GRAD MAKARSKA – Konačna lista o dodjeli stipendija studentima s područja grada Makarske

GRAD MAKARSKA – Konačna lista o dodjeli stipendija studentima s područja grada Makarske
Na temelju članka 26. Pravilnika o stipendiranju i dodjeli novčanih potpora studentima s područja grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“, br. 13/15), gradonačelnik Grada Makarske, dana 26. studenog 2020. godine donosi Zaključak o dodjeli stipendija studentima s područja grada Makarske i to:

 

KONAČNA LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA

USPJEŠNIM STUDENTIMA (8)

 

broj Lozinka studenta/ice Prosjek ocjena Dodatni bodovi Ukupan broj bodova
MORE123 4,93 0 180
MZG123 4,78 0 180
PAMET55 4,78 0 180
MORE99 4,72 35 155
MORE127 4,53 30 150
MORE272 4,72 0 120
JETRA99 4,60 0 120
SUNCE56 4,54 0 120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONAČNA LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA

STUDENTIMA U DEFICITARNIM FAKULTETIMA (15)

 

broj Lozinka studenta/ice Prosjek ocjena Dodatni bodovi Ukupan broj bodova
LOPTA96 4,73 35 195
ESLR123 5,00 0 180
REMI684 4,56 0 140
IT30109 4,45 0 120
ETIKA98 4,44 0 120
VRATA45 3,90 0 100
LIMUN23 3,75 0 100
LUNA002 3,68 0 100
IVANA1 3,65 0 100
PIPIJA6 3,36 10 90
LANA162 3,11 10 90
A1B2C3 2,85 10 90
OTOK123 3,46 5 85
MM1010 3,45 0 80
SUNCE20 3,31 0 80

 

 

 

 

 

 

 

 

KONAČNA LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA

IZ OBITELJI SLABIJEG IMOVNOG STANJA (7)

 

 

broj Lozinka studenta/ice Prosjek ocjena Dodatni bodovi Ukupan broj bodova
HUGO365 4,00 80 160
SUNCE20 3,97 90 150
MORE25 4,02 60 140
123AVI 3,74 80 140
IVANA13 3,85 80 125
LOZ101 2,80 60 100
STR123 2,50 60 100

 

 

KONAČNA LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA

UMJETNIČKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA (5)

 

broj Lozinka studenta/ice Prosjek ocjena Dodatni bodovi Ukupan broj bodova
LOTTA17 4,77 10 90
MAKAR12 4,77 10 90
MORE17 4,12 5 85
5MAKAR 4,37 0 80
ADNAS2 4,18 0 80

 

KLASA: 602-01/20-01/3

URBROJ: 2147/01-06/1-20-17

Makarska, 26. studenog 2020. godine

 

 

Foto: arhiva MP

 

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh