DJEČJI VRTIĆ “BIOKOVSKO Zvonce” – Roditelji Ugovor o upisu djece potpisuju od 10. do 14. kolovoza, pedagoška godina započinje 1. rujna

DJEČJI VRTIĆ “BIOKOVSKO Zvonce” – Roditelji Ugovor o upisu djece potpisuju od 10. do 14. kolovoza, pedagoška godina započinje 1. rujna
Dječji vrtić “Biokovsko zvonce” Makarska donio je Rješenje o upisu djece rane i predškolske dobi u program predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021.

 

Na temelju članka 19. Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u vrtiće i jaslice u Dječjem vrtiću “Biokovsko zvonce” Makarska na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 27. 7. 2020. doneseno je:

 

                     R J E Š E N J E

 

o upisu djece rane i predškolske dobi u program predškolskog odgoja i obrazovanja za  pedagošku godinu 2020./2021.

 

 1. Utvrđuje se Lista upisane i neupisane djece u vrtiće i jaslice za pedagošku godinu 2020./2021. (dalje: Lista).
 2. Lista iz točke 1. sastavni je dio ovog Rješenja.
 3. Pedagoška godina 2020./2021. započinje 1. rujna 2020.
 4. Roditelji / skrbnici upisane djece u vrtiće / jaslice dužni su sklopiti s Vrtićem Ugovor o korištenju usluga uz uvjet da su prethodno podmirene sve obveze spram Dječjeg vrtića.

Ugovori se potpisuju od 10. 8. 2020. do 14. 8. 2020. ( za sve korisnike usluga i dosadašnji, i novoprimljeni) u sljedećim terminima:

 • ponedjeljak, srijeda i petak od 8 sati do 14 sati
 • utorak i četvrtak od 10 do 18 sati.

Nepotpisivanje ugovora nakon proteka roka smatrat će odustankom od upisa djeteta u program vrtića/ jaslica.

 

 1. Roditelj/skrbnik upisanog djeteta u vrtić/jaslice će pri potpisivanju Ugovora dostaviti potvrdu o uplati iznosa upisnine (za prvo dijete 280,00 kuna, a za drugo i svako sljedeće 240,00 kuna) koju je dužan podmiriti do potpisivanja ugovora, u protivnom smatrat će se da je odustao od korištenja usluga Vrtića.

6. Roditeljski sastanak za novoupisanu djecu (djeca koja se prvi puta upisuju u vrtić/jaslice) održat će se:

I. za skupine

 • JASLICE 1 i JASLICE 2 – 27. 8. 2020. u 18:00 sati u objektu “Ciciban” , Molizanskih Hrvata 2 u Makarskoj.
 1. za skupine:
 • JASLICE 3, JASLICE 4 i JASLICE 5 – 27. 8. 2020. u 19 sati u objektu “Ciciban” , Molizanskih Hrvata 2 u Makarskoj.

III. za skupine:

 • CJELODNEVNI 1 (Ciciban), CJELODNEVNI 2 (Ciciban), MONTESSORI 1 (Zvončica), MONTESSORI 2 (Zvončica), CJELODNEVNI 6 (Maslačak), CJELODNEVNI 7 (Maslačak), CJELODNEVNI 9 (Veseljko) – 27. 8. 2020. u 18 sati u objektu “Ciciban” , Molizanskih Hrvata 2 u Makarskoj.

 

 1. za skupine:
 • JUTRO 1 (Radost), JUTRO 2 (Radost), CJELODNEVNI 7-satni (Radost) POSLIJEPODNE 1 (Radost), POSLIJEPODNE 2 (Radost) i POSLIJEPODNE 3 (Radost) – 27. 8.2 020. u 19:30 sati u objektu “Radost”, Dr. Mate Ujevića 2 u Makarskoj.

V. za skupine:

 • JUTRO 1 (Pčelica) i JUTRO 2 (Pčelica) – 27. 8. 2020. u 18 sati u objektu ” Pčelica” Jadranska 4 u Makarskoj.
 • POSLIJEPODNE 1 (Pčelica), POSLIJEPODNE 2 (Pčelica) – 27. 8. 2020. u 19 sati u objektu “Pčelica” Jadranska 4 u Makarskoj.

VI. za skupine:

 • JUTRO 1 ( Vrapčić), POSLIJEPODNE 1 ( Vrapčić) i CJELODNEVNI 5 Vrapčić) – 27. 8. 2020. u 18 sati u objektu “Vrapčić”, Breljanske skale (Istok).

VII. za skupine:

 • JUTRO 1 ( Grdelin), POSLIJEPODNE 1 ( Grdelin) i CJELODNEVNI 8 (Grdelin) – 27. 8. 2020. u 19 sati u objektu „Grdelin” – Tučepi
 1. Ovo Rješenje je konačno.

8. Lista se objavljuje na oglasnoj ploči vrtića “Ciciban” u Makarskoj, Molizanskih Hrvata 2 (Uprava Vrtića) i na web stranici.

Roditelji/skrbnici upisane i neupisane djece se pojedinačno ne obavještavaju.

 

Obrazloženje

Dječji vrtić “Biokovsko zvonce” Makarska je 20. travnja 2020. objavio Natječaj za upis djece u rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021.

Zaprimljen je 561 zahtjev za upis (dosadašnjih 374 i novih 187).

Komisija je na sjednicama održanima 29. 6. 2020. i 30. 6. 2020. razmatrala zaprimljene zahtjeve i 30. 6. 2020.utvrdila Listu upisane i neupisane djece za pedagošku godinu 2020./2021. (u daljnjem tekstu: Lista). Lista je objavljena 6. 7.2020. na web stranici Dječjeg vrtića “Biokovsko zvonce” Makarska.

Po isteku žalbenog roka Upravno vijeće Dječjeg vrtića je na sjednici održanoj dana 27.07.2020. odlučilo kao u dispozitivu.

Predsjednik Upravnog vijeća:                                                                                                      Joško Kosović

 

NAPOMENE:

 

- Primjer uplatnice za upisninu objavljen je na web stranici Ustanove

(www.dv-biokovskozvonce.hr)

-  Konačna lista upisane i neupisane djece izvješen je na Oglasnoj ploči Ustanove (Dječji vrtić „Ciciban“- Molizanskih Hrvata 2, 21 300 Makarska)

kao i na web stranici Ustanove (www.dv-biokovskozvonce.hr)

 

 

 

MP/Ž.K.

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh