IZVJEŠĆE GRADONAČELNIKA O RADU U PRVOM POLUGODIŠTU Vijećnici prihvatili i pohvalili jer je pravovremeno podneseno

IZVJEŠĆE GRADONAČELNIKA O RADU U PRVOM POLUGODIŠTU Vijećnici prihvatili i pohvalili jer je pravovremeno podneseno
Vijećnici grada Makarske na sjednici održanoj 15. listopada većinom glasova za prihvatili su Izvješće o radu u razdoblju prvih šest mjeseci ove godine koje je podnio gradonačelnik Jure Brkan.Velike projekte kojima se rješavaju ponajprije gorući problemi prometne infrastrukture, zbrinjavanja otpada, povrata gradske imovine, rješavanja prostornih problema gradskih ustanova, uvođenja smjenskog i produljenog rada dječjih vrtića i drugih, predstavio je gradonačelnik Jure Brkan. U uvodnoj riječi koju prenosimo u cijelosti iznio je naglaske šestomjesečnog rada a detaljnije o projektima u samom izvješću. Gradonačelnik Brkan je naglasio kako je ovo Izvješće o radu u proteklih šest mjeseci plod zajedničkog rada njegovih zamjenika i odjela Gradske uprave. Kazao je kako je zadovoljan odrađenim poslom čiji će rezultati biti vidljiviji na kraju godine te kako uvijek može biti bolje i više. Oporba se pohvalno izrazila o terminu donošenja Izvješća pred Gradsko vijeće. Sretan Glavičić je kazao kako to ne može reći i za sam sadržaj odnosno ono što je urađeno. Pamtit će se da je elita Sveučilišta iz Splita došla s namjerom da otvori fakultet u Makarskoj Predsjednik GV-a dr. Marko Ožić Bebek je naglasio: – Iznenadila nas je brzina kojom smo dobili Izvješće i to je znak da Gradska uprava više uvažava Gradsko vijeće i nada da ćemo i ubuduće ga dobivati na vrijeme. Izvješće je standardno i popis je onoga što su pojedini Odjeli radili, ocijenio je Bebek te posebno istaknuo iz Izvješća kako je 7. veljače održan sastanak s predstavnicima rektorata Sveučilišta iz Splita što treba više naglasiti jer je to povijesni trenutak kad je u Makarsku došla elita Sveučilišta u Splitu s namjerom u naš grad da otvore fakultet u Makarskoj. Dana 7. veljače 2019. godine je održan sastanak u Gradu Makarskoj s predstavnicima rektorata Sveučilišta u Splitu na temu „ Priprema za otvaranje Hotelijersko turističkog fakulteta u Makarskoj. Sastanku su nazočili: fra Ante Čovo, gvardijan Franjevačkog samostana Blažene Djevice Marije, prof.dr.sc. Dragan Ljutić, rektor Sveučilišta u Splitu, prof.dr.sc. Tomislav Kilić, prorektor za poslovanje Sveučilišta u Splitu, prof.dr.sc. Leandra Vranješ, prorektorica za znanost i inovacije Sveučilišta u Splitu, izv.prof.dr.sc. Goran Kardum, prorektor za nastavu Sveučilišta u Splitu, prof.dr.sc. Đurđica Miletić, prorektorica za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu, izv.prof.dr.sc. Željko Radić, prorektor za pravne poslove i ljudske resurse Sveučilišta u Splitu, prof.dr.sc. Ivan Pavić, voditelj studija hotelijerstva i gastronomije Sveučilišta u Splitu,Ivana Pletković, oec., poslovna tajnica Sveučilišta u Splitu i Antonija Žaja Čičak, prof. Ured za odnose s javnošću Sveučilišta u Splitu i domaćini Jure Brkan, dipl.oec., gradonačelnik Grada Makarske, Marko Ožić-Bebek, dr.med., predsjednik Gradskog vijeća Grada Makarske, Marko Raos, dipl.ing.građ., vijećnik Gradskog vijeća Grada Makarske. To je povijesni trenutak i treba ga naglasiti jer je to prekretnica života u gradu. Možda sada ne shvaćamo kako je u grad došla jedna institucija. Uvijek moramo biti jedinstveni i podržavati takve projekte i ljude koji unapređuju život i razvoj Makarske. Uvodna riječ gradonačelnika Jure Brkana: – Zajedničkim angažmanom izvršne vlasti i Odsjeka za projekte i razvoj koji radi na prijavi projekata, u prvoj polovici 2019. godine dobivena su sredstva za važne projekte iz domene prometne infrastrukture kojima će se poboljšati sigurnost prometa te prometna povezanost zapadnog dijela grada sa državnom cestom D-8 i centrom grada: projekt premještanja Napoleonovog spomenika i izgradnja ugibališta za autobuse te projekt rekonstrukcije križanja Istarske ulice, Zagrebačke ulice, Puta Požara i državne ceste D-8. Zahvaljujući uspješnoj prijavi na Javni poziv za sanaciju opasnih mjesta kroz Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011.-2020.: Bolja cestovna infrastruktura, koji je objavilo Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Grad Makarska dobio je 2 milijuna kuna za sanaciju dva opasna mjesta kojima je sanacija postojeće infrastrukture najpotrebnija: zapadnog ulaza u grad i raskrižja koje predstavlja jedan od ulaza na Zelenku. U suradnji sa Centrom za vozila Hrvatske d.d., Grad Makarska ostvario je sufinanciranje dvaju važnih projekata: ”Sanacija opasnog mjesta na D-8 na zapadnom ulazu u Makarsku” i ”Sanacija opasnog mjesta na državnoj cesti D-8 u Makarskoj – križanje državne ceste D-8 sa Zagrebačkom, Put Požara i Istarskom ulicom” dobivši bespovratna sredstva u iznosu od 1.975.898,75.Stopa sufinanciranja za oba projekta iznosi 70% pa je za Sanaciju opasnog mjesta na zapadnom ulazu u Makarskoj, čija je ukupna vrijednost 1.305.880,00 kuna, dobiveno 1.142.645,00, a za sanaciju raskrižja, čija je ukupna vrijednost 952.290,00 kuna, 833.253,75 kuna. Za oba projekta u tijeku je ishođenje građevinske dozvole i početak izgradnje očekuje se u 2020.-oj godini. O važnosti realizacije ovih projekta za grad Makarsku dovoljno govori činjenica da se prema službenim podacima MUP-a radi o raskrižjima na kojima se dogodio najveći broj prometnih nesreća sa opasnim posljedicama za pješake. Uz navedene projekte za koje su osigurana bespovratna sredstva treba spomenuti i one projekte koji su u realizaciji, financiraju se iz gradskog proračuna, a direktno su povezani sa rješavanjem problema bolje povezanosti zapadnog dijela grada sa državnom cestom D-8 i centrom grada. Riječ je o završetku pripremnih i zemljanih radova na Velikobrdskom putu, za čije je uređenje i rekonstrukciju u tijeku ishodovanje građevinske dozvole. Također, u Zadarskoj ulici je završena prva dionica od cca 300 metara te izgrađen novi kanalizacijski i oborinski sustav. U tijeku su pregovori za otkup zemljišta preostalog dijela trase za koji je izrađena projektna dokumentacija. Kad je riječ o ulaganjima u infrastrukturu, svakako treba naglasiti da je u ožujku ove godine počelo s radom prvo mobilno reciklažno dvorište koje se, prema utvrđenom rasporedu, u prosjeku svaka dva tjedna premješta u drugi kvart. Svim građanima Makarske tako je po prvi put omogućeno da u svom kvartu razdvoje veći broj različitih vrsta otpada: papir, karton, ambalažna plastika, plastika, staklo, metali, baterije, akumulatori, sitna EE oprema, odjeća, razni tekstili, metalna ambalaža pod tlakom, lijekovi, fluorescentne cijevi, otpad koji sadrži živu, boje, tinte, smole, lijepila, tiskarski toneri….. Na ovaj način Grad Makarska ispunio je svoju zakonsku obvezu, sukladno čl. 9. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, u kojoj stoji da su jedinice lokalne samouprave koje na svom području nisu osigurale funkcioniranje reciklažnog dvorišta, dužne organizirati odvojeno sakupljanje komunalnog otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta najmanje jednom u tri mjeseca u svakom naselju. Uz ulaganja u infrastrukturu neophodnu za uvođenje novog sustava gospodarenja otpadom, Grad Makarska sustavno radi i na provođenju edukativne kampanje o važnosti odgovornog gospodarenja otpadom za koju je po prvi put osigurao sredstva iz Europskih fondova u iznosu od 434.543,55 kuna. U prvoj polovici 2019. svjedoci smo i prvih rezultata bolje komunikacije sa Ministarstvom državne imovine na temu ustupanja vlasništva nekretnina u vlasništvu RH Gradu Makarskoj. Grad Makarska dobio je u vlasništvo Vilu Irenu te na upotrebu zgradu bivše Industromontaže. Prema potpisanom Ugovoru, u Vilu Irena trebao bi preseliti Gradski muzej Makarske, dok će zgrada Industromontaže nakon uređenja imati gradsku i društveno korisnu namjenu. I na kraju, ne slučajno, želim naglasiti zadovoljstvo provođenjem projekta ”Zvonce za obitelj je najbolji prijatelj” za koji je povučeno 4,4 milijuna bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda. Osnovni cilj projekta je doprinos usklađivanju obiteljskog i poslovnog života roditelja kroz unaprjeđenje postojećih usluga u vrtiću te uvođenje novih usluga produljenog i smjenskog rada, a čime se izravno pripomaže razvoju predškolskog odgoja i demografskoj obnovi RH. U sklopu projekta u Dječjem vrtiću ”Biokovsko zvonce” po prvi put je uveden smjenski radi i produljeni boravak, poboljšani materijalni uvjeti te omogućene dodatne edukacije stručnog kadra, istaknuo je u Izvješću gradonačelnik Jure Brkan. Janja Glučina/IvoR

 

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh