Na LAG-u Adrion savjetovali gospodarstvenike

U koncertnoj dvorani makarske Glazbene škole održana je još jedna radionica LAG-a Adrion namijenjena gospodarskom sektoru. Radionica je nastavak prethodnih dviju radionica civilnoga i javnog sektora, a u okviru izrade Lokalne razvojne strategije.

Izrada LRS-a povjerena je konzultantskoj kući Logička matrica na čelu s Renatom Šeperić Petak, koja je ujedno i vodila radionicu.

LRS je vrlo važan segment daljnjeg rada LAG-a Adrion, ustvari ona je ključna s obzirom da se radi o strateško-planskom dokumentu koji će sadržavati smjernice daljnjeg razvoja područja LAG-a.

Sudjelovanjem nazočnih dionika u izradi Lokalne razvojne strategije (LRS) dobiva se izravan utjecaj na donošenje budućih zajedničkih razvojnih dokumenata cijelog LAG-područja. Na radionici je sudjelovalo 20-ak gospodarstvenika (s cijeloga područja LAG-a) koji su zajednički kreirali i nadopunili SWOT-analizu, strateške ciljeve te viziju i misiju LAG-a Adrion. Završna prezentacija Lokalne razvojne strategije održat će se u Vrgorcu.

MP

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh