Makarsko Gradsko vijeće: Sada 16 odbora, a među njima i Odbor za zdravstvo – osnivanje Doma zdravlja

Makarsko Gradsko vijeće: Sada 16 odbora, a među njima i Odbor za zdravstvo – osnivanje Doma zdravlja
Nakon aktualnog sata na 2. sjednici Gradskog vijeća Makarske, održanoj danas, koji je pod predsjedanjem dr. Marka Ožića Bebeka uistinu toliko i trajao, a u kojem se najviše govorilo o nastojanjima nove gradske vlasti da se poboljša zdravstvena zaštita u Domu zdravlja u Makarskoj usvojen je Prijedlog I. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Makarske. U uvodnom izlaganju vijećnik Marko Raos, predsjednik Odbora za statutarna pitanja istaknuo je kako je prije bilo 9, a sada je 16 odbora. Založio se za stručan rad odbora i veće ingerencije odbora. Na prijedlog vijećnice Hloverke Novak Srzić usvojen je amandman kojim je naziv Odbora za zdravstvo dopunjen i glasi: Odbor za zdravstvo – osnivanje Doma zdravlja.

 

Novi izgled vijećnice u koju se vraća križ

 

Gradska vijećnica će izgledati drugačije, odlučili su makarski vijećnici usvajanjem Odluke o novom izgledu gradske vijećnice i predmetima koji se u vijećnici postavljaju. Prema ovoj Odluci mogu se postaviti sljedeći predmeti: grb Republike Hrvatske, križ, grb Splitsko-dalmatinske županije, grb grada Makarske, zastava Republike Hrvatske, zastava Splitsko-dalmatinske županije, zastava Grada Makarske, zastava EU, slika prvog predsjednika dr. Franje Tuđmana, slika don Mihovila Pavlinovića, slika fra Andrije Kačića Miošića, umjetničke slike i ploča s imenima bivših predsjednika i gradonačelnika. Gradsko vijeće će moći odlučiti i o drugim predmetima koji mogu biti u vijećnici. Odluka stupa na snagu odmah. Za nju je glasovala većina vijećnika dok ih je šestero iz oporbe bilo suzdržano.

Vijećnik Miro Mucić je naglasio kako je postavljanje križa u vijećnicu izraz osjećaja i volje naroda i kako o tome odlučuju vijećnici.

Jagoda Martić, zamjenica predsjednika Gradskog vijeća naglasila je kako je Hrvatska sekularna država te smatra da ne bi trebalo postavljati vjerska obilježja. Dogradonačelnik Joze Vranješ je dodao da se već kontaktiralo projektanta i traži se najbolje rješenje o postavljanju simbola koji će vijećnicu samo obogatiti i uljepšati.

 

Izbori mjesnih odbora u studenom

Nakon obrazloženja predstojnice Ureda gradonačelnika, Lare Rakušić Ivanković vijećnici su usvojili II. Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Makarske. Obrazloženo je da je najbolje vrijeme za izbore vijeća mjesnih odbora nakon sezone.

 

Otkup zemljišta od Hotela Makarska

Usvojena je na ovoj sjednici Gradskog vijeća i Odluka o suglasnosti za otkup zemljišta za dio puta u Ulici Ivana Gorana Kovačića, od društva „Hoteli Makarska“. O tome je obrazloženje podnio Tonći Vuković, voditelj odsjeka za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, naglasivši da se radi o 292 četvorna metra zemlje u Ulici Ivana Gorana Kovačića, te da ukupna naknada iznosi 475.376 kn bez obračuna PDV-a. Predložena odluka je prihvaćena većinom glasova.

 

Jednoglasno su vijećnici donijeli odluku o davanju suglasnosti gradonačelniku za davanje Izjave o preuzimanju poslovnih udjela, te za potpis i potvrdu Odluke o povećanju temeljnog kapitala, Odluke o izmjeni Društvenog ugovora i potpunog teksta Društvenog ugovora društva VODOVOD d.o.o. Odluku je obrazložio Šimun Borić, direktor Vodovoda podsjetivši da je udio Grada Makarske u vlasništvu ovog poduzeća 50 %.

 

Nova imena vijeća i odbora

 

Na sjednici Gradskog vijeća su prihvaćeni i prijedlozi rješenja o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Makarske. U Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru na području grada Makarska imenovani su: Dražen Nemčić, Joze Vranješ, Danijela Primorac i Frano Radelja.

 

Vijećnici grada Makarske nakon uvodnih riječi Marije Lelas, predsjednice Odbora za izbor i imenovanja usvojili  su rješenja o imenovanju više odbora.

Imenovani su u: Odbor za prigovor i pritužbe: Sanja Bašković, Mario Turić, Danijela Selak, Lori Veličković i Marina Puharić.

Odbor za međugradsku suradnju: Žarko Klapirić, Joško Lelas, Ivan Kotarac, dr. sc. Siniša Srzić i Miroslav Družianić.

Sastav Odbora za nazive ulica i trgova: Ante Škrabić, Stjepan Eljuga, Hloverka Novak Srzić, Stipe Bartulović i Ante Tonći Letica.

Odbor za priznanja čine: Zvonimir Galić, Ante Grčić, Ivan Perić, Jagoda Martić i Milan Grbavac.

 

Odbor za financije i proračun: Marija Lelas, Hrvoje Eljuga, Hloverka Novak Srzić, Ante Ćulav i Josip Paunović.

 

Odbor za gospodarske aktivnosti: Joško Lelas, Tonći Dragičević, Mirko Roso, Sretan Glavičić i Ivan Šimić.

 

U Međustranačko vijeće imenovani su: Jure Brkan, Marko Ožić Bebek, Hloverka Novak Srzić, Siniša Srzić, Tonći Bilić, Josip Paunović, Milan Grbavac i Ivan Šimić.

 

Prihvaćen je ovom prilikom Zaključak o utvrđivanju prijedloga Statuta Gradske knjižnice Makarska o čemu je uvodno obrazloženje iznijela ravnateljica Ana Duvnjak.

Prema novom Statutu Gradska knjižnica više nije nakladnik portala Makarsko primorje, odgovoreno je vijećniku Josipu Paunoviću. Na upit vijećnice Novak Srzić tko jest i je li uopće itko, čelni ljudi grada izjavili su da se razmatra moguće rješenje portala. – Vidjet ćemo što ćemo s portalom, dajte nam malo vremena – odgovorio je gradonačelnik Jure Brkan. Treba dobro promisliti, upozorila je Hloverka Novak Srzić. Vijećnica Gordana Muhtić je pitala što će biti sa zaposlenim, na što je zamjenik gradonačelnika Joze Vranješ uzvratio da je ta odluka donesena još prije godinu dana pa ga je zanimalo ima li oporba prijedlog za rješenje.

Na znanje vijećnicima na ovoj sjednici je predočeno Izvješće gradonačelnika o provedbi plana gospodarenja otpadom grada Makarske za 2016., Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. i Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. o čemu je kratka obrazloženja iznio Matko Lovreta, pročelnik Odjela za komunalne djelatnosti.

Na znanje su vijećnici primili i Izvješće o korištenju proračunske pričuve čime je nadopunjen dnevni red.

 

Janja Glučina / IvoR

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh