Vi ste ovdje:Početna » Naglaseno » Aktualni sat makarskog Gradskog vijeća: Građani trebaju urediti svoje okućnice i parcele

Aktualni sat makarskog Gradskog vijeća: Građani trebaju urediti svoje okućnice i parcele

Aktualni sat makarskog Gradskog vijeća: Građani trebaju urediti svoje okućnice i parcele
Osmosatno zasjedanje Gradskog vijeća 11. veljače, otpočelo je kao i uvijek aktualnim satom. Ovaj put, vjerojatno i posljednje zasjedanje prije izbora, deset vijećnika je postavljalo pitanja, a na njih su odgovarali gradonačelnik Tonći Bilić i dogradonačelnica Lori Veličković.

Prvi se za riječ javio vijećnik Stipe Bartulović. Pitao je hoće li se osvijetliti dio na magistrali prema Vrgorcu, od Gornjih Tučepi do ulaska u grad na Voliciji. Kada će se od privatnih osoba zatražiti da urede svoje parcele i okućnice u gradu, te hoće li se urediti Sveti Petar i Osejava?

Dogradonačelnica Lori Veličković je odgovorila da je bilo problema s javnom rasvjetom na cesti prema Vrgorcu koju su obišli djelatnici tvrtke Elektro Makarska tako da će ovih dana započeti radovi na postavljanju novih kandelabera na toj dionici.

“Uređenje privatnih zelenih površina propisano je gradskom odlukom i poznato je da su svi građani dužni brinuti o svojim okućnicama i raslinju. Komunalni redari bilježe sve površine koje nisu dovoljno održavane i na kojima zelenilo čak i ugrožava sigurnost građana. Dali su vlasnicima upozorenja, a u protivnome će to napraviti gradske službe koje će usluge i naplatiti. Zelene površine na Osejavi i Sv. Petru održavaju Hrvatske šume, a u dogovoru sa zapovjednikom DVD Makarska Draženom Glavinom moramo vidjeti mogu li naše službe urediti neuređene dijelove poluotoka” – odgovorila je dogradonačelnicaVeličković.

Vijećnik Jure Brkan je pitao zbog čega kao građanin i vijećnik ne može dobiti informacije o zaposlenima u Gradu. “Tražio sam imena i prezimena zaposlenika na određeno i neodređeno vrijeme jednako kao i u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti kao i informacije o zakupcima gradskih prostora.”

Gradonačelnik Tonći Bilić je odgovorio: “Sukladno Statutu Grada i Poslovniku o radu Gradskog vijeća dobit ćete sve potrebne informacije. Mogu naglasiti da je nalazom upravne inspekcije utvrđeno da je 4. lipnja 2013. godine bila na snazi sistematizacija radnih mjesta po kojoj je bilo predviđeno 50 radnih mjesta sa 67 izvršitelja, a 15. veljače ove godine na snazi je sistematizacija kojom je predviđeno 48 radnih mjesta i 58 izvršitelja.”

Donošenje UPU Moča je u interesu građana i zaštite prostora

Na pitanje vijećnika Brkana kada će biti izgrađen pothodnik na Moči dogradonačelnica Veličković je odgovorila kako je za pothodnik podnesen zahtjev za lokacijsku dozvolu, a za isti je novac osiguran u Proračunu i nema razloga da se ne krene u gradnju jer je projekt već napravljen.

Vezano za UPU Moča vijećnik Brkan je pitao: “U čijem interesu se donosi UPU Moča koji nije izrađen na temelju valjanih katastarskih podloga i na koji su građani tri puta uložili primjedbe i ostali bez odgovora?” – Donošenje UPU-a je u interesu građana, a isto tako je interes i da se zaštiti i sačuva prostor. Točno je da je bivša HDZ-ova vlast donosila urbanističke planove onakve kakve je donosila pa imamo anarhiju u prostoru. Isto tako su se potrudili da izmjene Prostorni plan onako kako je kome odgovaralo. U slučaju UPU Moča problemi nastaju jer su propisane odredbe vezane za minimalne površine građevinskih parcela pa se više ne mogu graditi višestambeni objekti, već oni s maksimalno šest stanova, niti se mogu raditi dvojni objekti” – odgovorio je gradonačelnik Bilić.

Vijećnika Damira Puharića zanimalo je što će biti napravljeno na predjelu Zelenke do početka ljeta?

“U narednom periodu završavamo radove na odvodnji oborinskih voda na Zelenki i to u Ulici sv. Florijana, Đakovačkoj i Slavonskoj i planiramo urediti ulicu paralelno s Đakovačkom” – odgovorio je gradonačelnik Bilić.

“Grupu građana s Volicije zanima reciklažno dvorište koje bi od kuća na Voliciji bilo udaljeno pet metara. Može li se formirati stručna grupa ljudi koja bi iznašla bolje rješenje za reciklažno dvorište?”- pitao je vijećnik HDZ-a Stjepan Eljuga.

“Prostornim planom grada Makarske je utvrđeno da se na prostoru Dugiša u sklopu komunalne zone izgradi reciklažno dvorište. Dokumentacija za izradu dvorišta je napravljena, pokrenut je postupak izdavanja lokacijske dozvole, a isto moramo osigurati prema zakonu jer u protivnome plaćamo penale.

Do negodovanja građana je došlo zašto jer nisu upoznati što je to u naravi reciklažno dvorište. U njega se neće dovoditi niti deponirati i pretovarati miješani komunalni otpad. Reciklažno dvorište ima najviše 33 komponente koje će se prikupljati i dalje distribuirati i prodavati na tržištu” – odgovorio je gradonačelnik Bilić.

 Umirovljenici će dobiti uskrsnice

Miroslav Dudaš je pitao hoće li makarski umirovljenici ove godine dobiti uskrsnice. Gradonačelnik je odgovorio da se božićnice i uskrsnice isplaćuju od 2014. na temelju stavke u proračunu pa će umirovljenicima uskoro i biti isplaćene uskrsnice.

Na pitanje vijećnika Dudaša kako Makarska trenutno stoji što se tiče transparentnosti Proračuna s obzirom na dobivene određene ‘packe’ da je Proračun netransparentan i nerazvojan, gradonačelnik je odgovorio:

«Prema istraživanjima Instituta za javne financije vezano za Proračun iz 2015. godine, transparentnost proračuna Grada ocijenjena je vrlo dobrim u rasponu ocjena od 1 do 5. Prema toj ocjeni i ostalim pokazateljima, od 128 gradova u Hrvatskoj, Makarska se nalazi na 32. mjestu po transparentnosti s time da to mjesto dijeli s još nekoliko gradova. Provedena su još neka istraživanja, a prema informacijama koje imam, Grad je za Proračun iz 2015. godine svrstan među top 10 gradova po suficitu proračuna.»

 Što se gradi na putu za Veliko Brdo i tko radi

Sretan Glavičić, vijećnik SDP-a je konstatirao kako su posljednja dva dana na putu prema Velikom Brdu zamijećeni radni strojevi pa zabrinute građane zanima tko to vrši radove i što se radi.

Dogradonačelnica Lori Veličković je odgovorila da je i ona iznenađena jer su komunalni redari u nekoliko navrata obišli lokalitet iznad nove benzinske crpke. Svaki put dobili su proturječne informacije vezane za radove. Dobili su nalog za fotografiranje radova i cijeli će dopis biti upućen građevinskoj inspekciji. Čestica na kojoj se vrše radovi uknjižena je na općenarodnu imovinu, odnosno na Grad i predstavlja put od Vrlobrdskog puta prema skladištu Hotela Makarska. To nije građeno u dogovoru s Gradom, već se odstupilo od odobrenog projekta, a anonimne osobe iskrcavaju zemlju na tom lokalitetu, a čim dobijemo točne informacije o svemu ćemo obavijesti javnost.

Vijećnik Ivan Šimić je pitao: “Zbog čega gradonačelnik kroz projekte gura, kako je ocijenio, najnepovoljnije rješenje žičare za građane?”

“Žičara je utvrđena Prostornim planom Makarske, Županijskim planom i Prostornim planom Parka prirode Biokovo. Prostorno-planskom dokumenatcijom točno su utvrđene lokacije, a ova je Gradska uprava za taj projekt napravila više nego sve dosadašnje gradske uprave zajedno. Trenutno je u fazi usvajanje Studije utjecaja na okoliš i ponovno raspisivanje natječaja za izradu idejnog projekta. Riječ o infrastrukturnom projektu koji će donijeti razvoj ne samo Makarske, već i kompletne Makarske rivijere”- odgovorio je gradonačelnik Tonći Bilić,

Vijećnica Verica Raos (HDZ) je pitala: “Zašto Grad plaća visoke iznose računa Odvjetničkom društvu Marinović iz Zadra, a ipak je izgubio spor s tvrtkom Aqua Alfa u vrijednosti od 4,3 milijuna kuna? Hoćete li otkazati punomoć ovom odvjetničkom uredu?”

Gradonačelnik Tonći Bilić je odgovorio: – Drago mi je da uvažena vijećnica zastupa trgovačko društvo Aqua Alfa u Gradskom vijeću, ali svi sudski postupci ne vrijede dok ne postanu pravomoćni. Spor nije izgubljen, niti 4,5 milijuna kuna, već se borimo da ih uprihodujemo od Aqua Alfe s obzirom da je fiktivnim računima ta tvrtka pokušala prevariti i državu i Grad, a prema kojima je imala duga i pokrećući proceduru ovrhe, tvrtka je sebe zaštitila da ne mora platiti ono što duguje i da ne ode u stečaj. Pravna bitka se i dalje nastavlja i pokušat ćemo iskoristiti sve pravne instrumente da dobijemo postupak.

 

Grad je 1/1 upisan na zgradu Merkura

 

Odgovarajući na pitanje vijećnice Verice Raos po kojem ključu Grad useljava u zgradu Merkura u vlasništvu obitelji Pavlinović, a za koju se i dalje vodi sudski spor i u predmetu nije donesena pravomoćna sudska presuda, dogradonačelnica Lori Veličković je kazala da je na bivšu upravnu zgradu Metalpalstike plomba upisana tek prije 10 dana i da prije nije bilo nikakve plombe.

“Točno je da se vodi upravni postupak povrata i da je u drugoj fazi postupka, rješenje obitelji Pavlinović poništeno i vraćeno na ponovni postupak. Grad je 1/1 upisan na zgradu Merkura, a trenutno se u tu zgradu nitko ne useljava i tu je riječ o radovima uređenja i odvajanja električne energije i to je sve što se radi oko te zgrade” – odgovorila je Veličković.

 

Rokovi za kapitalne objekte koji su u tijeku

Vijećnicu Gordanu Muhtić zanimalo je što je sa Strategijom razvoja Grada Makarske, kolika je njezina vrijednost i što se od nje može očekivati. Pitala je također da se navede koji su kapitalni projekti u tijeku i koji su njihovi rokovi.

“Strategija je ključni strateško-planski dokument, a njen osnovni cilj je dugoročni gospodarski razvoj grada Makarske,  ona bi trebala definirati ciljeve i viziju i misiju sa strateškim projektima. Strategija će biti usklađena sa županijskim i nacionalnim i ostalim propisima i strateško-planskim dokumentima, a u njezinoj izradi će sudjelovati svi bitni dionici.

“Što se tiče projekata, riječ je o završetku stare upravne zgrade na GSC-u koja je planirana do 30. travnja, a radovi u multifunkcionalnoj dvorani Glazbene škole bit će gotovi do sredine ožujka, a pri kraju su radovi na energetskoj obnovi Dječjeg vrtića Ciciban kao i na Astro parku, a započinju radovi i na izgradnji groblja u Velikom Brdu” – kazao je gradonačelnik Bilić.

 

 

 

 Janja Glučina / IvoR

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Print Friendly

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje. Izrada stranica Željko Kovačić - Makarska

Na vrh