SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA – Novi Statut Grada Makarske i Poslovnik o radu Gradskog vijeća

SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA – Novi Statut Grada Makarske i Poslovnik o radu Gradskog vijeća
U ponedjeljak 8. ožujka, s početkom u 10  sati, održat će se 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske. Sjednica će se održati elektroničkim putem, sukladno Uputi Ministarstva uprave KLASA:0213-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine, putem ZOOM platforme. Amandmani na točke iz dnevnog reda zaprimaju se pisanim putem do 05. ožujka na pisarnici Grada Makarske ili na e-mail: priprema.vijeca@makarska.hr, a vijećnici o svom izostanku nadležne službe moraju izvijestiti najkasnije do 8. ožujka u 9 sati.
Uz zapisnik s prethodne sjednice na dnevnom redu će se naći Statut Grada Makarske, Poslovnik o radu Gradskog vijeća, izvješće o radu gradonačelnika Grada Makarske za razdoblje od srpnja do prosinca 2020. te odluka o rasporedu sredstava političkim strankama iz Proračuna Grada Makarske u 2021. godini.
Vijećnici će i raspravljati o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Makarske za potpisivanje ugovora o darovanju autorskog djela, stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja „Program poticane stambene izgradnje“ Makarska, davanju na korištenje prostora u vlasništvu Grada Makarske ustanovama te ustupanju na upravljanje Turističkog informativnog centra za posjetitelje Turističkoj zajednici Grada Makarske.
Na dnevnom redu 24. sjednice je i odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Makarske u 2021. godini te zaključak o davanju prethodne suglasnosti II. Izmjene i dopune Statuta Gradskog muzeja Makarske.
Materijali za sjednicu Gradskog vijeća u elektroničkom obliku dostupni su na službenim web stranicama Grada Makarske: www.makarska.hr.

www.makarska.hr

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh