UZOR ‘OSEJAVA’ OD GRADSKOG VIJEĆA TRAŽI – UPU Platno staviti van snage i zabraniti bilo kakvu gradnju na Osejavi i Sv. Petru

UZOR ‘OSEJAVA’ OD GRADSKOG VIJEĆA TRAŽI – UPU Platno staviti van snage i zabraniti bilo kakvu gradnju na Osejavi i Sv. Petru
Udruga za održivi razvoj ‘Osejava’ je povodom održavanje sjednice Gradskog vijeća Grada Makarska na čijem dnevnom redu se nalazi i Prijedlog odluke o pokretanju postupka za  proglašenje poluotoka Sv. Petra i Osejave zaštićenim područjem značajnog krajobraza u Parku fra Jure Radića održala konferenciju za novinare kako bi ukazala na problematiku provedbe postupka zaštite makarskih poluotoka u kategoriji značajnih krajobraza, a javnosti su se obratili Ivana Franić, tajnica Udruge te članovi Petar Kelvišer i Petra Mravičić.

- Predstavnike gradske vlasti još jednom pozivamo da krenu u proceduru mijenjanja Prostornog plana Grada: UPU Platno stave van snage i zabrane bilo kakvu gradnju na Osejavi i Sv. Petru. Jedino će tako dokazati da su im zaštita prirode i održivi razvoj Makarske zaista važni. Građanke i građani Makarske su svoje mišljenje iskazali kroz 4 177 potpisa koje se stavili na peticiju i zatražili trajnu zakonsku zaštitu obaju poluotoka, osnovna je poruka UZOR-a Osejava koju je istaknuo Petar Kelvišer.

Ivana Franić je iznijela stav o nestručnoj izradi elaborata za temu o kojoj će se raspravljati te podsjetila na dugotrajnu borbu Građanske udruge SOS Osejava za proglašenje dvaju poluotoka u kategoriji značajnih krajobraza. Nadležno ministarstvo je koncem 2018. odgovorilo da nije prioritet, a Javna ustanova ‘More i krš’ preporučilo da se područje očuva kroz Prostorne planove. Jedino je rješenje stavljanje van snage UPU-a. Postavlja se pitanje tko je zainteresirani ulagač za sportsko-rekreativnu zonu i isplatili se, zapitala je Franić.

O nizu ekoloških akcija koje je organizirao UZOR Osejava, a u kojima su sudjelovali brojni građani, od čišćenja do pošumljavanja, govorila je Petra Mravičić. Posebnu vrijednost Osejave vidi i u Ilirskom grobu (tumulu) koji je otkriven i nalazi se na 55 m nadmorske visine. Sva je dokumentacija pripremljena u suradnji s Arheološkim fakultetom u Zadru o zaštiti tumula kako kulturnog dobra, a na ovom lokalitetu osmislit će se vidikovac, najavila je Mravičić.

 

 

 

J. Morović/IvoR

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh