Makarani – Trasa obilaznice ne prati stanje na terenu, ide nam preko kuća!

Na javnom izlaganju 23. siječnja, nakon završene javne rasprave o Studiji o utjecaju na okoliš obilaznice grada Makarske u dužini 7,1 km, a koji je organizirao Županijski odjel  u prostorijama Grada Makarske, veliki broj nazočnih građana iznio je primjedbe iz kojih je vidljivo da trasa prolazi preko njihovih kuća. Nepravilnosti odstupanja od koridora važećeg Prostornog plana ustanovio je i Grad Makarska, i traži da se one riješe kako bi obilaznica napravila što manje štete na trasi od Kuka do priključka na cestu za Vrgorac. Druga faza zaobilaznice gradit će se od D15 do Drašnica, a isto udaljeno od magistrale oko 1 km. Kada će doći do realizacije projekta Hrvatskih cesta kojima bi se magistrala kroz Makarsku rasteretila od prometnih gužvi, odgovora nije bilo jer je riječ o studijskim pripremama, a projektiranje i početak investicije treba pričekati!

Veliko zanimanje, ali i nezadovoljstvo iznio je veliki broj građana Makarske koji imaju izgrađene kuće ili parcele na području kojim prolazi koridor na kojem Hrvatske ceste planiraju gradnju obilaznice grada Makarske u dužini od 7,1 km, a počinje od Kuka, udaljava se od magistrale oko 1 km, i veže za cestu D15 koja vodi za Vrgorac. Međutim, kako se moglo čuti, cijeli projekt je još u povojima, tek se radi studijski dio, tako da ima dovoljno vremena da se ispravi neusklađenost trase sa stvarnim stanjem na koridoru, a za koji je projektant Tomislav Kreč iz Dio plana d.o.o., kazao kako su teren sami obišli prije pola godine.

Na Javnom izlaganju Studije o utjecaju na okoliš obilaznice grada Makarske u dužini 7,1 km županijsko tijelo za zaštitu od okoliša predstavljala je Mila Golijot, a obilaznicu je ‘približio’ Zlatko Bralić, voditelj Studije utjecaja na okoliš obilaznice grada Makarske.

Autori Studije – Radili smo u skladu s koridorom Prostornog plana grada Makarske

Obilaznice će Hrvatske ceste, koje su investitor, graditi u dvije faze. – Obilaznicu radimo prema Prostornom planu Grada Makarske i županijskom, u koridoru koji je ostavljen za ovu prometnu komunikaciju kojom se magistrala kroz grad prometno rasterećuje, jer u sezoni dnevno njome prođe i 15 tisuća vozila, ustvrdio je Bralić.

-Trasa počinje na predjelu Kuk, ide iznad Veprica, spušta se na Veliko Brdo, nastavlja južno do naselja Puharići i Makar, te preko Mlinica ide na D15, u drugoj fazi od ovog mjesta obilaznica nastavlja preko Tučepi, Pogore do Drašnica, također udaljeno od magistrale oko 1 km.

Širina obilaznice je od 7 do 11 m, bit će izgrađeno 5 vijadukata, 5 putnih prolaza i 2 putna prijelaza. Reguliran je sustav odvodnje u dogovoru s Hrvatskim vodama, a ne zadire u Park prirode Biokovo i Botanički vrt Kotišina –  naglasio je. Dio tima u izradi Studije zadužen za floru i faunu ovog područja, također je istaknuo kako se imalo u vidu specifičnost područja, a svoju riječ dat će i speleolozi kad za to dođe vrijeme.

Građani – Ovo je stanje bilo prije deset godina

Na javnom izlaganju o obilaznici najmanje dvadeset građana istaklo je svoje primjedbe na trasi kojom ona prolazi, a iz razloga što obilaznica prolazi tik do njihovih kuća ili čak preko njih. Četiri objekta su planirana za rušenje prema trenutnom stanju! I sam Grad Makarska, a kako je iznijela Jadranka Selak iz Odjela za prostorno uređenje, ima više primjedbi jer se izrađivač nije držao koridora obilaznice. Kako je odgovoreno, sve će te primjedbe analizirati posebna komisija i iznaći najbolji način kako bitno ne mijenjati trasu obilaznice, a ne napraviti štetu građanima.

Mladen Antunović drži kako će obilaznica izgledati kao kineski zid i narušiti sliku grada. K tome, siguran je, da je stanje na terenu kakvo je u Studiji bilo prije deset godina, a sada je potpuno drugačije. Predložio je da počinje na Baškom Polju jer prava gužva na cesti kreće upravo otuda.

Aleksandar Bajić je mišljenja kako će obilaznica narušiti turističku sliku Makarske, i najbolje rješenje bi bila izgradnja tunela koji nikome ne bi smetao. Nikša Gilić drži da bi bilo najbolje podići zaobilaznicu na stupove, kao što je to u Trstu, a bilo bi povoljnije i bolje. Mari Puharić obilaznica prolazi pokraj vrata kuće koju je izgradila 1986.g.  Hrvoju Petroviću će iznad kuće biti vijadukt. Stipe Pehar je apelirao da se zaštiti izvor u Vepricu pri tome nudeći izmještanje trase preko njegove parcele, Anti Josipoviću ‘oduzet’ će 11 parcela, a Velimir Vidak također je uvjeren da se nije držalo trase.

Makarani nisu protiv izgradnje obilaznice ali ne žele da se njezinom izgradnjom umanji kvaliteta života, jer se ona gradi da bi se grad rasteretio prometnih gužvi. Kada će početi gradnja, nitko nije želio reći. Prema proceduri koju je potrebno provesti, a ona uključuje i otkup zemljišta kojim će proći trasa obilaznice, strojevi na Kuku nisu tako skoro na vidiku.

  • Piše Jasna Morović
  • Foto Željko Kovačić

 

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh