GRADONAČELNIK BRKAN NAKON DONOŠENJA DOPUNA I IZMJENA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA MAKARSKE ‘Želimo sačuvati prostor za sve građane da ga kvalitetno koriste, nije idealan, ali je korak naprijed’

GRADONAČELNIK BRKAN NAKON DONOŠENJA DOPUNA I IZMJENA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA MAKARSKE ‘Želimo sačuvati prostor za sve građane da ga kvalitetno koriste, nije idealan, ali je korak naprijed’
Aktualna gradska vlast na čelu s gradonačelnikom Jurom Brkanom itekako je svjesna da betonizacija u Makarskoj umnogome narušava kvalitetu života svih građana, stoga će Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske, a koju je većinom glasova donijelo makarskog Gradsko vijeće pod predsjedavanjem Marka Ožića Bebeka na današnjoj, 21. sjednici Gradskog vijeća, održanoj u Vatrogasnom domu, umnogome uvesti više reda u prostoru.

- Želimo sačuvati prostor za sve građane, Plan nije idealan, ali je korak naprijed, i već sutra nastavljamo sa novim izmjenama i dopunama kako bi ga poboljšali i bio u koraku sa životom i zahtjevima vremena – naglasio je gradonačelnik Brkan.

Plan su podržali vijećnici HDZ-a te nezavisni Hloverka Novak Srzić i Ivan Perić, a protiv su bili vijećnici SDP-a, HNS-a, HSU-a, nezavisni Siniša Srzić te vijećnica Živog zida Katarina Vidak Čudina.

Na sjednici je bilo predloženo više amandmana, ali su odbijeni jer bi to značilo neusvajanje Plana i obaveza njegova ponovnog usklađenja, a za koje nadležno ministarstvo ima posljednju riječ.

Govoreći uvodno o Planu u ime Grada Makarske Tonći Vuković, voditelj Odsjeka za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja te u ime ovlaštenog izrađivača splitskog Geoprojekta Ivana Bojić, istaknuli su ono najvažnije. Plan štiti Sv. Petar i Osejavu. Smanjena je katnost za jednu etažu svim stambenim građevinama, minimalna građevinska parcela za izgradnju stambenih građevina povećana na 400 kvadrata umjesto dosadašnjih 200 u izgrađenom i 300 u neizgrađenom dijelu, zaštita ruralnih dijelova naselja u kojima će biti dozvoljena gradnja samo 2 nadzemne etaže (prizemlje i kat), četiri atraktivne lokacije u centru grada iz mješovite stambeno poslovne pretvorene su u hotelsku zonu (T1): disko Petar Pan, hotel Palma, parking hotela Meteor i ”Šumica”. Moći će se graditi i srednji i mali hoteli, a minimalna parcela je 600/1000 kvadrata s etažom više (dosad samo veliki na parceli od 5000 kvadrata). Smanjen obuhvat UPU-a Platno za akvatorij i priobalni dio (oko 3 ha). Svime ovime štiti se prostor, istaknuli su.

Većinom glasova Gradsko vijeće, a na kojem su nazočni bili županijski vijećnik Darko Svaguša i Predrag Aranđelović Peca, predstavnik srpske nacionalne manjine, usvojili su Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko- turističke zone Makarska- Zapad 1, Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko- turističke zone Makarska- Zapad 2 i Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko- turističke zone Biloševac 4. Zeleno svjetlo dobio je Prijedlog II. Izmjena i dopuna Statuta Grada Makarske, Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršavanju Proračuna Grada Makarske za 2019. godinu.
Vijećnici su pozdravili novi Prijedlog odluke o djelomičnom oslobađanju od plaćanja zakupnine/naknade za poslovne prostore u vlasništvu Grada Makarske, zatim Prijedlog odluke o rasterećenju od obveza plaćanja poreza na korištenje javnih površina na području Grada Makarske.
Gradsko vijeće izglasalo je Prijedlog odluke o proglašenju Gradske tržnice Makarska komunalnom infrastrukturom – javnim dobrom u općoj uporabi, te Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019., prijedlogu zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.
Suglasnost je dobio Prijedlog zaključka na prijedlog I. Izmjena Statuta Gradskog muzeja Makarska, a prihvaćen je Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Makarskog komunalca d.o.o. za 2017.i 2018. godinu, te Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Stambenog gospodarstva Makarska d.o.o., za 2017, 2018. i za 2019. godinu.
Vijeće je završilo radom usvajanjem Zaključka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Makarske u 2020. godini.

 

 

Piše i foto: Jasna Morović

 

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh