Štandovi na rivi: Objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za sudjelovanje na manifestacijama Makarskog kulturnog ljeta 2017

Štandovi na rivi: Objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za sudjelovanje na manifestacijama Makarskog kulturnog ljeta 2017
Na službenim stranicama Grada objavljen je javni poziv svim zainteresiranima za sudjelovanje u događanjima i manifestacijama u sklopu predstojećeg Makarskog kulturnog ljeta – na koncertu Zlatana Stipišića Gibonnija 8. srpnja na Osejavi, te za vrijeme ribarskih večeri 11. srpnja, 18. srpnja, 25. srpnja, 22. kolovoza i 29. kolovoza. Osim navedenih datuma, javni poziv vrijedi i za vrijeme obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 5. kolovoza kada će riva ponovo ugostiti svečani program i bit će omogućeno i postavljanje štandova, stoji u priopćenju koje potpisuje gradonačelnik Jure Brkan.

O.F.

 

J A V N I P O Z I V

za podnošenje prijava za sudjelovanje na manifestacijama u sklopu „Makarskog kulturnog ljeta 2017.“

 

 

Pozivaju se ugostitelji, trgovci, OPG-ovci, udruge i sl., za podnošenje zahtjeva za iskazivanje interesa za sudjelovanje:

-              na manifestaciji – koncert Gibonnija dana 8. srpnja 2017. g.

-              na tradicionalnoj manifestaciji «Ribarske večeri» u sezoni 2017. godine planirane za dane 11. srpnja 2017.g., 18. srpnja 2017.g., 25. srpnja 2017.g., 22. kolovoza 2017.g. i 29. kolovoza 2017.g., te za vrijeme obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 5. kolovoza 2017. g. kada će biti organiziran program na rivi i omogućeno postavljanje štandova kao za ribarske večeri.

Mjesto održavanja koncerta Gibonnija je na poluotoku Osejavi – plato, dok je mjesto održavanja ribarskih večeri i obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, Obala kralja Tomislava – gradska riva.

 

Pravo sudjelovanja imaju pravne i fizičke osobe sa registriranom djelatnošću, s napomenom da ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka, pored ugostitelja i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, mogu pružati i pravne osobe, trgovci pojedinci i fizičke osobe – obrtnici, koji nisu ugostitelji, uz obvezu isticanja i pridržavanja istaknutih cijena te izdavanja čitljivog i točnog računa za pruženu uslugu, sukladno odredbi članku 12. stavak 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

 

Za vrijeme održavanja koncerta Gibonnija 8. srpnja 2017.g. omogućit će se samo prodaja pića, pri čemu će se prodaja piva vršiti isključivo na točionicima koje će osigurati Grad Makarska. Prodajno mjesto može zauzimati najviše 4 m2, bez mogućnosti korištenja štekata.

Planirani broj lokacija na kojima će se dopustiti prodaja pića iz prethodnog stavka je 3, koje će se popunjavati po redu zaprimanja zahtjeva.

 

U danima održavanja manifestacije «Ribarske večeri» omogućit će se prodaja pića, pečene ribe, plodova mora, pršuta, sira, drugih specijaliteta i sl.

Pored ugostiteljske ponude mogu se prodavati i proizvodi iz vlastitog OPG-a, prodaja plodina i drugi prigodni proizvodi.

Grad Makarska zadržava pravo odrediti prodaju iz ovog članka isključivo na unificiranim štandovima koje će osigurati Grad Makarska.

 

Vrijeme održavanja manifestacije iz članka III. je od 20,00 do 24,00 sata, a manifestacija iz članka IV. je od 16,00 do 24,00 sata.

 

Raspored dodijeljenih mjesta te naplatu istih obavljat će Odsjek komunalnog i prometnog redarstva Grada Makarske.

Cijena plaćanja javne površine utvrđena je Zaključkom KLASA: 610-01/17-10/7, UR.BROJ: 2147/05-03/3-17-2 od 16. lipnja 2017.

 

U slučaju neplaćanja dodijeljenog mjesta iz točke VI. korisniku će se uskratiti svako daljnje sudjelovanje u «Ribarskim večerima».

 

Obveza je prodavatelja osigurati posudu za otpatke te istu po završetku manifestacije odložiti na propisan način.

 

Prijave se podnose u pisanom obliku, te se dostavljaju u pisarnicu Grada Makarske (soba 7). Prijava mora sadržavati naziv podnositelja (adresa, broj telefona/mobitela) s naznakom za „Ribarske večeri“ ili „Koncert Gibonnija“, te mora biti potpisana od strane podnositelja prijave i ovjerena pečatom.

U prijavi za Ribarske večeri potrebno je navesti i koja vrsta ponude proizvoda i usluga se nudi.

 

Prijave se podnose zaključno do 30. lipnja 2017. godine do 12 sati.

 

Zainteresirani mogu dobiti sve dodatne informacije svaki radni dan u sobi 28. (II. kat) u zgradi Grada Makarske.

 

Grad Makarska će nakon roka za zaprimanje prijava objaviti popis korisnika na web stranici Grada Makarska te na oglasnoj ploči Grada Makarska.

 

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh