OPĆINSKI SUD U MAKARSKOJ – Rasprave se odgađaju do 1. svibnja 2020.

OPĆINSKI SUD U MAKARSKOJ – Rasprave se odgađaju do 1. svibnja 2020.
I dalje se odgađaju rasprave u Općinskom sudu u Makarskoj, do 1. svibnja 2020. godine, izvijestila nas je Marijana Visković, sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave.

 

Na temelju članka 31. stavak 1. i 2. Zakona o sudovima (NN 28/13,33/15,82/15,82/16 i 87/18) i članka 5. stavak 2. Sudskog poslovnika (Narodne novine 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18 i 81/19) povodom preporuke Ministarstva pravosuđa KLASA: 710-01/20-01/135, UR. BROJ: 514-04-02/1-20-01 od 13. ožujka 2020. godine po nazivom Mjere za prevenciju prenošenja i suzbijanje epidemije novim koronavirusom (SARS-CoV-2) bolesti (COVID-19), sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave u u Općinskom sudu u Makarskoj donosi slijedeću

 

O D L U K U

 

Dopunjava se Odluka Općinskog suda u Makarskoj posl. br. Su-143/2020 od 16. ožujka 2020.g., zbog proglašene epidemije bolesti izazvane Corona virusom (COVID -19), tako da se u Općinskom sudu u Makarskoj, u sjedištu suda i u Stalnoj Službi u Imotskom
- neće primati stranke u vremenu od 1. travnja 2020. g. do 1. svibnja 2020. g.
osim u izuzetnim slučajevima, (prijedlozi za upis u ZK postupcima i sl.) koji će svaki za sebe posebno procijeniti.
- rasprave i druge radnje koje nisu hitne odgađaju se na vrijeme od 1. travnja 2020. g. do 1. svibnja 2020. g.

 

Odluka od 16. ožujka 2020. g. ostaje u svemu ostalom na snazi dok se ne ostvare uvjeti za rad suda bez opasnosti od oboljenja zaposlenika i stranaka koje pristupaju sudu.

 

Odluka će biti istaknuta na zgradi sjedišta suda i Stalne službe, te objavljena na web stranici suda i u sredstvima javnog priopćavanja.

 

SUTKINJA OVLAŠTENA ZA OBAVLJANJE POSLOVA SUDSKE UPRAVE: MARIJANA VISKOVIĆ

 

 

 

 

MP

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh