Makarani se educirali što učiniti u specijalnim situacijama

Budući da je zakonska obveza jedinica lokalne samouprave (uz donošenje Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja) i osposobiti članove Stožera ZiS-a, Zapovjedništva Civilne zaštite i vatrogasnog zapovjedništva, članovi Stožera zaštite i spašavanja Grada Makarske na čelu s načelnikom Ivanom Ivandom te članovi zapovjedništava Civilne zaštite i DVD-a Makarske sudjelovali su u utorak i srijedu (24. i 25. travnja 2012.) na dvodnevnom savjetovanju i osposobljavanju u Učilištu vatrogastva, zaštite i spašavanja Centra za specijalističko osposobljavanje Split u Divuljama.

Program se sastojao od teoretskog i praktičnog dijela. Prvoga dana programa održan je teoretski dio koji je sadržavao niz predavanja: Sustav zaštite i spašavanja, Obveze i zadaće odgovornih osoba zaštite i spašavanja u jedinicama lokalne samouprave, Stožerno upravljanje u kriznim događajima, Studija slučaja, Psiho-socijalni aspekt ponašanja u katastrofama i Odnosi s javnošću.

Drugog dana programa organizirana je simulacijska kabinetska vježba – postupanje u slučaju pustošnoga potresa s epicentrom na podnožju Biokova, intenziteta VIII. stupnja MSK- ljestvice.

U završnoj raspravi ocijenjeno je da je vježba bila vrlo korisna i da je uspješno odrađena.

Ovaj je program održan u organizaciji splitskog Područnog ureda Državne uprave zaštite i spašavanja

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh