MAKARSKI SDP PREDLOŽIO GRADSKOJ UPRAVI – Deset mjera solidarnosti i pomoći za ublažavanje posljedica Covida-19

MAKARSKI SDP PREDLOŽIO GRADSKOJ UPRAVI – Deset mjera solidarnosti i pomoći za ublažavanje posljedica Covida-19
Makarski SDP uputio je makarskoj Gradskoj upravi 2. travnja svoj Prijedlog paketa mjera za ublažavanje posljedica uzrokovanih koronavirusom u gradu Makarska, a pri čemu ističu da je riječ o mjerama solidarnosti i pomoći.

U dopisu naslovljenom na gradonačelnika i predsjednika Gradskog vijeća Makarske, a koji potpisuje predsjednik Sretan Glavičić, stoji:

- Ekonomske posljedice epidemije koronavirusa teško će pogoditi sve sfere društva, te je nužno da se i Grad Makarska prilagodi tim novonastalim uvjetima u kojima niti jedan dio proračuna neće moći opstati bez rebalansa. Predlažemo žurno donijeti prvi paket od 10 mjera uštede, pomoći i solidarnosti koji se sastoji od:

1. Oslobađanje kućanstava komunalne naknade za prvi dio do 30. 6. 2020.
2. Oslobađanje poduzetnika koji su obveznici komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju djelatnosti, a kojima je odlukom Stožera civilne zaštite obustavljen rad, obveze plaćanja komunalne naknade za vrijeme trajanja zabrane.
3. Oslobađanje od plaćanja zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Makarske i zakupa javnih površina za vrijeme trajanja zabrane obavljanja djelatnosti izdane od Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Stožera civilne zaštite Splitsko – dalmatinske županije.
4. Zabrana zapošljavanja u Gradskoj upravi, javnim ustanovama i javnim poduzećima u vlasništvu Grada, kao i obustava svih natječaja u tijeku u istima.
5. Smanjenje plaće gradonačelniku Grada Makarske i zamjenicima za 30 % na tri mjeseca.
6. Smanjenje plaća direktorima trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Grada Makarske i Turističkog ureda za 30 % na razdoblje od tri mjeseca.
7. Smanjenje plaća ravnateljima javnih ustanova Grada Makarske na razdoblje od tri mjeseca.
8. Ukidanje plaćanja naknada za članstvo u upravnim vijećima javnih ustanova Grada Makarske i u nadzornim odborima trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Grada Makarske na razdoblje od tri mjeseca.

9. Ukidanje vijećničkih naknada vijećnicima Gradskog vijeća Makarske na razdoblje od tri mjeseca.
10. Da Grad Makarska zatraži ukidanje naknade za članstvo u nadzornom odboru Vodovoda Makarska na razdoblje od tri mjeseca.
Riječ je  o prvoj fazi mjera uštede i potpora koje preporučamo donijeti za period 1. 4. – 30. 6.2020. Kako se situacija bude razvijala, trebat će predlagati i donositi nove mjere, prilagođene potrebama. Ove mjere namijenjene su prvenstveno obrtnicima, poduzetnicima, a sve kako bi se dao poticaj za zadržavanje radnih mjesta, ali i rješavanje problema nelikvidnosti  građanima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije, prijedlog je mjera makarskog SDP-a za ublažavanje posljedica uzrokovanih koronavirusom.

 

MP/IvoR

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh