DJEČJI VRTIĆ ‘BIOKOVSKO ZVONCE’ – „Zahvaljujući EU projektu postigli smo standard usluge prilagođen svakom djetetu“

DJEČJI VRTIĆ ‘BIOKOVSKO ZVONCE’ – „Zahvaljujući EU projektu postigli smo standard usluge prilagođen svakom djetetu“
U siječnju 2019. godine DV „Biokovsko zvonce“ započeo je s provedbom projekta „ZVONCE za obitelj je najbolji prijatelj!“, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, ukupne vrijednosti 4,4 milijuna kuna.

Projektom je u ustanovu uveden produljeni i smjenski rad vrtića, a unaprijeđene su i postojeće usluge s naglaskom na program s djecom s razvojnim odstupanjima, Montessori program te sportski program.

Projektne aktivnosti obuhvatile su 6 vrtića i 14 vrtićkih skupina, odnosno ukupno 130 djece, a zaposleno je 11 djelatnika: 9 odgojiteljica, kuharica i domaćica. Poseban naglas zaslužuje osnaživanje stručnog rada vrtića koji se očituje kroz unapređenje posebnih programa rada s djecom s razvojnim odstupanjima.

Osim zapošljavanja edukatora-rehabilitatora, logopeda i kineziologa ovome pridonose i edukativni programi koje su pohađale te uspješno završile odgojiteljice i stručne suradnice čime su značajno poboljšane njihove profesionalne kompetencije.

Kroz edukacije stečena su nova znanja u primjeni novih znanstvenih spoznaja za cjelovitu razvojnu procjenu djece rane i predškolske dobi, posebno kod evidentiranja poteškoća na planu komunikacije, socijalizacije te govornog i jezičnog razvoja kao i usporedbu djece urednog razvoja s obilježjima djece s razvojnim odstupanjima. Stručni suradnici ovim edukacijama stekli su dodatne kompetencije čime su se unaprijedile usluge koje nudi ustanova, podigla se i kvaliteta rada čitavog projekta.

U sklopu projekta nabavljena je i nova terapijska oprema, odnosno najsuvremeniji digitalni logopedski set koji je namijenjen rehabilitaciji slušanja i govora. Ovaj uređaj se koristi u većini terapijskih postupaka uz primjenu bilo koje logopedske metode, služi za korektivno-rehabilitacijski tretman raznih logopedskih područja djelovanja kao i pomoć djeci oštećenog sluha. Navedeni uređaj od iznimnog značaja je kod definiranja razvojnog statusa djeteta i planiranju terapijskih postupaka za poticaj različitih razvojnih domena.

Također, nabavljen je i instrument REINEL razvojne jezične ljestvice, dijagnostički instrument namijenjen logopedima u svrhu procjene sposobnosti na planu jezičnog razumijevanja i proizvodnje kod djece u dobi 2 – 7 godina. Oba uređaja stručnoj službi i vrtićkim logopedima značajno su olakšala i unaprijedila rad s djecom.

Osim, unapređenje rada s djecom sa razvojnim odstupanjima te prilagodbi rada ustanove kroz smjenski i produljeni rad, projekt je omogućio opremanje svih vrtićkih skupina novim namještajem, didaktičkom opremom i terapijskim pomagalima, a uz to dodatno su opremljene kuhinja i praonica u centralnom vrtiću Ciciban, za što je ukupno izdvojeno oko 600.000,00 kuna.

 

Anela Židić, ravnateljica: “Najvažnije je da su naša djeca sigurna i sretna u poticajnom okruženju koje stvaramo i kontinuirano nadograđujemo”

„Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“ Makarska potpisao je 15.01.2019. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za unaprjeđenje usluga i/ili produljenje radnog vremena dječjih vrtića. Ustanova je ovim projektom nastojala doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Unaprijedili smo usluge te produljili radno vrijeme cjelodnevnih i poslijepodnevnih poludnevnih skupina s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Uz pomoć dobivenih bespovratnih sredstva Ustanova je omogućila edukacije stručnom kadru (članovi stručnog tima i odgojiteljice), čime smo podigli razinu kvalitete te unaprijedili ponuđene usluge. Tako sada Ustanova ima ustrojene dvije Montessori skupine i dvije skupine koje provode Vjerski katolički program. Navedene skupine će čim se omogući potreban didaktički materijal započeti i sa provođenjem programa pod nazivom Kateheze Dobrog Pastira. Jedna od postojećih skupina cjelodnevnog 10-satnog boravka radi u smjenama s izmjenama na bazi tjedna (jedan tjedan ujutro, drugi tjedan poslijepodne). Ojačali smo kapacitete odgojiteljica i stručnih suradnika, u stručnom timu te sad imamo i edukatoricu – rehabilitatoricu i još jednog logopeda u punom radnom vremenu. Jačanjem kadra dobili smo veliku stručnu pomoć posebice za djecu s posebnim potrebama kao i veći obuhvat djece sa govorno – jezičnim i komunikacijskim poteškoćama. Provedenim edukacijama omogućilo se formiranje skupina koje provode neke od posebnih programa (engleski jezik, glazbeni program) u integriranom obliku ili kao kraći odgojno – obrazovni program. Kroz cjelokupan projekt ostvarili smo još jedan dodatni cilj a to je poboljšanje materijalnih uvjeta. Nabavljen je kompletan novi namještaj za šest objekata, uređeno dvorište jednog objekta sa vanjskom spravom u skladu sa svim nužnim standardima sigurnosti i zaštite. Vjerujemo kako smo sudjelovanjem u ovom projektu uvelike pomogli korisnicima da usklade svoj poslovni i privatni život te da svoje slobodno vrijeme mogu kvalitetnije planirati i provoditi sa svojim obiteljima. Ustanovu smo obogatili novim programima, namještajem, novim didaktičkim materijalima te poboljšali sve ostale materijalne uvjete koji su nužni za nesmetan i kvalitetan rad. Sigurni smo kako je zadovoljstvo ostvarenim ciljevima ne samo naše kao pružatelja usluga već i naših korisnika, a iznad svega najvažnije je da su naša djeca sigurna i sretna u poticajnom okruženju koje stvaramo i kontinuirano nadograđujemo.“

 

Jurica Klarić, projektni koordinator: “Svi su zadovoljni novim projektom”

„Do sada je u sklopu projekta poslano ukupno 7 zahtjeva za nadoknadom sredstava ukupne vrijednosti 2.500.000,00 kn. Kao koordinator imam odličnu suradnju sa PT2 tijelom uz čiju pomoć tijek projekta ide bez problema. Svi zaposleni kao i ostali sudionici su zadovoljni projektom (roditelji novim uslugama, odgojitelji i stručna služba edukacijama, didaktičkom opremom i namještajem).“

 

 

J.M./DV Biokovsko zvonce

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh