Štetni ugovori: Zbog neispunjenih obveza Grada prema Puharićima upitno funkcioniranje prometa u Ulici Nikole Tesle

Zbog neizvršenih obveza prema obitelji Svemira Puharića, nastalih još u vrijeme rekonstrukcije i proširenja Ulice Nikole Tesle, u pitanje bio moglo doći normalno funkcioniranje prometa kroz Batiniće. Gradu, naime, prijeti ovrha po kojoj, zbog neispunjenih obveza iz ugovora potpisanog još 2007., dio puta mora vratiti u posjed Puharićima. Provođenje ovrhe samo u zadnja dva mjeseca odgođeno je dva puta, a u dogovoru s predstavnicima obitelji Puharić, Grad je ponovno angažirao geometra radi nove izmjere površina te na taj način kupio dodatno vrijeme.

Svi šutjeli o spornom ugovoru

Ovrha se temelji na ugovoru kojega je s Puharićem, za vrijeme radova na uređenju i rekonstrukciji Ulice Nikole Tesle, u travnju 2007., potpisao gradonačelnik Siniša Srzić. Poznato je, naime, da je Svemir Puharić u vrijeme radova iskoristio trenutak i na svom zemljištu podigao zidić s namjerom da spriječi proširenje ceste na svoje privatno vlasništvo. O tome kako je ondašnja vlast na čelu sa Sinišom i Draganom Srzićem odobrovoljila Puharića da ukloni zidić tada se nije govorilo javno, a iako je rješenje o ovrsi postalo pravomoćno još za vrijeme bivšeg gradonačelnika, o tome nikad javno nije progovorila ni bivša HDZ-ova vlast.

Ugovorom kojega nam je gradonačelnik Tonći Bilić dao na uvid, obitelj Puharić je obvezala Grad da im plate zemljište koje je već bilo dio ulice, a dio im ustupila za proširenje bez naknade, ali u zamjenu za izmjene Prostornog plana. Tadašnja gradska vlast obvezala se ‘da će, kad im Puharić prepusti dio zemljišta za proširenje ceste, Grad u roku od 18 mjeseci  usvojiti Generalni urbanistički plan(GUP), da će Puharićevo zemljište biti stambena zona s maksimalnim koeficijentima izgrađenosti i iskorištenosti  te da za dobivanje lokacijske dozvole neće trebati raditi detaljni plan uređenja’. Podsjetimo, prema važećem Prostornom planu Grada Makarske Puharićevo zemljište je tada bilo u tzv. svijetlo-žutoj zoni u kojoj se dozvola nije mogla dobiti prije izrade detaljnijeg plana uređenja( DPU koji se danas zove UPU-u). Gradska vlast u to je vrijeme već bila pokrenula proceduru izrade GUP-a, no zbog novonastalih okolnosti, procedura je obustavljena. U svibnju iste godine u Makarskoj se promijenila vlast, a 1. listopada Sabor je usvojio novi Zakon o prostornom uređenju i gradnji  koji je ukinuo obvezu izrade GUP-ova za jedinice lokalne samouprave. To nije priječilo općine i gradove koji su proceduru započeli da je nastave, no Grad Makarska to nije učinio. Problem je nastao jer u ugovoru, koji ima snagu ovršne isprave, stoji da se ‘ukoliko se, iz bilo kojeg razloga, ne ispune uvjeti, ugovor smatra raskinutim, a da je Grad dužan ukloniti na svoj trošak sve što je izgrađeno i uređeno na navedenoj čestici te je predati u posjed vlasniku’.

Bilić: Riječ je o pogodovanju fizičkim osobama kroz Prostorni plan

Prvi put sam za detalje ugovora saznao u vrijeme primopredaje vlasti jer je baš 6. lipnja, na temelju ugovora koji ima snagu ovršne isprave,  trebala biti provedena ovrha. Tada smo je odgodili, a ročište je opet sazvano za 6. kolovoza. Ponovo smo dobili odgodu, a nakon toga smo sjeli s Vihorom Puharićem i uspjeli postići dogovor da će Grad angažirati vještaka geodeta da utvrdi stvarne površine i granice oduzetog zemljišta te vještaka za utvrđivanje tržišne vrijednosti zemljišta u vrijeme oduzimanja. No, moj  je stav da je poanta ovog ugovora u tome da se omogućilo ucjenjivanje Grada od strane pojedinaca i pogodovanje kroz Prostorni plan. Na žalost, ovo nije jedini primjer potpisivanja ugovora od strane odgovornih osoba u ime i na štetu Grada Makarske, a s njihovim sadržajem bi se sigurno trebale pozabaviti nadležne državne institucije, komentirao je Bilić spomenuvši kao primjer kako se Grad u ugovoru obvezuje na isplatu, a da se pri tom uopće ne spominje broj kvadrata.

- U ugovoru stoji kako Puhariću treba isplatiti 220.000 kuna na ime zemljišta koje ostaje u ulici, a  uopće se ne navode površine. Također se spominje  obveza izrade aneksa ugovora u kojem će se naknadno navesti površine, ali taj aneks nikad nije potpisan(!?), napominje Bilić  podsjećajući kako je Grad Makarska, na temelju ugovora, Puharićima već isplatio cca 350.000 kuna; 100.000 odmah na ime naknade štete, na ime naknade za zemljište koje ostaje u ulici 220.000 te 35.000 kuna za troškove postupka. Činjenicu da je cca 350.000 kuna već isplaćeno ne dovodi u pitanje ni druga strana za koju je, kao i za Grad, sporan uvjet vezan za prostorno plansku dokumentaciju. Naravno, na drugi način.

Dogovora još nema na vidiku

Grad, istina, nikad nije ispunio svoju obvezu oko donošenja GUP-a i lokacijskih uvjeta koji su, barem djelomično, ispunjeni po sili zakona. Naime, uvjeti za gradnju na zemljištu Puharića u međuvremenu su se promijenili u njihovu korist.Od 2010. na snazi su zakonske odredbe koje idu u korist Puharićima, a po kojima za gradnju u tzv. svijetlo – žutoj zoni tj. neizgrađenom građevinskom području ( koje ima svu potrebnu infrastrukturu – voda, struja, pristupni put) ne postoji obveza izrade detaljnijeg plana uređenja. Puhariće to ne zadovoljava jer tvrde da su u proteklih šest godina, zbog pada cijena zemljišta, oštećeni. U vraćanju dijela puta u posjed vide mogućnost povećanja svoje građevinske parcele što će im u konačnici omogućiti veće koeficijente izgrađenosti i iskorištenosti.

 

Piše Ivana Pleić Foto IvoR i arhiva MP

 

Vihor Puharić: Neće biti dogovora bez naknade štete

- Ne znam čemu su uopće tražili odgodu, ali pristao sam jer mi nije cilj usred sezone sam postavljati zidić. No, nije mi jasno da je uopće moguće da se stvar odugovlači toliko godina, kad postoji pravomoćno rješenje o ovrsi. Zar ne zvuči apsurdno da Grad naplaćuje svaki kvadrat, a da smo mi njima dali zemljište bez naknade još 2007., a da oni nisu ispunili svoje obaveze prema nama. To što se 2010. ukinula obveza izrade GUP-a nije priječilo Sinišu i Dragana Srzića da završe proceduru koja je započeta ili poslije Marka Ožića Bebeka koji je došao na vlast. Nas se ne tiču promjene vlasti. Ako Tonći Bilić i Lori Veličković ne znaju što se događalo, zna pravna služba Grada. A što oni rade? Hoće li itko odgovarati za troškove koji se zbog pustih žalbi i odgoda ovrha samo gomilaju, ogorčen je Vihor Puharić koji tvrdi da neće odustati. – Istina je da mi sad na svojoj parceli možemo graditi bez detaljnog plana po sili zakona, ali koliko smo izgubili zbog kršenja ugovora od strane Grada? U to vrijeme imali smo tri kupca, a vrijednost zemljišta je bila 450 eura po kvadratu, a danas je cijena pala za 100 eura, a kupca nemamo. Neće biti dogovora bez naknade štete. Čini mi se da nova vlast ima dobre namjere, no opreza nikad dosta. Nećemo dozvoliti da nas ovi prevare kao i oni prije njih, zaključio je Vihor Puharić, sin Svemira Puharića.

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh