Udruge sudjelovale u izradi ‘Lokalne razvojne strategije’

Jučer 13. studenog 2012. u prostorijama makarskog hotela Osejava održana je radionica za članove civilnog sektora LAG-a „Adrion“ u okviru izrade Lokalne razvojne strategije. Radionicu je vodila Renata Šeperić Petak, ispred konzultantske kuće Logička matrica. Radionici je nazočilo cca 25 članova, uglavnom predstavnika udruga. Nakon kratkog pozdravnog uvoda predsjednice LAG-a „Adrion“ Lidije Vukadin Vranješ, voditeljica radionice Šeperić Petak ukratko je predstavila važnost ‘Lokalne razvojne strategije’ te predstavila rezultate dosadašnjeg rada. Sudionici su, podijeljeni u skupine, aktivno sudjelovali u nadopuni SWOT analize i definiranju vizije LAG-a „Adrion“. Naposljetku su predloženi i strateški ciljevi, prioriteti i aktivnosti. S ciljem što kvalitetnije izrade ‘Lokalne razvojne strategije’ održat će se još jedan sastanak članova gospodarskog sektora koji će također imati priliku sudjelovati u definiranju SWOT analize, vizije i strateških ciljeva. U posljednjoj fazi članovi će putem e-obrasca dostaviti i svoje konkretne projektne prijedloge.

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh