GRADSKO VIJEĆE MAKARSKE Devetnaesta sjednica u petak 6. ožujka u 10 sati

GRADSKO VIJEĆE MAKARSKE Devetnaesta sjednica u petak 6. ožujka u 10 sati
Devetnaesta sjednica Gradskog vijeća pod predsjedanjem dr. Marka Ožića Bebeka zakazana je za 6. ožujka s početkom u 10 sati. Na dnevnom redu je; Prijedlog odluke o pristupanju promjeni Statuta Grada Makarske; Prijedlog odluke o rasporedu sredstava političkim strankama iz Proračuna Grada Makarske u 2020. godini. Vijećnici će također odlučivati o suglasnosti za prodaju dijelova nekretnine čest. zem. 352/1 k.o. Makarska Makar (okućnice obiteljskih kuća Bebek, Čumak) Prijedlogu odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Makarskoj, o Prijedlogu odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj. Na dnevnom redu ove sjednice je i Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj kao i Prijedlog pravilnika o poslovanju Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj.

J.G. /arhiva MP

 

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh