Viktor Puljak: O nezakonito ucrtanoj granici u Prostornom planu Baške Vode obavijestili smo i DORH

Povodom izvanredne sjednice Općinskog vijeća Brela, koja je održana 4. rujna, dobili smo priopćenje zamjenika načelnika Brela Viktora Puljka koje prenosimo u cijelosti.

 

Piše Viktor Puljak, zamjenik načelnika Općine Brela

Dva su neovisna događaja o kojima se raspravljalo na izvanrednoj sjednici Općinskog vijeća Općine Brela: Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Baška Voda i Izmjene i dopune Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije.

Pokrenut inspekcijski nadzor Izmjena i dopuna Prostornog plana Baške Vode

U lipnju 2013. godine Općini Brela javila se stranka kojoj je Općina Baška Voda iznajmila ležaljke na plaži ispod hotela Berulia. Na istoj lokaciji koja se nalazi na teritoriju Općine Brela, od strane Općine Brela koncesija je već bila dodijeljena obrtu s područja općine Brela. Iz tog razloga je sredinom lipnja u Brelima upriličen sastanak načelnika i njihovih zamjenika općina Baška Voda i Brela na kojem se raspravljalo o navedenoj problematici. Na istom sastanku došli smo do spoznaje da je Općina Baška Voda dobila suglasnost na plan s nezakonito ucrtanom granicom. Potvrdu ove spoznaje dobili smo provjeravanjem u Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije nakon čega je Ured načelnika općine Brela žurno reagirao na način da je poslao Upravnom odjelu za prostorno uređenje ispostavi Makarska Zahtjev za nadzorom pogreške u PPUO Baška Voda, koji je na znanje poslan  Županijskom uredu za prostorno uređenje, Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja u Zagrebu i DORH-u Makarska. U svrhu pripreme dokumentacije za pokretanje inspekcijskog nadzora početkom srpnja od Upravnog odjela za prostorno uređenje u Makarskoj iz prostornih planova Baške Vode i Brela zatražili smo službene zahtjeve o statusu područja uz granicu. Nakon što su ispunjeni uvjeti i prikupljena sva potrebna dokumentacija 13. kolovoza 2013. Upravi za inspekcijske poslove pri Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, poslali smo Zahtjev za provođenje inspekcijskog nadzora sa svom potrebnom dokumentacijom.

Županijski plan: Sporan odgovor na primjedbu Općine Baška Voda

Nakon što je Općina Brela od Zavoda za prostorno uređenje zaprimila materijale Nacrta konačnog prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije u digitalnom obliku, utvrdila je dvije bitne činjenice koje su vezane za teritorijalne granice Općina Baška Voda i Brela. Prva je da je da su u grafičkom dijelu Izmjena i dopuna granice prikazane propisno tj. po službenoj evidenciji prostornih jedinica Državne geodetske uprave i da nema nikakvih promjena u odnosu na grafički dio važećeg županijskog plana. Dakle teritorijalna granica ucrtana u važećem prostornom planu Općine Brela identična je važećem županijskom planu kao i Izmjenama i dopunama županijskog plana koje su u postupku donošenja na što Općina Brela nije imala nikakvih primjedbi. Primjedbe je imala Općina Baška Voda što je druga utvrđena činjenica. Naime u županijskoj dokumentaciji iz Izvješća o javnoj raspravi  vidljiva je primjedba Općine Baška voda na granicu između dviju susjednih općina. Sporna činjenica zbog koje je od strane nezavisne liste i sazvana predmetna sjednica vijeća je prihvaćanje  navedene primjedbe od strane županijskog ureda za prostorno uređenje. Ured načelnika općine Brela u uredu Nike Mrčića razjasnio je sve okolnosti zbog kojih je takav odgovor napisan. Također smo od istog ureda informirani da je Izmjenama i dopunama županijskog prostornog plana grafika jedina mjerodavna, a ona je u skladu sa zakonom, podacima DGU i prostornim planom Općine Brela.

Povjerenstvo za granice RH još nije donijelo odluku

Iz primjedbe Općine Baška Voda na županijski prostorni plan vidljivo je slijedeće: Općina Baška Voda traži da se u županijskom prostornom planu ispravi granica između Općine Baška Voda i Brela sukladno Odluci povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave koja je dostavljena u prilogu.

U navedenoj primjedbi Općina Baška Voda dostavlja Odluku povjerenstva Vlade RH koja nije pravomoćan niti važeći dokument. Postupak utvrđivanja granica između dviju susjednih Općina koji je pokrenula Općina Baška Voda jer je nezadovoljna službenom granicom koju definira DGU, a koji vodi Povjerenstvo za granice vlade RH, još nije završen. Time Općina Baška Voda manipulira nevažećim dokumentom na koji se i sama žalila, pobijajući ju kao nezakonitu Odluku Vlade Republike Hrvatske, Povjerenstva Vlade RH za granice jedinica lokalne samouprave. Dakle Općina Baška Voda traži od županije da mijenja granice sukladno odluci koja je nevažeća i na koju se upravo ona žalila povjerenstvu za granice. Ovo je vrlo zanimljiv događaj posebno iz razloga što Poslovnik o radu Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave u članku 27. kaže da prigovor odgađa izvršenje Odluke o predmetu spora o granici.

Također iz završnih odredbi tekstualnog dijela županijskog prostornog plana u članku 274. vidljivo je da je da je Razgraničenje administrativnog područja općina i gradova u grafičkom dijelu plana prikazano prema podacima Državne Geodetske uprave. Sve promjene razgraničenja pojedinih jedinica lokalne samouprave koje proizlaze temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, provest će se kroz izradu Prostornih planova uređenja općina i gradova bez izmjene županijskog plana.

Sporno područje je u planu Baške Vode stambena, a u breljanskom planu turistička zona

Županijski prostorni plan nije mjerodavan za izmjene granica među jedinicama lokalne samouprave već je to propisano zakonom definiranim postupkom. U grafici županijskog prostornog plana nema promjena i one su prikazane u skladu s registrom prostornih jedinica DGU. Općina Baška Voda je izmijenila svoj plan i dobila suglasnost na isti, nelegalnim putem i nezakonito izmijenila administrativnu granicu prema Općini Brela usprkos tome što granice nisu bile predmet izmjena i dopuna PPUO Baška Voda o čemu svjedoči njihov odgovor na primjedbu Općine Brela i Županijski ured za prostorno uređenje.

Sazvana sjednica Općinskog vijeća na navedenu temu, a koju je sazvala nezavisna lista, održana je u informativnoj atmosferi u kojoj su vijećnici od ureda načelnika upoznati sa svom problematikom vezanom uz administrativne granice i svim radnjama koje je načelnik poduzeo od početka mandata do danas, a  koje se odnose na županijski prostorni plan kao i plan Općine Baška Voda. Na završetku sjednice donesen je jedinstven zaključak Općinskog vijeća da Ured načelnika i dalje prati stanje i nastavi s radnjama koje su u interesu Općine Brela. Vrlo je bitna činjenica da je u spornom području koje osporava Baška Voda u svom planu planirala građevinsko područje za stambenu izgradnju dok je u važećem prostornom planu Općine Brela u navedenom području planirana turistička zona T1 Hoteli.

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh