Brela – Bez polemičke rasprave na sjednici Općinskog vijeća

Nakon što je Uprava za politički sustav, državnu upravu te lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Ministarstva uprave odgovorila na zahtjev predsjednice Općinskog vijeća Općine Brela da je 17. sjednica OV-a, odnosno njen nastavak (nakon što su sjednicu napustili predsjednica i dopredsjednik Vijeća) i odluke donesene na nastavku  zakoniti, u srijedu je održana 18. sjednica koja je protekla bez polemičkih rasprava u svim predloženim točkama osim točke Prihvaćanje zapisnika sa 17. sjednice od 15. lipnja.

Da je polarizacija  i dalje prisutna, pokazalo se prilikom glasovanja o točki dnevnog reda Prihvaćanje zapisnika gdje su na jednoj strani bili članovi HDZ-a predloženi za isključenje i prisutni oporbeni vijećnik, a na drugoj strani vijećnici HDZ-a koji sebe smatraju legitimnim.

Predsjednica OV-a Vanja Sokol iznijela je mnoštvo primjedbi na dio zapisnika do 3. točke (kada su ona kao predsjednica i Marin Ivanac kao dopredsjednik napustili sjednicu) Vijeće je s 4 glasa protiv i 2 za odbacilo primjedbe kao netočne i s 4 glasa za i 2 protiv usvojilo zapisnik sa 17. sjednice.

Sve preostale točke dnevnog reda prihvaćene su jednoglasno glasovima 6 prisutnih vijećnika. O zakonitosti ove sjednice nisu raspravljali iako je ista održana mjesec dana nakon isteka tri mjeseca do kada ju je trebalo održati.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili Polugodišnji izvještaj o izvršavanju proračuna za 2012., Prijedlog odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi, Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja, Prijedlog odluke o visini plaće načelnika i njegovog zamjenika, Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika te Prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda.

Predsjednica vijeća nije prihvatila pokušaj načelnika Ivice Carevića da putem telefona postavi vijećničko pitanje – „Dokle se stiglo u izmjeni Prostornog plana?“, pa je isto pitanje postavio vijećnik Željko Akmadžić na koje mu je odgovorio donačelnik Viktor Puljak.

 

  • Piše i foto Milan Babić
Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh