Biokovski LAG katapult za svaki dobar projekt

Grad Makarska u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede organizirao prezentaciju LEADER-pristupa u RH

Ubrzavaju se radnje kako bi Biokovska Lokalna akcijska grupa, radnog naziva Adrion, što prije zaživjela kao udruga i iznjedrila strategiju razvoja. Time bi imala otvorena vrata za natječaj kojim bi preko Ministarstva poljoprivrede došla do godišnjih sredstava od 450 tisuća kuna iz IPARD-programa Europske unije, a kojim se financira razvoj ruralnih krajeva. O svemu tome bilo je riječi na prezentaciji održanoj 24. svibnja u Makarskoj, a na kojoj je gostovao Ivan Ciprijan – viši stručni savjetnik za LEADER-pristup i ruralnu mrežu. Predavanje je pobudilo veliko zanimanje predstavnika lokalne vlasti, udruga, gospodarstvenika, a svima njima o do sada učinjenom na formiranju Biokovskog LAG-a govorio je zamjenik gradonačelnika Makarske Ivan Ivanda 

Od travnja ove godine – kada je JU Park prirode Biokovo pokrenula inicijativu za osnivanje Lokalne akcijske grupe u kojoj bi o zajedničkim projektima odlučivali Makarska, Vrgorac, Brela, Baška Voda, Tučepi, Podgora, Gradac, Zagvozd, Zadvarje i Šestanovac – sve se više intenziviraju radnje kako bi se izradila Strategija, a bez koje se ne može aplicirati na natječaj za sredstva kojima se financiraju programi. Već su Gradsko vijeće Makarske i Općinsko vijeće Podgore dali zeleno svjetlo za pristupanju LAG-u, a ovih dana to se očekuje i od ostalih jedinica lokalne samouprave.

Veliko zanimanje za predavanje

O svemu tome u ime Grada Makarske na prezentaciji LEADER-pristupa 24. svibnja u dvorani Glazbene škole govorio je dogradonačelnik Ivan Ivanda istaknuvši zadovoljstvo što je veliki broj predstavnika jedinica lokalne samouprave, udruga i gospodarstvenika pokazao zanimanje za tematiku LAG-a te kako sredstvima iz Europske unije financirati projekte od zajedničkog interesa za stanovništvo koje povezuje planina Biokovo, pa je stoga i Biokovski LAG dobio radni naziv ‘Adrion’.

Predavanje na kojem su prezentirali LEADER-pristup u Republici Hrvatskoj održali su viši stručni savjetnici za LEADER-pristup i ruralnu mrežu Ivan Ciprijan i Andreja Čakija. Ispred Županije o svim pogodnostima koje donosi LAG izvijestila je Katarina Šuta. Lidija Vukadin Vranješ, stručna suradnica u Uredu gradonačelnika Makarske najavila je radnje pred kojima se nalazi Biokovski LAG, a to je najkasnije do kolovoza izrada strategije kako se ne bi zakasnilo na natječaj Ministarstva poljoprivrede koje ima krovni značaj za ova sredstva preko IPARD-programa iz Europske unije.

Od 2014. LAG odabire programe koji će biti sufinancirani

-Velike su mogućnosti koje nudi LAG na vašem području. On je katapult za svaki dobar projekt, ali da bi se došlo do tog novca kojim će se pomoći sufinanciranje, moraju se odraditi organizacijske radnje. LAG se kod nas formira kao udruga, koja potom izrađuje svoju strategiju, s kojom konkurira na natječaju koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede – istaknuo je Ciprijan, napomenuvši da spektar programa može biti širok, i tada se uključuju drugi fondovi. Preko Ministarstva poljoprivrede stižu IPARD-sredstva iz Europske unije, i po jednom LAG-u ona iznose 450 tisuća kuna godišnje. S njima se financira edukacija i hladni pogon za ured u kojem će biti dvoje zaposlenika. Oni su potrebni kako bi radili na programima i informirali lokalnu samoupravu, udruge i gospodarstvenike o pravima koja im donosi postojanje LAG-a na njihovu području, i kako preko svojih programa mogu doći do novca iz europskih fondova – naglasio je. Najveći dio novca ide za projekte kulturne baštine, oživljavanje zapuštenih zgrada u vlasništvu države, agrokulturu, turizam, udruge civilnog društva, infrastrukturu. Primjerice – gospodarstvenici na čijem području postoji LAG, kada se natječu za sredstva iz EU, dobit će dodatne bodove, a što im daje veće izglede da dođu do novca za svoje projekte.

Udruge i građani žele u LAG

U Hrvatskoj sada funkcioniraju 33 LAG-a, i njima je obuhvaćeno 22 posto stanovništva. U Splitsko-dalmatinskoj županiji krenula je inicijativa za tri lokalne akcijske grupe, i ova „biokovska“ je četvrta. Po idealnim uvjetima, od objavljivanja natječaja do prvih sredstava koja dobije LAG prođe 270 dana – naglasio je Ciprijan.

Već na predavanju predstavnici udruga pokazali su želju za članstvom u LAG-u, a što će im biti omogućeno kroz popunjavanje pristupnice koju će dobiti iz Grada Makarske.

  • Piše Jasna Morović
  • Foto Željko Kovačić
Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh