Vijeće za prevenciju u obavijesti vlasnicima i korisnicima građevinskih objekata, neizgrađenog građevinskog zemljišta te poljoprivrednog zemljišta: Potrebno je održavanje zelenih i drugih površina u svrhu smanjenja opasnosti od požara

Na sastanku Vijeća za prevenciju održanog 27. srpnja 2017., a u sklopu rasprave o protupožarnoj zaštiti, istaknut je problem zapuštenosti okućnica na području grada Makarska zbog kojeg sve češće dolazi do ugroze ljudi i imovine.

Stoga Grad Makarska apelira na sve vlasnike i korisnike građevinskih objekata te neizgrađenog građevinskog i poljoprivrednog zemljišta da svoje okućnice i zemljišta očiste i održavaju u urednom stanju, s ciljem smanjenja opasnosti od požara.

Naime, Odlukom o komunalnom redu propisano je da su vlasnici, odnosno korisnici zgrada i neizgrađenog građevinskog zemljišta dužni održavati dvorišta, vrtove, zelene i druge površine zgrada, neizgrađeno građevinsko zemljište, te druge površine uz javne površine urednima i čistima.

Također je navedenom Odlukom zabranjeno na prostorima dvorišta, vrtova, zelenih i drugih površina uz javne površine spaljivati sve vrste otpadnih tvari.

U slučaju da se građani ne pridržavaju navedenih pravila, sukladno Odluci o komunalnom redu, komunalni redar naredit će otklanjanje uočenih nedostataka. Ako se u ostavljenom roku ne postupi po nalogu komunalnog redara, nedostaci će biti otklonjeni putem treće osobe na trošak vlasnika, odnosno korisnika.

 

 

MP/arhiva MP

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh