S 26. sjednice Gradskog vijeća Makarske

 Promjene u proračunu 3,7 milijuna kuna za gradnju komunalne infrastrukture

Nakon aktualnog sata na kojem je gradonačelnik dr.Marko Ožić Bebek usmeno odgovarao na pitanja vijećnika, na sjednici Gradskog vijeća održanoj 14. kolovoza pod predsjedanjem  Damira Mendeša usvojeno je više izvješća vezanih za proračun te  doneseno nekoliko odluka vezanih za plansku dokumentaciju  grada Makarske

Vijećnici grada Makarske usvojili su polugodišnje izvještaje o izvršenju proračuna, izvršenju konsolidiranog proračuna te izmjene i dopune proračuna grada Makarske za 2012. i projekcije za 2013. i 2014.

„Sredstva su dobro planirana i namjenski trošena te je izvršenje proračuna u prvih šest mjeseci potvrda da se dobro planiralo“, kazao je uvodno o polugodišnjem izvješću o izvršenju Proračuna Joško Lelas, predsjednik Odbora za financije i proračun.

To se isto odnosi i na polugodišnje izvršenje konsolidiranog  proračuna. Izmjene i dopune Proračuna grada Makarske za 2012. i projekcije za 2013. i 2014., usvojene su također na ovoj 26. sjednici Gradskog vijeća.

Izmjene Proračuna se odnose uglavnom na programe građenja i uređenja komunalne infrastrukture. U toj stavci Proračuna došlo je do promjene u ukupnom iznosu od 3.700.000 kn i novi iznos za program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. iznosi  19.470.000 kn. Promjena u stavci izvora financiranja je prihod od  komunalnog doprinosa koji je 2.200.000 kn i sada iznosi 10.810.000 kn i prihod od naknade za vodoopskrbu i odvodnju za 1.500.000 kn pa iznosi 3.800.000 kn, a bio je planiran 2.300.000 kn.

Za otkup zemljišta za nerazvrstane ceste utrošeno je dva milijuna kn, a bio je planiran jedan milijun. Za izgradnju i rekonstrukciju Zagrebačke ulice utrošeno je milijun kn što je za 700 tisuća više od plana te za  rekonstrukciju Splitske ulice 800.000 kn, a bilo je planirano 300.000 kn. Za te dvije ulice ukupna promjena je 1.200.000 kn. Za građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda promjena je 2 milijuna kn.

U ime kluba vijećnika SDP-HNS Tonči Bilić je kratko istaknuo kako su neke stavke probijene, a neka sredstva u prvih šest mjeseci već potrošena u stopostotnom iznosu te kako će se tek na kraju godine podvući crta i vidjeti koliko je što bilo planirano, a koliko je za što potrošeno.

Usvojena odluka o donošenju UPU naselja Glavica

Vijećnici grada Makarske usvojili odluku o izmjenama i dopuni odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Makarske. Radi se samo o nadopuni odnosno o usklađivanju sa zakonom. Izrada je već započeta i izrađivač je „Arching“ iz Splita, čiji je direktor Srđan Šegvić također nazočio sjednici GV-a.

-Usvojena je i odluka o suglasnosti za prodaju dijela čestice zemlje Makarska Makar (zgrada Marice Babić) površine 93 m² po cijeni 3885 kn po m²,kako je pojasnio Ognjen Radić, pročelnik Odjela za gospodarenje prostorom Grada Makarske.

Usvojena je i dugo očekivana odluka o donošenju Urbanističkog plana  uređenja naselja Glavica. Odluka je donesena s10 glasova za i četiri suzdržana. Podsjetivši na proceduru izrade Urbanističkog plana uređenja naselja Glavica, Radić je istaknuo kako je obuhvat plana urbanističkog uređenja naselja Glavica 4 hektara, a namjena je mješovita – stambeno poslovna gradnja s javnim sadržajima. Ovim planom dobiva se još jedan izlaz iz grada na Jadransku cestu te rasterećenje između zapadnog i istočnog ulaza u grad. Na upozorenje vijećnika Stjepana Eljuge kako se planovi rade a infrastruktura ostaje neriješena pa se gomilaju nevolje s odvodnjom otpadnih i oborinskih voda, Radić je odgovorio kako se upravo iznimno puno radi na izradi dokumentacije sustava oborinskih voda i komunalne infrastrukture.

Na Gradskom vijeću je usvojena i Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone  Makarska – Zapad 2. Radi se o površini od 3,5 hektara iznad tenisikih terena, odnosno između zona Z1 i Z3, kako je pripomenuo pročelnik Radić.

I Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja «Svetišta Vepric» usvojena je ovom prigodom. Obuhvat ovoga plana je sedam hektara uglavnom uređenog prostora s izgrađenim sadržajima javne i društvene namjene. Ovom lijepom svetištu nedostaje jedino crkva.

Vijećnici grada Makarske usvojili su ovom prigodom i odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Volicija 1, a rečeno je kako se radi o poslovnoj namjeni.

Neiskorišteno još  50%  gradske pričuve

Dunja Buljan, pročelnica odjela za financije Grada Makarske obrazložila je u izviješću o korištenju gradske pričuve kako je u proračunu planirano 120.000 kn gradske pričuve kojom raspolaže gradonačelnik i za prvih šest mjeseci je potrošeno 60.440 kn. Sredstva iz pričuve su utrošena za isplatu Gradskoj knjižnici za isplatu honorara za list «Makarsko primorje» i to 58.440 kn i dvije  tisuće kn za sponzoriranje manifestacije Prvi pljesak Makarske rivijere 2012., a ostalo je još neiskorišteno 59.560 kn.Branko  Filipeti  član Odbora za izbor imenovanja

Gloryan Grabner razriješen je  član Odbora za izbor i imenovanja, a prema usvojenom rješenju za člana toga odbora izabran je vijećnik Branko Filipeti.


Vijećnička pitanja

Ljepša Gradska knjižnica tek u novom centru kulture

Na većinu pitanja koja su na ovoj sjednici postavili vijećnici usmeno je odgovorio gradonačelnik dr. Marko Ožić Bebek.

 -Na Dugišu će trebati urediti stanje s kućnim brojevima i nazivima ulica, a što se tiče parkinga u tome dijelu grada trebat će ga obilježiti i naplaćivati, naravno, uz popust tamošnjim stanarima. Parking ispod groblja je dobro iscrtan što je potvrdila i komisija. Osobno smatram da je ovako i sigurnije i bolje rješenje, odgovorio je gradonačelnik Ožić Bebek vijećniku Stipi Bartuloviću.

-Mi nemamo nikakve informacije o poništenuju lokacijske dozvole za gradnju hotela Romana i mislim da se neće poništiti te Grad neće trebati vraćati komunalni doprinos, odgovorio je gradonačelnik na pitanje vijećnice Jagode Martić.

- Gradska knjižnica, Galerija, Muzej moći će ljepše i kako priliči  izgledati i funkcionirati tek kada budu pod  jednim krovom novog kulturnog centra. Najbolje da bude sve pod jednom kapom,  glasio je  odgovor na pitanja vijećnice Anite Pervan koja upozorava na  neprimjeren izgled Gradske knjižnice, nedostatak stalnih postava u Gradskoj galeriji „Antun Gojak“ i Gradskom muzeju.

Na upit Miroslava Družianića gradonačelnik Bebek je odgovorio da  će tražiti od njihove Skupštine ponovno da Gradska glazba Makarske bude javna ustanova. Na pitanje vezano za potporu Hitnoj pomoći gradonačelnik je kazao kada sve općine plate jedan tim i Makarska će još jedan!

-Slažem se da plaža od Biokovke zapadno mora izgledati urednije i ljepše. Osobno se zalažem da ispod šetnice ne bude ništa, odgovorio je na upozorenje vijećnice Pervan.

 Komunalni redari imaju ovlasti kontrolirati postavljanje i držanje  ležaljki te kažnjavati one koji krše odobrenja. Što se tiče pobacanih ležaljki u more, na što je upozorio vijećnik Nikša Gojak,  gradonačelnik je najavio kako će čišćenje podmorja Makarske po dogovoru obaviti ronilačka ekipa sa zapovjednikom bojnog broda HRM-a Ivom Rafanelijem iz Makarske i njegovom ronilačkom ekipom.

-„Makarsko primorje“ je trenutno portal i može se brzo transformirati u  tiskovinu kada se steknu uvjeti – odgovorio je gradonačelnik Bebek vijećniku Nikši Gojaku te obećao pisani odgovor na njegov upit  koliko taj portal košta i koliko zaposlenih i honoraraca tamo radi?

  • Piše Janja Glučina
  • Snimio Željko Kovačić

 

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh