Makarsko Gradsko vijeće zasjeda 16. srpnja: Odlučivat će se o lokaciji reciklažnog dvorišta Grada Makarske

Makarsko Gradsko vijeće zasjeda 16. srpnja: Odlučivat će se o lokaciji reciklažnog dvorišta Grada Makarske
Predsjednica Gradskog vijeća Grada Makarske Jagoda Martić sazvala je 21. sjednicu Gradskog vijeća, a održat će se 16. srpnja u 9 sati u gradskoj vijećnici. Na dnevnom redu je petnaest točaka, a među prvima će se raspravljati o Prijedlogu odluke o davanju Suglasnosti gradonačelniku za davanje Izjave o preuzimanju poslovnih udjela, te za potpis i potvrdu Odluke o povećanju temeljnog kapitala, Odluke o izmjeni Društvenog ugovora i potpunog teksta Društvenog ugovora društva VODOVOD d.o.o. (OIB 06527308831), Makarska, Obala kralja Tomislava 16/I kao i Prijedlogu odluke o davanju suglasnosti gradonačelniku za sklapanje Sporazuma s društvom Kreator d.o.o. Makarska.

Nadalje, na dnevnom redu su Prijedlog odluke o suglasnosti za otkup zemljišta u dijelu dionice (Ulica Požare u Makarskoj), Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi Grada Makarske, Prijedlog odluke o lokaciji reciklažnog dvorišta Grada Makarske, Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za davanje na korištenje I. kata zgrade Mjesnog doma u Velikom Brdu Hrvatskom planinarskom društvu Veliko Brdo, izravnom pogodbom.

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o autotaksi prijevozu, Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zasnivanje zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske izravnom pogodbom s Glazbenom školom Makarska, Prijedlog odluke o postavljanju bankomata, također će se naći na vijećničkim klupama.

Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu i Godišnje financijsko izvješće Javne ustanove Gradski sportski centar Makarska za 2015. godinu, Prijedlog izvješća Zajednice športskih udruga Grada Makarske za 2015.g., Prijedlog izvješća o poslovanju društva Makarski komunalac d.o.o. Makarska za 2015. g., su teme 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Makarske, a na kojoj će biti podneseno Izvješće o obavljenoj reviziji (Državni ured za reviziju) kao i Izvješće o korištenju proračunske pričuve za razdoblje 1. travnja- 20. lipnja 2016. godine.

 

 

 

 

 

 

 

J. Morović/IvoR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh