UZOR OSEJAVA Građani potpisali prigovore na Prijedlog izmjena i dopuna PPU-a grada Makarske

UZOR OSEJAVA Građani potpisali prigovore na Prijedlog izmjena i dopuna PPU-a grada Makarske
„Na protokol u pisarnici Grada Makarske članovi naše Udruge službeno su 20. siječnja predali 2.196 primjedbi i prijedloga na novi Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske. Ovom impozantnom brojkom okončana je javno-zagovaračka kampanja kojom su se građani i građanke Makarske aktivno uključili u Javnu raspravu te na legitiman način jasno i glasno rekli NE daljnjem urbocidu našeg grada“ navodi se u priopćenju za javnost Udruge Osejava.

Osim popunjavanja četiri jedinstvena obrasca kojom je ukazano na najveće propuste u novoj prostorno-planskoj dokumentaciji, na štandu udruge postavljenom na gradskoj rivi mnogi su naši sugrađani i sugrađanke dobili korisne informacije o tijeku javne rasprave te planovima izrađivača i naručitelja Plana vezane uz njihovu viziju „razvoja“ Makarske.

Potpisujući navedene obrasce građani i građanke izrazili su svoje neslaganje s proširenjem građevinske (žute) zone za dodatnih 90 000 četvornih metara, s posebnim naglaskom na zaštiti Kotišine kojoj zbog nepostojanja prethodne izrade Urbanističkog plana uređenja prijeti ubrzana betonizacija te ponovljeni scenarij Velikog Brda i Požara. Dio prigovora odnosio se i na potrebu jasnog definiranja područja izgradnje javnih garaža i prometnih terminala kako bi se riješio barem dio problema parkinga u gradu. Najveći dio prigovora odnosio se, naravno, na izmještanje sportsko rekreacijskog centra s Osejave na zapadni dio grada te brisanje zone „Platno“ koje je u proteklih nekoliko mjeseci pošumljeno s preko 8000 sadnica.Uzmemo li u obzir brojku od oko 600 prigovora u prethodnoj Javnoj raspravi iz srpnja 2018. Te 4 177 popisa u Peticiji za trajnu i zakonsku zaštitu Osejave i Sv. Petra iz ožujka iste godine, više je nego jasno da su građani i građanke Makarske spremni na što aktivnije uključenje u proces kreiranja javih politika i zajedničko planiranje budućnosti grada, mimo pojedinačnih zahtjeva političkih elita i interesnih skupina. Hoće li to isto konačno shvatiti i predstavnici gradske zakonodavne i izvršne vlasti vidjet ćemo nakon Izvješća o provedenoj Javnoj raspravi te usvajanja PrijedlogaiIzmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Makarske, navodi se u priopćenju za javnost Udruge za održivi razvoj Osejava.

J.G. /Ivor

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh