Predsjednik Udruge ‘Ruke za bolju Makarsku’ u otvorenom pismu gradonačelniku i gradskim vijećnicima: Pozivam vas da se javno izjasnite o Zakonu o koncesijama

Predsjednik Udruge Ruke za bolju Makarsku Petar Kelvišer u otvorenom se pismu obratio gradonačelniku Makarske Juri Brkanu, njegovim zamjenicima, ali i svim vijećnicima Gradskog vijeća Grada Makarske, a povod je nedavno usvajanje Zakona o koncesijama. Naime, Kelvišer je pozvao gradonalčelnika, zamjenike i vijećnike da se javno, bez obzira skupno ili pojedinačno, izjasne po pitanju zakona koji je u javnosti izazvao dosta kontroverzi. – Podsjećamo kako je Zakon o koncesijama nenajavljeno stavljen u proceduru glasanja, ignorirajući zahtjeve za trećim čitanjem i otvaranjem javne rasprave te odbacujući apsolutno sve amandmane koje su uputili građani, organizacije civilnog društva i stručnjaci.  Time je onemogućeno sudjelovanje lokalnih zajednica i zainteresirane javnosti u postupcima dodjele koncesija kao čimbenika smanjenja koruptivnog rizika i sprječavanja malverzacije javnim dobrima.Od odbijenih amandmana izdvajamo onaj koji onemogućuje dodjeljivanje koncesija za usluge koje bi građani dodatno plaćali kao i onaj koji onemogućuje dodjele koncesije od strane banke na temelju založnog prava. No iznad svega, upozoravamo na odbijanje amandmana koji omogućuje da lokalna vlast, županija ili Vlada određene koncesije rezervira za one gospodarske subjekte koji zapošljavaju ranjive skupine na tržištu rada. U svjetlu navedenog pitamo Vas hoćete li se kao donositelji odluka na lokalnoj razini pomiriti s činjenicom da u povjerenstvima za dodjelu koncesije neće biti predstavnika lokalne zajednice te će Županija dodjeljivati koncesiju bez prava glasa Grada? Kako ćete objasniti razlog dodjele pojedine koncesije kad Zakon ne uključuje procjenu njezine opravdanosti? Kako ćete transparentno i otvoreno obnašati vlast i „služiti građanima“ kad je iz postupka dodjele koncesije isključena javnost, bez objave u javnim glasilima i postupka neovisnog nadzora? Kako ćete kao javna vlast zaštititi građane od koncesionara koji će povisiti cijenu usluge za lokalno stanovništvo ili će mu ograničiti pristup javnom dobru? Na koji ćete način poticati poduzetništvo u lokalnoj sredini kad Zakon ne sprječava dodjeljivanje koncesije fizičkim ili pravnim osobama koje nemaju operativnog kapaciteta ispuniti sve odredbe koncesije? Znate li da Zakon omogućuje prenošenje ugovora o koncesiji na financijsku instituciju kojaima založno pravo te ista može tu koncesiju prenijeti na treću osobu, bez definiranog minimalnog roka u kojem se koncesija može založiti ili prenijeti? Hoće li Vaša šutnja stoga biti novi val toleriranja loše pretvorbe i privatizacije, na tragu događaja iz 90-tih? Makarska već godinama osjeća posljedice lošeg gospodarenja nad pomorskim dobrom. Apeliramo stoga da iskoristite svoje pravo i politički utjecaj te nam pomognete u nastojanju da pomorsko dobro izdvojimo iz Zakona o koncesijama te ga reguliramo putem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama – stoji u otvorenom pismu koje potpisuje predsjednik Udruge Ruke za bolju Makarsku Petar Kelvišer.

Priredio O.F.

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh