Sa sjednice Gradskog vijeća: Usvojena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi PPU grada Makarske

Iako je vijećnik Zvonimir Galić na početku zatražio da se s dnevnog reda skine točka o Izmjeni odluke o izradi PPU Makarska,  kako većina prijedlog nije prihvatila o tome se glasovalo i usvojena je Odluka o izmjenama.

Ognjen Radić, pročelnik Odjela za gospodarenje prostorom grada, među razlozima ovih izmjena PPU grada Makarske je naveo; usklađenje PP Makarske sa odredbama Zakona o prostornom uređenju  i gradnji te obvezi izrade dokumenata prostornog uređenja, izmjeni i odredbi za provođenje važećeg plana u cilju lakše provedbe, te ispravka uočenih nedostataka i usklađenja sa zakonom, ispravke i korekcije unutar utvrđenih granica građevinskih područja vezanih za namjenu i korištenje na temelju interesa grada Makarske i prikupljenih i utemeljenih zahtjeva, utvrđivanja prometnih i infrastrukturnih koridora i korekcija postojećih.

Vijećnici oporbe su istaknuli kako prečeste promjene  planske dokumentacije nisu dobre, te da je nejasno zbog čega i na što se konkretno izmjene odnose i stoga su i tražili odgodu ove točke.     

Gradonačelnik Tonči Bilić je naglasio kako je nakon  javnog uvida u zakonskom roku stiglo niz primjedbi te da je sukladno zakonu nužno donijeti odluku o izmjenama, a njima se, naglasio je želi maksimalno zaštiti prostor grada  Makarske od daljnje devastacije, odnosno, želi se sačuvati ono što se još da sačuvati.

 Vijećnici pohvalili  rad  Galerije i  Muzeja 

 Na sjednici Gradskog vijeća grada Makarske   vijećnici su dali  suglasnost na izvješća o  radu Gradske galerije i  i Gradskog  muzeja Makarska  za 2012.  Uvodne napomene o  podacima iz izvješća te aktivnostima rada  u ovim javnim kulturnim ustanovama  podnijeli su ravnatelji  Gradske galerije Josip Karamatić i ravnatelj Gradskog  muzeja Marinko Tomasović. Vijećnici na čelu s predsjednicom Jagodom Martić su se  pozitivno i pohvalno očitovali i o izvješćima ali još više o radu ovih ustanova koje su učinile, kako je naglašeno, velike pomake u kvaliteti rada i obogaćenju ponude.  

 U što su utrošena sredstva iz pričuve

Vijećnici grada Makarske prihvatili su Izvješće o  izvršenju  proračuna Grada Makarske za razdoblje od  prvog srpnja do  desetog listopada. U tom je razdoblju od stavke za nepredviđene rashode, koja je planirana u iznosi od 200. 000, iskorišteno oko 95 tisuća kn.Za nabavu radarskog uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila u prometu od tvrtke Meditronik iz Zagreba  za Policijsku postaju Makarska izdvojeno je 85.906, 25 kn.Udruzi Veliko Brdo iz tih sredstava je za manifestaciju Noć Velikog Brda donirano je tri tisuće kn, a za sudjelovanje u dobrotvornoj aukciji (kupnja slika) Udruge za zaštitu  od nasilja u obitelji iznosi šest tisuća kn. Dogradonačelnik Miro Družianić je pojasnio kako je kupljena Vežina slika u navedenom iznosu čime se Grad odazvao dobrotvornoj aukciji za prikupljanje sredstava za hospicij u Velikom Brdu.    

 Piše Janja Glučina   Foto Željko  Kovačić

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh