Vi ste ovdje:Početna » Makarska » Grad se priprema za naplatu poreza na nekretnine: Još se ne dostavljaju obrasci

Grad se priprema za naplatu poreza na nekretnine: Još se ne dostavljaju obrasci

Grad se priprema za naplatu poreza na nekretnine: Još se ne dostavljaju obrasci
Zakonom o lokalnim porezima koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017., propisano je da se od 1. siječnja 2018. uvodi porez na nekretnine koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu. Nakon uvođenja poreza na nekretnine, više se neće plaćati komunalna naknada i direktna spomenička renta budući da će oni biti sadržani u porezu na nekretnine.

Novi porez oporezivat će nekretnine, a u njih spadaju: stambeni, poslovni, garažni i drugi pomoćni prostori, ostali prostori bez namjene, građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja. Razlika između komunalne naknade i poreza na nekretnine je ta što su uz koeficijent namjene i koeficijent zone uvedena još dva kriterija i to koeficijent stanja, te koeficijent dobi nekretnine. Unatoč najavi odgode primjene Zakona o lokalnim porezima, u dijelu koji se odnosi na porez na nekretnine, neki gradovi prikupljaju podatake putem obrasca.

Je li Makarska također počela s podjelom obrazaca za prijavu nekretnina? Gdje se i kada ti obrasci i dokazi o stanju nekretnine trebaju dostaviti?

- Makarska još ne dijeli obrasce jer nije sve još uvijek dovoljno razrađeno. Koncem mjeseca ćemo na seminaru u Zagrebu se upoznati s oglednim primjerima tih obrazaca. Vidjet ćemo na ovom seminaru što će biti ponuđeno i što bi za Makarsku bilo najbolje. Primjerice trebat će vlasnici nekretnina priložiti dokaze o njezinoj starosti. A od starosti, ovisi njezina vrijednost, a vrijednost će sigurno utjecati i na visinu poreza. Različiti su koeficijenti. Ako je nekretnina mlađa, veći je porez. Na visinu i način obračuna će utjecati zona u kojoj se nekretnina nalazi, zatim njezina namjena. Tu je i korektivni element. Tim korektivnim koeficijentom može se korigirati cijena – doznajemo od Matka Lovrete, pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti.

Dakle, prije listopada ne treba očekivati obrasce u Makarskoj. Pitanje je kako će se podvesti koju nekretninu pod koji kriterij te kako će se sve u praksi odraditi. Komplicirano je tko će to na terenu provoditi. Obiman je to posao, a vremena nije još puno. Propisano je da su jedinice lokalne samouprave dužne donijeti Odluku o porezu na nekretnine do 30. studenoga ove godine, a do 15. prosinca ustrojiti bazu podataka, odnosno evidenciju. Sve će se pripremiti u određenim rokovima jer postoji evidencija i o komunalnoj naknadi, ali je treba ažurirati s evidencijom od Gedoetske uprave i Katastra. Zakon o porezu na nekretnine je na snazi i mora se poštivati bez obzira na najave o odgodi njegove primjene. On službeno nije povučen. Prema tome, Gradsko vijeće grada Makarske treba do 30. 11. 2017. te odluke se pridržavati.

 

J.Glučina / arhiva MP

 

 

 

 

Print Friendly

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje. Izrada stranica Željko Kovačić - Makarska

Na vrh