DJEČJI VRTIĆ “BIOKOVSKO ZVONCE” Odluka o ljetnom radu

DJEČJI VRTIĆ “BIOKOVSKO ZVONCE” Odluka o ljetnom radu
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Biokovsko zvonce  na temelju Pravilnika o upisu i mjerilima upisa 5. lipnja donijelo je Odluku o ljetnom radu u vrtiću.

I. Na temelju prijava roditelja za ljetni rad Dječji vrtić “Biokovsko zvonce” Makarska organizira ljetni rad u vremenu od 1. srpnja 2019. do 25. kolovoza 2020.                                               

II. Ljetni rad se organizira u objektima:

“Ciciban”, Molizanskih Hrvata 2 u Makarska, cjelodnevni boravak

“Grdelin”- Tučepi, poludnevni jutarnji boravak

Ustanova zadržava pravo izmjene navedenih objekata zbog potreba organizacije rada.

III. Ljetni rad se organizira za djecu koja već koriste vrtić/jaslice.

Upis djece u ljetni rad obavlja se u skladu s Pravilnikom o upisu i mjerilima upisa djece u vrtić/jaslice u Dječjem vrtiću “Biokovsko zvonce” Makarska.

IV. Korisnik usluga prijavu za ljetni rad iskazuje popunjavanjem prijavnice uz uvjet podmirenja svih prethodnih obveza prema Vrtiću.

Prijavnica za upis u ljetni rad se preuzima u skupini koju dijete pohađa ili na internetskoj stranici Ustanove (www.dv-biokovskozvonce.hr) od 5. lipnja 2020. godine.

Korisnik usluga dužan je dostaviti popunjenu prijavnicu Stručnoj službi u razdoblju od 8. lipnja do 15. lipnja 2020. godine.

Korisnik usluga prijavljuje korištenje ljetnog rada za srpanj i kolovoz.

V. Ako korisnik usluga za vrijeme trajanja ljetnog rada odustane od korištenja usluga, DUŽAN je podmiriti iznos za srpanj i kolovoz u cijelosti.

U slučaju odustanka od korištenja ljetnog rada zbog bolesti djeteta roditelj – korisnik usluga dužan je podmiriti troškove u skladu sa člankom 20. i 21. Pravilnika o korištenju usluga Dječjeg vrtića “Biokovsko zvonce” Makarska.

VI. Ako korisnik usluga ne prijavi korištenje ljetnog rada, smatrat će se da je odustao od ljetnog rada.

Popis djece u vrtić/jaslice za ljetni rad po skupinama bit će objavljen 26. lipnja 2020. na oglasnoj ploči vrtića „Ciciban“, Molizanskih Hrvata 2, Makarska i internetskoj stranici Ustanove, navodi se u odluci koju potpisuje Joško Kosović, predsjednik Upravnog vijeća.

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh