškolsko dijete, dijete na školovanju u

mjestu prebivališta i dijete na školovanju izvan mjesta prebivališta – potvrde).

VI. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir i odbacit će se.

 

VII. Kriteriji na temelju kojih će se izvršiti odabir prijavljenih kandidata su:

1. socijalni položaj i

2. opći uspjeh u prethodnom školovanju (student prvog semestra), odnosno prosječna ocjena

svih položenih ispita (student višeg semestra).

 

VIII. Temeljem podnesene dokumentacije i gore spomenutih kriterija u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, objavit će se bodovanje i napraviti prijedlog liste kandidata za dobivanje stipendije. Svaki kandidat može u roku od 8 dana putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti, gradonačelniku Grada Makarske podnijeti pisani prigovor na prijedlog liste.

 

Gradonačelnik Grada Makarske donijet će zaključak o dodjeli stipendija koji će se objaviti na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske.

 

IX. Ovaj natječaj objavit će se na Oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr.

 

 

GRAD MAKARSKA

Gradonačelnik

Jure Brkan, dipl. oec.

KLASA: 602-01/19-01/11

URBROJ: 2147/01-06/1-19-1

Makarska, 11. listopada 2019.

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“ br. 8/18 i 14/18) i članka 21. Pravilnika o stipendiranju i dodjeli studentskih novčanih potpora studentima s područja Grada Makarske (“Glasnik Grada Makarske”, br. 13/15) Gradonačelnik Grada Makarske dana 11. listopada 2019. godine raspisuje

 

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima u deficitarnim fakultetima s područja

grada Makarske za akademsku godinu 2019./2020.

 

I. Grad Makarska će dodijeliti petnaest (15) studentskih stipendija studentima u deficitarnim

fakultetima s područja grada Makarske za akademsku godinu 2019./2020.

 

II. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji:

- su državljani Republike Hrvatske,

- su redoviti studenti upisani na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,

- koji imaju prebivalište na području grada Makarske najmanje pet (5) godina prije

raspisivanja natječaja za stipendije,

- koji nemaju novčane potpore po osnovi studiranja odobrene od drugog subjekta i

- studenti koji su se opredijelili za jedan od deficitarnih fakulteta za Grad Makarsku i to:

 

Edukacijsko – rehabilitacijski (smjerovi: logoped i edukator – rehabilitator),

Farmaceutsko – biokemijski (smjerovi: farmacija i medicinska biokemija),

Medicinski,

Prirodoslovno-matematički (smjerovi: fizika, informatika i matematika) i

 

III. Iznos stipendije koji će se dodijeliti za studente u deficitarnim fakultetima – 1.000,00 kuna

mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz).

 

IV. Pozivaju se zainteresirani studenti da podnesu prijave na natječaj u roku od 15 dana od

dana njegove objave na stranicama Grada Makarske: www.makarska.hr i Oglasne ploče

Grada Makarske. Prijave se podnose na adresu: Grad Makarska, Upravni odjel za

društvene djelatnosti, Obala kralja Tomislava br. 1, 21300 Makarska.

V. Uz prijavnicu za natječaj (obrazac prijavnice dostupan je u Upravnom odjelu za društvene

djelatnosti Grada Makarske odnosno na službenim stranicama grada Makarske,

www.makarska.hr) kandidati trebaju dostaviti sljedeće isprave i dokaze:

 

1. Domovnicu (presliku),

2. Potvrdu o prebivalištu,

3. Potvrdu o redovnom upisu na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,

4. Svjedodžbe posljednje četiri godine školovanja u srednjoj školi – za studente prve godine

fakulteta (preslike), odnosno prijepis ocjena za studente koji već studiraju,

5. Isprave kojima kandidati dokazuju svoj socijalni položaj (nije obvezno):

- dokaz da kandidat nema jednog ili oba roditelja,

- dokaz o invalidnosti kandidata,

- dokaz o ostvarenju jednog oblika pomoći Centra za socijalnu skrb i

- dokaz da je kandidat iz obitelji s troje i više djece (predškolsko dijete, dijete na školovanju u mjestu prebivališta i dijete na školovanju izvan mjesta prebivališta – potvrde).

 

VI. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir i odbacit će se.

 

VII. Kriteriji na temelju kojih će se izvršiti odabir prijavljenih kandidata su:

1. deficitarnost fakulteta sukladno odluci Gradonačelnika Grada Makarske,

2. opći uspjeh u prethodnom školovanju (student prvog semestra), odnosno prosječna ocjena

svih položenih ispita (student višeg semestra) i

3. socijalni položaj.

 

VIII. Temeljem podnesene dokumentacije i gore spomenutih kriterija u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, objavit će se bodovanje i napraviti prijedlog liste kandidata za dobivanje stipendije. Svaki kandidat može u roku od 8 dana putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti, gradonačelniku Grada Makarske podnijeti pisani prigovor na prijedlog liste.

 

Gradonačelnik Grada Makarske donijet će zaključak o dodjeli stipendija koji će se objaviti na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske.

 

IX. Ovaj natječaj objavit će se na Oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr.

 

 

GRAD MAKARSKA

Gradonačelnik

Jure Brkan, dipl. oec.

 

KLASA: 602-01/19-01/10

URBROJ: 2147/01-06/1-19-1

Makarska, 11. listopada 2019.

 

 

 

Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“ br. 8/18 i 14/18) i članka 21. Pravilnika o stipendiranju i dodjeli studentskih novčanih potpora studentima s područja Grada Makarske (“Glasnik Grada Makarske”, br. 13/15) Gradonačelnik Grada Makarske dana 11. listopada 2019. godine raspisuje

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija uspješnim studentima s područja

grada Makarske za akademsku godinu 2019./2020.

 

I. Grad Makarska će dodijeliti osam (8) studentskih stipendija uspješnim studentima s područja grada Makarske za akademsku godinu 2019./2020.

 

II. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji:

- su državljani Republike Hrvatske,

- su redoviti studenti upisani na treći ili viši semestar sveučilišnog ili stručnog studija u

Republici Hrvatskoj,

- koji imaju prebivalište na području grada Makarske najmanje pet (5) godina prije

raspisivanja natječaja za stipendije i

- koji nemaju novčane potpore po osnovi studiranja odobrene od drugog subjekta.

 

III. Iznos stipendije koji će se dodijeliti za uspješne studente – 1.000,00 kuna mjesečno (osim

za mjesece srpanj i kolovoz).

 

IV. Pozivaju se zainteresirani studenti da podnesu prijave na natječaj u roku od 15 dana od

dana njegove objave na stranicama Grada Makarske: www.makarska.hr i Oglasne ploče

Grada Makarske. Prijave se podnose na adresu: Grad Makarska, Upravni odjel za

društvene djelatnosti, Obala kralja Tomislava br. 1, 21300 Makarska.

 

V. Uz prijavnicu za natječaj (obrazac prijavnice dostupan je u Upravnom odjelu za društvene

djelatnosti Grada Makarske odnosno na službenim stranicama grada Makarske,

www.makarska.hr) kandidati trebaju dostaviti sljedeće isprave i dokaze:

 

1. Domovnicu (presliku),

2. Potvrdu o prebivalištu,

3. Potvrdu o redovnom upisu na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj i prijepis

ocjena (prosjek ocjena svih prethodnih semestara minimalno 4,50),

4. Isprave kojima kandidati dokazuju svoj socijalni položaj (nije obvezno):

- dokaz da kandidat nema jednog ili oba roditelja,

- dokaz o invalidnosti kandidata,

- dokaz o ostvarenju jednog oblika pomoći Centra za socijalnu skrb i

- dokaz da je kandidat iz obitelji s troje i više djece (predškolsko dijete, dijete na školovanju u

mjestu prebivališta i dijete izvan mjesta prebivališta – potvrde).

 

VI. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir i odbacit će se.

 

VII. Kriteriji na temelju kojih će se izvršiti odabir prijavljenih kandidata su:

1. prosječna ocjena svih položenih ispita i

2. socijalni položaj.

 

VIII. Temeljem podnesene dokumentacije i gore spomenutih kriterija u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, objavit će se bodovanje i napraviti prijedlog liste kandidata za dobivanje stipendije. Svaki kandidat može u roku od 8 dana putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti, gradonačelniku Grada Makarske podnijeti pisani prigovor na prijedlog liste.

 

Gradonačelnik Grada Makarske donijet će zaključak o dodjeli stipendija koji će se objaviti na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske.

 

IX. Ovaj natječaj objavit će se na Oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr.

 

 

GRAD MAKARSKA

Gradonačelnik

Jure Brkan, dipl. oec.

 

KLASA: 602-01/19-01/9

URBROJ: 2147/01-06/1-19-1

Makarska, 11. listopada 2019.

 

 

 

 

 

www.makarska.hr/arhiva MP

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh