MAKARSKA OBALA D.O.O. U OKVIRU PROJEKTA ‘PLAVA OBALA’ PREZENTIRALA – U slučaju onečišćenja mora spremno 45 m zaštitne plutajuće brane

MAKARSKA OBALA D.O.O. U OKVIRU PROJEKTA ‘PLAVA OBALA’ PREZENTIRALA – U slučaju onečišćenja mora spremno 45 m zaštitne plutajuće brane
Makarska luka sve je zanimljivija nautičarima, a gradsko poduzeće ‘Makarska obala d.o.o.’ nastoji udovoljiti visokim očekivanjima.

U prilog tome ide i današnja javna prezentacija korištenja zaštitne plutajuće brane u slučaju onečišćenja mora koju je organizirala Makarska obala.

U samo nekoliko trenutaka, za potrebe novinara i javnosti, 45 metara brane spušteno je u more, i spriječeno je onečišćenje luke.

Đani Montana, viši stručni suradnik za koncesijske poslove Makarske obale, pojašnjava kako je riječ o tri sekcije po 15 metara plutajuće zaštitne brane koja kada se postavlja polovica je u moru, a drugi dio nad. Nakon završetka akcije čišćenja brana se pere i sprema u skladište Makarske obale.

- Nasreću, koliko mi je poznato, makarska luka nije bila ugrožena incidentom onečišćenja. S obzirom, da je luka sve posjećenija, moramo biti spremni na sve situacije. Nabavka zaštitne plutajuće brane dio je planiranih aktivnosti u sklopu projekta ,,Plava obala” s kojim je Makarska obala d.o.o aplicirala na Natječaj za financiranje projekata iz područja razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine za Splitsko-dalmatinsku županiju za 2021. godinu te osigurala 25.000 kuna bespovratnih sredstava. Prijavu je izradila Javna ustanova Makarska razvojna agencija MARA – ističe Ivan Rašić, direktor Makarske obale, zahvalivši se JU MARA i Županiji na dobivenim sredstvima.

Nadalje ističe da je u planu nabava još tri ili četiri sekcije, čime bi se dobila ukupna dužina od 90 metara, a toliko je dovoljno za zaštitu ulaza u makarsku luku od Osejave do Sv. Petra.

Projektom ,,Plava obala” korisnici gradske luke će se kroz sustavni edukativno-informativni program te popratne aktivnosti educirati o smanjenju onečišćenja plastikom, smanjivanju količine otpada u makarskoj luci, štetnosti plastičnog otpada u moru na bioraznolikost, načinima razvrstavanja otpada u luci, ponovnoj uporabi u svrhu uspostave koncepta održivog upravljanja makarskom lukom. Konačni cilj projekta je utjecati na smanjivanje količine otpada na morskom dnu u makarskoj luci  uključivanjem nautičara i ribara kao korisnika luke te drugih zainteresiranih dionika u predviđene projektne aktivnosti.
Uz nabavu  zaštitne plutajuće brane, u sklopu projektnih aktivnosti planirana je i
provedba edukativne kampanje, nabava biološki razgradivih vrećica i mjerača kakvoće mora te promidžbene aktivnosti.

 

 

J. Morović/IvoR

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh