Makarska razvojna agencija MARA: Dodijeljena sredstava za projekt sanacije kolno pješačke ulice- Put Makra s vezom na D8 u Makarskoj

Makarska razvojna agencija MARA: Dodijeljena sredstava za projekt sanacije kolno pješačke ulice- Put Makra s vezom na D8 u Makarskoj
Iz Javne ustanove Makarska razvojna agencije MARA doznajemo da je projekt sanacije kolno pješačke ulice – Put Makra s vezom na D8 u Makarskoj koji se natjecao za financijska sredstva Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Ministarstva unutarnjih poslova RH, namijenjena za sanaciju opasnih mjesta prihvaćen za financiranje na temelju zadanih kriterija u ukupnom iznosu od 214.033,75 kn.

Primarni cilj planiranog zahvata je sanacija postojećeg kolnika i pripadajućih pješačkih površina, te povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu definiranjem jednoznačnosti odvijanja prometnih i pješačkih tokova.

Sve navedene radove se predviđa izvoditi unutar raspoloživog koridora postojeće prometnice i prometnih objekata. Pri tome je potrebno naglasiti da se predmetnim zahvatom ne zadire u postojeći objekat nadvožnjaka iznad državne ceste, čija se sanacija također planira u bliskoj budućnosti. Obzirom na postojeći objekat (nadvožnjak) koji razdvaja predmetni zahvat na dva dijela predviđena je sanacija dijela kolnika i pripadajuće pješačke površine s južne i sa sjeverne strane istog. Pri tome se uvelike vodilo računa o postojećoj izgrađenosti uz rub prometnice i cjelokupnog područja, a naročito o ulazima i kolnim prilazima u pojedine stambene objekte. Projektnim rješenjem se nastojalo maksimalno koristiti postojeće stanje kolnika. Obzirom na novu nivelaciju pristupnih prometnica i pripadajućeg križanja, te potrebno minimalno izdizanje nivelete, zaključeno je da se na gotovo cjelokupnom dijelu zahvata vrši dogradnja kolnika uz mjestimično potrebno uklanjanje postojećeg asfaltnog zastora i izradu nove kolničke konstrukcije.

Projekt je pripremila Ana Radić, stručna suradnica Javne ustanove Makarska razvojna agencija MARA u suradnji s Upravnim odjelom za komunalne djelatnosti Grada Makarske koji će biti ujedno zaduženi i za realizaciju projekta, stoji u obavijesti za javnost koju potpisuje ravnateljica Lidija Vukadin Vranješ.

 

 

J.G./arhiva MP

 

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh