GRADSKO VIJEĆE MAKARSKE Prvim Izmjenama Proračuna uz planiranih 360. 000 još 1.640.000 kn za potpore roditeljima djece koja nisu u vrtiću

GRADSKO VIJEĆE MAKARSKE Prvim Izmjenama Proračuna uz planiranih 360. 000 još 1.640.000 kn za potpore roditeljima djece koja nisu u vrtiću
Pod predsjedanjem dr. Marka Ožića-Bebeka održana je 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske na kojoj je među ostalim usvojen Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Makarske za razdoblje od siječnja do lipnja 2019. Prihvaćena je također Odluka o prijenosu prihoda i primitaka ostvarenih u 2018. i raspodjeli prihoda (viška) ostvarenog u 2018. te Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Makarske za 2019. Nakon što je Marija Lelas, predsjednica Odbora za financije izvijestila da su ovi prijedlozi proračunskih odluka prihvaćeni, prijedloge je obrazložila Angela Kuran, privremena pročelnica Odjela za financije i proračun.

- Grad Makarska je u prvom polugodištu iskazao ostvarene prihode u iznosu 56.197.68,06 kn što je 35% planiranih za 2019., a 48,4% više od ostvarenja u istom razdoblju prethodne godine. U istom razdoblju ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 43.701060,72 kn što je 28,6 % godišnjeg plana, a 29,8 više od ostvarenja u prvom polugodištu 2018. Preneseni višak iz prethodne godine konsolidiranog proračuna je u iznosu od 14.192.702,26 kn.

U 1. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Makarske za 2019. predloženo je smanjenje prihoda i primiraka za 14.394.825,99 kn, a smanjenje rashoda za 2,707.326,53 kn i smanjenje izdataka za financijsku imovinu za 16.312,46 kn. Višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu 14.192702,26 kn ovim Izmjenama i dopunama se raspoređuje u Proračun za 2019. tako da se prethodno planirani iznos viška iz prethodnih godina povećava za 11.671.188 kn.

Iz navedenih izmjena razvidno je da su rashodi i izdaci najznačajnije povećani u Odjelu za društvene djelatnosti kako bi se u ovoj proračunskoj godini izvršila potpora roditeljima čija djeca ne idu u vrtić. Naime, planirani iznos je bio 360.000 kn što je bilo dovoljno samo za potpore u prvom i drugom mjesecu. Izmjenama i dopunama planirane potpore se povećavaju za 1.640.000 kn i ukupno iznose 2 milijuna kn – obrazložila je Angela Kuran.

Sudska nagodba između Grada Makarske i Abacusa d.o.o.

Vijećnici su usvojili i Odluku o davanju suglasnosti gradonačelniku za sklapanje sudske nagodbe između Grada Makarske i Abacusa d.o.o.  O sporu i detalje nagodbe između Grada Makarske i društva Abacus d.o.o. na ovoj sjednici Gradskog vijeća potanko je obrazložio odvjetnik Kruno Peronja koji zastupa Grad Makarsku. Istaknuo je kako tom nagodbom Grad Makarska i Društvo Abacus u cijelosti uređuju svoje imovinsko-pravne odnose i rješavaju sve međusobne prijepore radi nekretnina Grada i nekretnina Društva i prostorno-planske dokumentacije. Ovom nagodbom kako se čulo u raspravi okončavaju se ti višegodišnji prijepori, a što je najvažnije Grad ima mogućnost zadržati prometnice i svu komunalnu infrastrukturu izgrađenu na predjelu zgrada POS-a.Nakon rasprave u kojoj je naglašeno kako se nagodbom konačno to rješava na dobrobit grada i građana, koji su dobili na tom dijelu grada infrastrukturu s Društvom s kojim se Grad spori, na najbolji način.

 

Otkup zemljišta od Migrosa u Šibenskoj

Usvojili su vijećnici na 17. sjednici Gradskog vijeća Odluku o suglasnosti za otkup zemljišta (dio Šibenske ulice). Ovom odlukom Grad kupuje od Migrosa d.o.o. Makarska dijelove nekretnina ukupne površine od 681,50 metara četvornih. Naknada za to zemljište iznosi 511.125,00 kn Naglašeno je da se ovim omogućava isplata zemljišta i drugom suvlasniku jer do sada je Grad isplatio dio koji je potraživao GTP Vrgorac pa je sada na red došao i drugi suvlasnik.

Dražen Kuzmanić, pročelnik Odjela za društvene djelatnosti obrazložio je Prijedlog III. izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske broj 10/16, 8/18, 9/18 i 20/18) koje su na ovoj sjednici usvojili vijećnici. Istaknuto je kako se izmjene odnose na naknadu za troškove prijevoza od Makarske do KBC Split-podružnica Zagvozd i natrag u iznosu od 40 kn za one koji imaju isto pravo ostvariti preko HZZO.

U raspravi je rečeno da se do Zagvozda može autobusom koji svaki dan prometuje od Makarske do Imotskih Poljica i nazad u vrijeme navedeno u voznom redu, a cijena prijevoza do Zagvozda u jednom smjeru je 20 kn.

 

Statut JU Javna vatrogasna postrojba grada Makarske

Vijećnici su donijeli Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba grada Makarske koje stupa na snagu 8 dana od dana objave u Glasniku Grada Makarske.

 

Janja Glučina/IvoR

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh