PŠRD “ARBUN” ORGANIZIRA ARBUNIJADU 19. RUJNA – Lov iz usidrene brodice u Hvarskom kanalu, prijave do 18. rujna

PŠRD “ARBUN” ORGANIZIRA ARBUNIJADU 19. RUJNA – Lov iz usidrene brodice u Hvarskom kanalu, prijave do 18. rujna
Do 18. rujna teku prijave na tradicionalnu Arbunijadu za sve koji se žele natjecati u lovu iz usidrene brodice u Hvarskom kanalu, objavio je PŠRD “Arbun” na svojoj Facebook stranici.

Pomorsko športsko ribolovno društvo “Arbun” Makarska organizira 19. rujna (nedjelja) natjecanje u udičarenju, a pravo natjecanja a pravo natjecanja imaju članovi PŠRD “ARBUN” koji imaju ribolovnu dozvolu za tekuću godinu.

Prijava za natjecanje i upis ekipa je u kafiću PŠRD ”ARBUN”, zaključno sa 18. rujna do 18 sati.

Po programu 19. rujna u 6.30 sati podjela vrećica za odlaganje ulova. U 7 sati polazak iz lučice prema ribolovnoj zoni. Ribolov traje od 8.30 do 13 sati.

Sve ekipe po završetku ribolova ulov predaju u numeriranim vrećicama na matični brod koji će se nalaziti na kraju ribolovnog područja prema Makarskoj.

U 15.30 sati vaganje ulova ispred zgrade društva.

Po završetku vaganja slijedi čišćenje ribe i pripremanje za zajedničku večeru.

Proglašenje postignutih rezultata te podjela nagrada za prva tri mjesta i ”trofejnog arbuna”.

Domaćin natjecanja PŠRD ”ARBUN” i svi ostali sudionici u organizaciji ovog natjecanja otklanjaju svaku odgovornost za štete i posljedice koje bi proizašle u svezi ovog natjecanja.

Natjecanje će se održati sukladno važećem Pravilniku o športskom ribolovu na moru i Naredbi o zaštiti riblje mlađi.

Ekipu čine dva natjecatelja u jednoj brodici. Ribolovna zona u kojoj će se održavati natjecanje je u akvatoriju Hvarskog kanala oko postavljene bove u krugu od cca 1320 m’.

Brodicu, gorivo i ješku osigurava svaka ekipa za sebe.

Rukovodstvo natjecanja čine Zoran Olujić – glavni sudac, Frane Filipeti – pomoćni sudac,

Mate Letica – pomoćni sudac, Vedran Srzić – doktor.

Bodovanje: 1 gram = 1 bod, a bodovat će se samo ULOVLJENI ARBUNI (sva ostala riba, mekušci i glavonošci neće se vagati) uvažavajući pri tom Naredbu o zaštiti riblje mlađi, u lovu iz brodice, minimum za ulovljeni primjerak ARBUNA je 15 cm. ( arbun ”perjaš” se NE boduje). Veći broj bodova određuje bolji uspjeh. Ako dvije ekipe budu imale isti broj bodova, uspješnija će biti ona koja bude imala manje primjeraka arbuna u ulovu.

Natjecatelji nezadovoljni vaganjem ulažu pismenu žalbu Komisiji za natjecanje najkasnije 15 minuta po završetku vaganja. Taksa za žalbu iznosi 200,00 kn i vraća se ako se žalba pozitivno riješi, a sudačka komisija donosi odluku o žalbi najkasnije za jedan sat.

 

 

J.M./arhiva MP

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh