Pomorsko dobro na gradskoj plaži: U budućnosti bi Gradsko vijeće moglo davati koncesije svim korisnicima

Gradsko vijeće Makarske usvojilo je Rješenje o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra na dijelu gradske plaže Makarska. – Odluku donosimo sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama te sukladno Uredbi o postupku davanja koncesija na pomorskom dobru, a po uputstvu Županijskog ureda za pomorstvo. Ovo posebno ističem jer smo u međuvremenu došli do saznanja da je Grad Makarska jedini grad u državi koji je legalno zatražio dozvolu za gradnju rampe za invalide na pomorskom dobru! Naime, imamo tumačenje Ureda za prostorno uređenje  Šibensko-kninske županije koje je u istom slučaju, vezano za izgradnju rampe za invalide na pomorskom dobru, izdano Općini Tisno i u kojem stoji da dozvola za gradnju nije potrebna jer ovakvi zahvati podliježu samo Pravilniku o jednostavnim građevinama. No, bez obzira na to započetu proceduru ćemo završiti. Naime, Odjel za gospodarenje prostorom je izdao izmjenu i dopunu lokacijske dozvole i  na temelju te nadopunjene lokacijske dozvole, da bi se dobila nova potvrda glavnog projekta, Gradsko vijeće donijeti treba ovakvu odluku, pojasnio je gradonačelnik Tonći Bilić.

Inače, Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, posebnom upotrebom u pomorskim lukama se smatra gradnja na pomorskom dobru građevina za potrebe: vjerskih zajednica i za obavljanje djelatnosti na području kulture, socijalne skrbi, odgoja, obrazovanja, informiranja, športa, zdravstva, humanitarnih djelatnosti i drugih djelatnosti koje se ne obavljaju radi stjecanja dobiti kao izgradnja građevina i drugih objekata infrastrukture. Sukladno istoj, Odluku o davanju koncesije, donosi  i Gradsko vijeće jedinice lokalne samouprave.

Do ljeta će rampa i lift za invalide biti u funkciji

-Mogu samo izraziti žaljenje i konstataciju da očito Ministarstvo graditeljstva ima dvostruke kriterije jer bi u protivnom kompletna rampa na makarskoj gradskoj plaži bila već prošlo ljeto zajedno s liftom u funkciji. Ali ako nismo imali mogućnost prošlo, ovo ljeto ćemo sigurno imati rampu u funkciju bez uzurpacije ostalih koncesionara koji su koristili tu rampu za postavljanje ležaljki, suncobrana i slično. Prilog ove Odluke sastavni je dio za izdavanje građevinske dozvole. Također želim napomenuti da će Gradsko vijeće koncesiju na temelju ovog Rješenja dati Gradu Makarskoj u koncesiju na upotrebu od maksimalno 20 godina, a nakon toga ponovno ide na Gradsko vijeće. Također vjerujem da bi prema određenim najavama ovo Gradsko vijeće moglo davati koncesije na pomorskom dobru, ne samo Gradu, već postoji vjerojatnost, ubuduće i ostalim korisnicima. Drugim riječima, dio ovlasti županija će biti spuštene na vijeća jedinica lokalne samouprave. Napokon ćemo moći gospodariti najvažnijim našim resorom, pomorskim dobrom i ovdje odlučivati kome ćemo davati koncesije- naglasio je gradonačelnik Tonći Bilić.

 

Piše Janja Glučina Foto IvoR

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh