Okrugli stol – Ekonomsko nasilje nad ženama postaje zabrinjavajuće!

Osjeti se kako je u padu tjelesno nasilje nad ženama, ali jača ono ekonomske prirode jer nezaposlena žena je prisiljena šutjeti i trpjeti zlostavljanje. Na Makarskom primorju ono je izraženije na početku turističke sezone. Edukacija žena o njezinim pravima donijela je pomake, a uvođenje zdravstvenog odgoja u škole trebalo bi smanjiti nasilje koje počine mladi jer su odrastali u obiteljima u kojima je to bio normalan obrazac ponašanja. Treba poraditi na tome da u Makarsku barem jedanput tjedno dolazi stručna osoba iz splitskog Obiteljskog centra koja bi pružala psihološko-socijalnu pomoć onima kojima je ona potrebna – istaknuto je na okruglom stolu ‘Nasilje u obitelji’ što ga je makarski Socijaldemokratski Forum žena organizirao 21. rujna, uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Uvodničarka je bila Maja Sporiš, pomoćnica ministrice socijalne politike i mladih.

-Cijelo društvo mora ulagati napore kako bi se što više osvijestilo nasilje u obitelji, nad ženama posebno, jer je ono najveće. Mislim da se u tom pravcu puno učinilo, a ovaj okrugli stol koji se bavi temom ‘Nasilje u obitelj’ još je jedan prilog tome. Mora se povećati edukacija i osvijestiti neprihvatljivo ponašanje – istaknula je Jagoda Martić otvarajući raspravu 21. rujna u prostorijama makarskog SDP-a, a povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

Maja Sporiš: Za mjesec dana Hrvatska će potpisati Konvenciju protiv nasilja nad ženama

Što sustav radi i koje su poteškoće te koja je uloga Ministarstva socijalne politike i mladih u pružanju podrške žrtvama nasilja, govorila je Maja Sporiš, pomoćnica ministrice. Istaknula je kako pravi rezultati mogu nastati tek sinergijom svih resora koji se bave ovom problematikom.

-Nasilje je u porastu, posebno ono ekonomske naravi. U ovoj godini nad 16 žena u Hrvatskoj pokušano je ubojstvo, a u 68 posto slučajeva nasilničkog ponašanja žrtve su žene. Ministarstvo s glavarinom od 3200 kn mjesečno po ženi financira devet skloništa u kojima je 137 smještajnih jedinica te sedam skloništa koji se financiraju putem natječaja, a koja imaju kapacitet od 142 kreveta. Nama je čišći i transparentniji način financiranja putem glavarina. Ono čemu težimo, kada se radi o nasilju nad ženama, jest da one ne ostaju na cesti, već u kući, bila ona njihovo vlasništvo ili ne – naglasila je i najavila kako će Hrvatska u listopadu potpisati Konvenciju protiv nasilja nad ženama.

Djeca sve više zlostavljaju roditelje

Miranda Mastelić, psihologinja iz makarskog Centra za socijalni rad, istaknula je izvrsnu suradnju s makarskom Policijskom postajom od koje joj stigne 90 posto prijava. Zapaža da priča o nasilju educira i osvještava pa oni koji su u njemu pružaju manje otpora. Upozorila je na sve veći problem nasilja djece nad roditeljima. Nezaposlena odrasla djeca brzo dižu ruku na roditelje kada im ne mogu ili ne žele dati novac.

Statistiku policije o prekršajima iznio je Vjeran Alilović. Tako je u prvih šest ovogodišnjih mjeseci bilo 30 prekršaja, 28 su počinili muškarci, a 14 žene. U 13 slučajeva radilo se o nasilju sinova nad majkama u 2011.

Prema riječima predsjednika makarskog Prekršajnog suda u ovoj su godini zaprimljena 63 predmeta. Okrivljene su 82 osobe. U 47 slučajeva žrtve su bile žene, a u 24 muškarci.

Branka Baletić založila se za osvještavanje žena što više, ali odmah je zapitala koliko je to moguće ako je u Hrvatskoj 61 posto žena nezaposleno. Materijalno su ovisne i prisiljene trpjeti nasilje, šutjeti.

O nasilju nad invalidnim osobama progovorila je Olivija Prodan Ravlić, predsjednica Udruge Sunce. -Normalno je kod nas da novac koji pripada invalidnoj osobi roditelji troše za druge potrebe. Primjerice, grade kat za zdravog sina, a invalidna kći nema za svoje potrebe uređenu sobu. Teškom invalidu se oduzima poslovna sposobnost radi invalidnine od 800 kuna – upozorila je.

-Mislim da se previše zadire u intimnost obitelji u kojoj je poremećaj. Izlažu se javnoj osudi, a onda i kada postoji prilika se odnosi normaliziraju, dolazi do otuđenosti njezinih članova. Treba biti oprezniji i više raditi na savjetovanju – naglasila je Ana Dragičević, predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova.

S Okruglog stola poslan je apel da se što više ekipiraju centri za socijalni rad kako bi se mogli nositi s porastom nasilja u obitelji, a s druge strane svakodnevno edukacijom, već od vrtića, djecu i mlade treba učiti vrijednostima koje će ih na vrijeme upozoriti kako ne postati nasilnik.

U radu Okruglog stola sudjelovali su:

Maja Sporiš – pom. min. socijalne politike i mladih, Jagoda Martić – predsjednica Foruma i članovi Branka Baletić, Nives Batinić, Dušanka Grljušić, Ana Dragičević – predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Grada Makarske, Dražen Kuzmanić –pročelnik Odjela za društvene djelatnosti Grada Makarske, Miranda Mastelić iz Centra za socijalni rad, Vjeran Alilović iz Policijske postaje Makarska, Antun Fagaraci – predsjednik Prekršajnog suda Makarska, Olivija Prodan Ravlić – predsjednica Udruge Sunce.

  • Piše Jasna Morović
  • Foto Željko Kovačić

 

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh