Institut iz Maribora prezentirao idejno rješenje projekta “Žičara Makarska-Biokovo”: Od Zagona do Štrbine za samo 12 minuta

Institut iz Maribora prezentirao idejno rješenje projekta “Žičara Makarska-Biokovo”:  Od Zagona do Štrbine za samo 12 minuta
Golemo zanimanje za gradnju žičare na Biokovu sinoć je privuklo brojne posjetitelje na predstavljanje idejnog rješenja projekta ”Žičara Makarska – Biokovo”. Ovo je kapitalni projekt Grada Makarske na kojem od rujna 2014. intenzivno rade Povjerenstvo za praćenje izrade dokumentacije za projekt ” Žičara Makarska –Biokovo” i Institut Arti Future iz Maribora . O samoj ideji izgradnje žičare ovdje se govori osamdesetak godina, a nakon ovog predstavljanja stječe se dojam kako bi uistinu i mogli za nekoliko godina i izgraditi žičaru.

Prema predstavljenom projektu izgradnja panoramske žičare spojila bi grad Makarsku i to s lokacije Zagon do biokovskog vrha Štrbina na nadmorskoj visini 1337 metara. Donja postaja je na visini od 172 metra. Visinska razlika je oko 1165 m, udaljenost dvije stanice Zagon i Štrbina je 2842 metara, a sama duljina žičare iznosila bi oko tri kilometra, dok je širina koridora oko 300 metara.

Konačna lokacija danas za polaznu postaju je Zagon. Autori idejnog rješenja nakon niz analiza ističu kako je za ovo područje najpovoljniji tip žičare s povratnim tokom, planirane su dvije gondole, a za trasu će biti potrebno izgraditi dva stupa. Sami objekti imaju izgled kutije, a rađeni bi bili od vrlo kvalitetnog materijala. Postaje bi bile i funkcionalne s planiranim prostorom za komandnu sobu, garaže, restoran na gornjoj postaji…No ovo je i velik i složen projekt. Potrebno je ishoditi brojnu dokumentaciju, izraditi studije, projekte, prostorne planove, a osobito Prostorni plan Parka prirode Biokovo, čijem se donošenju nadaju svi koncem ove ili početkom sljedeće godine.

O projektu izgradnje žičare u Makarskoj postoji konsenzus svih političkih stranaka, što je jako dobro jer se radi o projektu koji se ne može realizirati u jednom mandatu, naglasio je uvodno gradonačelnik Tonći Bilić koji je naveo do sada poduzete aktivnosti i radnje, te iznio očekivanu dinamiku u daljnjoj proceduri ishođenja potrebne dokumentacije, istaknuvši važnost izgradnje žičare na sveukupni razvoj grada Makarske.

-Projekt će se realizirati u tri faze. O žičari se govori od 1937.,a intenzivnije od 70-ih. Do sada je u sklopu ovog projekta usklađena lokacija s prostorno- planskom dokumentacijom Grada Makarske i Županije. Osnovano je društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz turizam i usluge Žičara Biokovo d.o.o., imenovan direktor društva, projekt je usklađen s razvojnom strategijom Splitsko-dalmatinske županije, izrađene su geodetske podloge i Predinvesticijska studija. Među inim aktivnostima ubrzana je i procedura usvajanja Prijedloga prostornog plana PP Biokova, pripremljena je dokumentacija za proglašenje projekta ”Žičara Makarska-Biokovo” strateškim investicijskim projektom RH, izrađeno idejno rješenje i projektni zadatak- istaknuo je gradonačelnik Tonći Bilić.

Prostorni plan Parka prirode Biokovo podržava projekt

Kao prvo sada slijedi usvajanje Prostornog plana Parka prirode Biokovo, izrada Studije utjecaja na okoliš, izrada idejnog projekta, zatim izrada glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje akata o gradnji, lokacijske i građevinske dozvole.

Izgradnja žičare značit će intenzivnije turističko poslovanje čak 10 mjeseci godišnje. Žičara Biokovo omogućit će selektivne vrste turizma uz kvalitetnu ponudu cijele Splitsko-dalmatinske županije i susjednih otoka. Izgradnja će omogućiti privlačenje domaćih i inozemnih investitora- zaključio je gradonačelnik Bilić.

Irena Matković, ravnateljica Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj i graditeljstvo i prostorno uređenje, istaknula je kako se nada da će ove godine Prostorni plan biti gotov. ”Javni uvid Plana je do 31. ožujka. On rješava zaštitu prostora, surađivali smo s Gradom Makarskom pri izradi Plana i nastojali omogućiti realizaciju tog projekta u okviru kojeg je planirana i gornja postaja žičare u granicama PP Biokova. Naša je želja da bude usvojen ove godine, ali to će ovisiti i o obimu izmjena.”

Na temu žičare u službi turizma i ekologije govorio je poznati hrvatski alpinist i član Povjerenstva Stipe Božić. ”Projekt je tek počeo, a donijet će veću kvalitetu turističke ponude, veći broj turista i oživjet će zaboravljenu planinu. Prije 60 godina još, ova je planina bila živa.

Tisuću ljudi je ovdje živjelo, bilo je stanova, obrađivane su brojne vrtače koje su hranile sve i bile su nekada vrjednije od kuće u Splitu. Po Biokovu je bilo nekoliko tisuća stoke, a danas je ovo gotovo sasvim pusto. Gradnjom žičare turista će biti još više i što je još važnije, ekološki je mnogo prihvatljivije da Biokovo posjećuju žičarom nego cestom koja je danas uska i opasna. Žičara će omogućiti čist zrak jer deseci tisuća vozila ne bi išli gore.”

Investicija teška i do 20 milijuna eura, isplatila bi se za 12 godina

Jurica Dobrinić, autor Predinvesticijske studije projekta ”Žičara Makarska – Biokovo”, koja je izrađena i usvojena od strane Gradskog vijeća grada Makarske 2011., prezentirao je financijsku stranu projekta temeljenu na novim analizama i podacima iz 2015. Kazao je među ostalim kako je ova Predinvesticijska studija, rađena na temelju procjena, pokazala da bi ukupna investicija iznosila od 18 do 20 milijuna eura! Veliki su to troškovi imajući u vidu potrebu otkupa zemljišta, gradnju trase, komunalne infrastrukture, objekata, opremanje… Planirali smo kako bi se na temelju ovih pokazatelja investicija otplatila za 12 godina. Sredstva bi bilo moguće osigurati kreditima, HABOR-a i EU fondova. Cijena karte koja bi uračunavala i dio rente za prostor parka iznosila bi 15 eura u oba smjera.“

Idejno rješenje koje se sastoji od dva dijela, tehničkog i arhitektonskog, predstavili su izrađivači- Institut Arti Future iz Maribora Marko Gal, Alessio Prinčić i Tomaž Jelovšek, a zainteresirani su mogli vidjeti  idejni projekt i izgled objekata na polaznoj i gornjoj postaji koja će spajati grad od Zagona do Štrbine (1337 m) za svega 12 minuta.

Za ishođenje dokumentacije trebat će dvije godine

Među najzanimljivijim pitanjima, koja su uslijedila nakon uvodnih izlaganja, je kada se najoptimističnije može očekivati početak gradnje  žičare  i svih potrebnih sadržaja. -Po našem planu očekujemo ishodovanje lokacijske dozvole krajem ove ili početkom 2016. Međutim, to je tek prvi korak, a nakon toga slijedi, ne samo izrada glavnog izvedbenog projekta, već i investicijske studije i druge dokumentacije gdje će biti novih detalja. Od Republike Hrvatske je potrebno ishoditi koncesiju za žičaru. Nakon dobivanja lokacijske dozvole do 2 godine bi se mogla ishoditi kompletna dokumentacija kako bi se počela graditi žičara. Ovo je složen projekt i ne može se u jednom mandatu početi i realizirati- istaknuo je Bilić.

-Realan je broj od 190 tisuća posjetitelja za deset mjeseci tijekom godine. Što se tiče cijene karte i cijena ulaza u Park prirode je dijelom uračunat i dio naknade- rekao je Dobrinić.

Gradonačelnik Bilić je na upit iz kojih razloga je ispušten plan heliodroma na planiranom području odgovorio kako je to pitanje vezano za Prostorni plan Parka prirode Biokovo, te ako je to propust da će se ispraviti kroz javni uvid uz sve primjedbe do konca ovog mjeseca. -Po meni uz samu žičaru uz gornju postaju nije potrebno odmah postaviti heliodrom. Ali sasvim sigurno da bi se moglo na površini od 18,5 hektara predvidjeti i stazu heliodroma.

Marko Gal je u ime izrađivača idejnog projekta na upit kakav će utjecaj na rad žičare imati bura, kazao kako će to pokazati studije koje će dati, raditi investitor, odnosno Grad Makarska. Istaknuo je kako je rok za samu gradnju žičare oko osam ili devet mjeseci. Ocijenio je kako će više ovih primjedbi za dopunu cijele priče biti dragocjene u izradi projekta.

Bilo je pitanja i je li prostor restorana na gornjoj postaji mogao biti veći, jer je predviđeno tek 16 stolova, s obzirom na veličinu projekta.-Prostorni plan Parka prirode uvjetuje površine za takve objekte. Drugi dio parka ima planinarske domove i obnovljene kuće.

Predstavljanje žičare upriličeno je u organizaciji Grada Makarske u prepunoj sali hotela Miramare, a program je vodila Ana Glučina iz Javne ustanove PP Biokovo.

 

Piše Janja Glučina Foto IvoR

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh