IZGRADNJA KUĆE SUNCA: Povjerenstvo izabralo idejni projekt tvrtke Rožić arhitekti i partneri

IZGRADNJA KUĆE SUNCA: Povjerenstvo izabralo idejni projekt tvrtke Rožić arhitekti i partneri
Povjerenstvo za odabir najpovoljnijeg arhitektonskog rješenja Centra za socijalne usluge u zajednici u četvrtak je odlučilo da će se glavni projekt buduće Kuće Sunca raditi prema idejnom rješenju tvrtke Rožić arhitekti i partneri d.o.o. Arhitektonski ured Rožić izabran je među tri tvrtke od kojih je Grad Makarska naručio izradu idejnog projekta, a na temelju programskog zadataka koji im je dostavljen. Prilikom odabira Povjerenstvo je svako rješenje bodovalo na osnovu pet kriterija: arhitektonsko oblikovanje, prometno rješenje (parkiranje, pristupi, komunikacija), mogućnost odvajanja i spajanja funkcionalnih cjelina, ekonomska valorizacija i vrijednost za korisnike, a arhitektonski ured Rožić dobio je naviše bodova.

Podsjetimo, zbog specifičnosti projekta Grad Makarska je u ožujku 2019. uputio pozive za dostavu rješenja na adrese triju tvrtki: Rožić arhitekti i partneri d.o.o., No’638 i Lukić projekt d.o.o. Cilj i svrha projekta je da se kroz analizu prostornih mogućnosti i uvjeta gradnje dobije najbolje funkcionalno i oblikovno rješenje za realizaciju planiranih sadržaja Kuće Sunca.

U svibnju ove godine formirano je Povjerenstvo za odabir najpovoljnijeg arhitektonskog rješenja Centra za socijalne usluge u zajednici – KUĆA SUNCA u sastavu gradonačelnik Jure Brkan, zamjenik gradonačelnika Dražen Nemčić, Sonja Duka, savjetnica za pripremu građenja u Gradu Makarskoj, Marko Raos, gradski vijećnik, Robertino Glavičić, predsjednik Udruge “Sunce”, Olivia Prodan Ravlić, izvršna direktorica Udruge “Sunce” i Danijela Šapina, članica Udruge.

Nakon donesene odluke o odabiru idejnog projekta, slijedi pokretanje procedure bagatelne javne nabave za izradu projektne dokumentacije potrebne za ishođenje građevinske dozvole.

Arhitektonska projekcija troškova izgradnje je 11 milijuna kuna, a gradonačelnik Jure Brkan potvrdio je da će Grad Makarska preko svog Odsjeka za projekte i razvoj iskoristiti mogućnosti apliciranja i dobivanja bespovratnih sredstva iz europskih fondova.

Prepreka ne bi trebalo biti jer je zemljište na kojem se planira gradnja u vlasništvu Grada Makarske, a lokacija na kojoj je planirana gradnja je unutar obuhvata Prostornog plana uređenja Grada Makarske i unutar granica građevinskog područja naselja, planirane javne i društvene namjene.

www.makarska.hr

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh