GRADSKO VIJEĆE GRADA MAKARSKE ZASJEDA 1. LISTOPADA – Odluka o proglašenju Ante Rožića počasnim građaninom

GRADSKO VIJEĆE GRADA MAKARSKE ZASJEDA 1. LISTOPADA – Odluka o proglašenju Ante Rožića počasnim građaninom
Predsjednica Gradskog vijeća Grada Makarske Gordana Muhtić sazvala je za 1. listopada 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Makarske s početkom u 10 sati.

Nakon Aktualnog sata pred vijećnicima će biti Prijedlog poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Makarske, Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Makarske za 2020. godinu, Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Makarske za razdoblje od siječnja do lipnja za 2021. godinu.

Nadalje vijećnici će raspravljati o Prijedlogu odluke o proglašenju Ante Rožića počasnim građaninom grada Makarske (posthumno), Prijedlog odluke o rasporedu sredstava političkim strankama iz Proračuna Grada Makarske u 2021. godini, Prijedlogu odluke o naknadi vijećnicima Gradskog vijeća Grada Makarske.

U nastavku 3. sjednice makarskog Gradskog vijeća je Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grad Makarske, Prijedlog VII. Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi Grada Makarske, Prijedlog odluke o osnivanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Bura“, Prijedlog odluke o prijedlogu za imenovanje promjenjivog člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju na pomorskom dobru na području Grada Makarske.

Prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske Javnoj ustanovi Makarska razvojna agencija – MARA, Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Makarske, Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu i Financijsko izvješće Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA za 2020. godinu, Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o radu i Financijsko izvješće Gradske knjižnice Makarska za 2020. godinu, Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu i Financijsko izvješće Gradske galerije “Antun Gojak” za 2020. godinu, Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu i Financijsko izvješće Gradskog muzeja Makarska za 2020. godinu, isto su teme sjednice makarskog Gradskog vijeća.

 

 

J.M./arhiva MP

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh